Seksuele identiteit/seksuele oriëntatie/holebi

Wat

Als een jongen verliefd wordt op een jongen en hem lichamelijk aantrekkelijk vindt is hij homo. Een meisje dat verliefd wordt op een meisje en haar lichamelijk aantrekkelijk vindt is lesbisch. Wie zowel homoseksuele als heteroseksuele gedragingen en gevoelens heeft is biseksueel. Homo’s, lesbiennes en biseksuelen noemen zich ook holebi’s.

Wetenschappelijk onderzoek toont dat minstens één op twintig ouders een homoseksueel, lesbisch of biseksueel kind heeft. Vijf tot tien procent van de bevolking is holebi. Homoseksualiteit is aanwezig in alle rangen en standen, in alle culturen, alle periodes in de geschiedenis. Het is niet altijd makkelijk voor ouders om te aanvaarden dat hun kind ‘anders’ is. Sommige ouders wijzen hun homoseksueel kind af. Anderen gaan via gesprekken op zoek naar de onbekende gevoelens van hun kind.

Er bestaan allerlei theorieën over het ontstaan van homoseksualiteit. Veel van die theorieën worden fel bestreden. Is homoseksualiteit aangeboren of tijdens de jeugd verworven? Is homoseksuele geaardheid iets van de laatste paar eeuwen, of is zij er altijd al geweest? Hebben alle homoseksuelen iets gemeenschappelijks, afgezien van hun seksuele aanleg? Is het ontstaan van een homoseksuele aanleg bij mannen vergelijkbaar met het ontstaan van een lesbische geaardheid bij vrouwen? Over deze en verwante vraagstukken werd en wordt veel gediscussieerd. Er is nog geen verklaring op tafel gekomen die aanspraak kan maken op algemene geldigheid.
 

Aanvaarding

Het besef zich aangetrokken te voelen tot iemand van hetzelfde geslacht zal pas na een moeizaam proces uitmonden in het opbouwen van een volwaardige seksuele identiteit en een positieve waardering van deze seksuele identiteit.

Tijdens de puberteit zoeken jongeren hun seksuele voorkeur. Wat gebeurt er in het hoofd van een homoseksueel kind? Elk kind zoekt zijn eigen weg en elk proces verloopt anders. Veel hangt af van hoe zijn omgeving, zijn vrienden en ouders denken en hoe ze reageren.

[1] de verwarring: de jongere ervaart een fantasie, een opgewonden of verliefd gevoel, maar dan komt de verwarring. Hij voelt zich onzeker. Als thuis niet over homoseksualiteit wordt gepraat, denkt hij dat dit ‘verkeerd’ is. Hij verbergt zijn gevoelens. Vaak volgen lichamelijke klachten en leerproblemen.

[2] de vragen: wat betekent holebi-zijn? Hoe kan je dat beleven? Door gebrek aan openheid is informatie niet makkelijk te vinden. De jongere zoekt figuren waarmee hij zich kan vergelijken, maar vindt ze niet. Hij sluit zich af en is vaak prikkelbaar.

[3] toegeven: de jongere geeft aan zichzelf toe dat hij holebi is. Soms keurt hij zijn gevoelens niet goed.

[4] aanvaarden: de jongere gaat zich beter in zijn vel voelen zoals hij is. Meestal gebeurt dit na het secundair onderwijs. Voor de buitenwereld houdt hij zijn homoseksualiteit meestal nog geheim.

[5] coming out: de ‘mijlpaal’, ‘openbaring’, de ‘bevrijding’ voor vele holebi’s. Hij kan nu voor het eerst vrijuit praten en doen. Hij hoeft niet bang te zijn om zich te verraden.

Coming out

Coming-out (een verkorting van ‘coming out of the closet’) is een Engelse uitdrukking.  Het houdt in dat je aan je omgeving vertelt dat je transgender, homo, lesbisch, bi, ...  bent, of dat je (ook) op mensen van hetzelfde geslacht valt. In het Nederlands gebruiken we ook vaak de uitdrukking: ‘uit de kast komen’.

Coming-out wordt soms gepropageerd als een logische stap en in de kast blijven als een onderdrukking van je persoonlijkheid. Het kan een absolute bevrijding zijn om het gewoon te kunnen vertellen, om geen schrik meer te hebben dat je je verspreekt, om openlijk over je (vriend)in te kunnen vertellen. Maar of je je coming-out doet of niet moet een persoonlijke beslissing zijn en moet op je eigen initiatief plaats vinden. Voor sommigen is het helemaal geen optie omdat de omgeving het niet toelaat, omdat je er zelf niet aan toe bent, of omdat je daar helemaal geen zin in hebt. Het is dus een eigen keuze om dit al dan niet te doen.

Velen vinden het sowieso moeilijk om over hun gevoelens te praten met mensen in hun directe omgeving. Uit de kast komen is niet altijd makkelijk, je hebt er wel wat moed voor nodig. En het is niet iets dat eenmalig gebeurt. Telkens je nieuwe vrienden, klasgenoten, collega’s,… in je leven krijgt, kan je opnieuw de afweging maken of je uit de kast komt of niet. Het wordt na verloop van tijd wel aanzienlijk makkelijker. De tegenstelling tussen in en uit de kast suggereert alles-of-niets, terwijl het in werkelijkheid dus gecompliceerder ligt.

De eerste coming-out is veruit de moeilijkste, kies hiervoor best een vertrouwenspersoon. De meeste naasten hebben even wat tijd nodig om deze informatie te verwerken. Bedenk op voorhand waar of bij wie je terecht kan na het gesprek. Het is een grote stap, zorg dat je er klaar voor bent eer je er aan begint. Veel mensen weten waar je doorheen gaat, je kan ook steun bij hen vinden. Hier alvast een aantal plaatsen waar je terecht kan:

Holebifoon, hier kan je anoniem je verhaal kwijt en vragen stellen.

Wel Jong Niet Hetero en haar lokale groepen, hier kan je op de site en het forum al een aantal dingen opzoeken, tevens kan je naar de lokale groepen gaan voor ondersteuning.

Verenigingen aangesloten bij çavaria.

www.jongenout.nl , Verhalen van anderen kunnen je misschien helpen of steun geven.

Sinds 1988 wordt internationaal op 11 oktober de Coming Out Day gevierd.

Problemen

Onderzoek naar het welbevinden van holebi's en transgenderpersonen wijst ons op een specifieke kwetsbaarheid. Het Zzzip-onderzoek (Ugent, 2006) bevroeg meer dan 3000 holebi's. Dit onderzoek toonde aan dat vooral jonge en oudere holebi's regelmatig kampen met depressieve gedachten en gevoelens. Het Welebi-onderzoek (VUB, 2009) nam de doelgroep jonge lesbische en bi vrouwen onder de loep. De zelfdodingscijfers bij deze doelgroep bleken uitzonderlijk hoog te liggen.  Vooral jonge en oudere holebi's kampen regelmatig met depressieve gedachten en gevoelens. Het onderzoek 'Leven als transgender' (IGVM, 2009) bracht de kwetsbaarheid van transgenderpersonen in kaart.Transgenderpersonen bleken frequent geconfronteerd te worden met discriminatie, werkloosheid en zelfdoding.

Bronnen

http://www.cavaria.be

http://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit

http://www.klasse.be/ouders/

Mogelijke hulpverlening en tips

Ontdekken dat je holebi bent, gaat niet vanzelf. Veel jongeren zijn er een hele tijd mee bezig om het te beseffen en te aanvaarden. Maar vergeet niet: je bent wie je bent en daar is niks mis mee! Verliefd worden is maar één deeltje van jezelf.

Jezelf vragen stellen

Wat is het geslacht van de partner die centraal staat in je seksuele verlangens en/of fantasieën, in je behoefte aan intimiteit, in je seksuele gedrag?
Hoe was dat vroeger, hoe is het nu?
Wat vind je van jezelf, welk label geef je zelf aan je seksuele verlangens?
Heb je problemen met dit label of het label dat anderen aan je zouden kunnen geven?
Welke problemen heb je met het label en je verlangens?
Sinds wanneer ervaar je deze problemen en hoe vaak heb je die problemen?
Wat betekent dat in je dagelijkse leven, school, werk?
Hoe denk je dat je omgeving je ziet?
Weet je omgeving van je verlangens en hoe wordt daar zoal op gereageerd?
Heb je ervaringen met partners van hetzelfde geslacht?
Ben je op dit moment verliefd? Is dat een partner van hetzelfde of van het andere geslacht?
Kun je aangeven waarom je op die persoon verliefd bent (waarop ben je verliefd)?
Uit die verliefdheid zich ook in (sterke) seksuele verlangens naar die persoon?
Weet je of de verliefdheid wederzijds is?
Heb je al eens seksueel contact gehad met deze persoon?
Hoe zou je jezelf op dit moment geestelijk typeren: (on)evenwichtig, somber/vrolijk?
Denk je wel eens aan zelfmoord?
Gebruik/misbruik je alcohol, kalmerende middelen (of antidepressiva), slaapmiddelen, pijnstillers en/of drugs? Zie je zelf een relatie tussen dit gebruik en je seksuele verlangens?
Hoe zie je de toekomst in relatie tot je seksuele gevoelens?
Heb je eerder hulp gezocht?

Zelf op zoek gaan

De ontdekkingstocht naar wie je bent, is er één ups en downs. Misschien zit je er nog mee of je nu hetero of holebi bent. Je durft het niet te vertellen aan je ouders, aan je vrienden/vriendinnen. Je bent er voor jezelf nog niet uit.  Of je wordt verliefd en kan met je gevoelens niet overweg. In dat geval kan het nuttig zijn hulp te zoeken bij hulpverlener die je helpt uit je eigen moeras te geraken of die je helpt het holebi zijn te vertellen aan anderen.

Verliefd

Je bent misschien dolgelukkig als je een nieuw liefje hebt. Maar je kan ook triest worden als een jonge kerel helemaal niets meer met je te maken wil hebben.  Het zal zeker goed doen om er over te praten als je het moeilijk hebt. Misschien kan je terecht bij een vriend of vriendin, of kan je iemand anders in vertrouwen nemen. Twijfel niet als je eens je hart wil luchten, er staat vast en zeker iemand voor je klaar. Kan je bij hen niet terecht, zoek dan hulp bij daarvoor opgeleide personen.

Grenzen

Een leuke kerel of leuke meid vraagt je mee naar een holebifuif, maar jij weet niet of je dat al wel aandurft. Je bent aan het kussen met een sexy meid en voor je het weet heeft ze haar hand al onder je shirt. Je belandt met je nieuwe vriend in bed, maar merkt plots dat je geen condooms bij hebt.

Je komt sneller in zo'n situaties terecht dan je zelf denkt. Je vriend is al een stapje verder dan jij, of je vriendin weet niet dat jij nog twijfelt over wat je precies wil. Op dat moment is het belangrijk dat je assertief bent. Dat betekent dat je opkomt voor jezelf. Je vraagt respect voor wie je bent, zonder de ander te kwetsen.

'Nee' durven zeggen
Durf duidelijk te zeggen wat jij wil en wat (nog) niet. Er is niks mis mee om je grenzen te stellen. Integendeel, als de ander weet waar jij aan toe bent, kan hij of zij daar rekening mee houden. Volg je eigen tempo, je hebt nog alle tijd om te experimenteren en je plekje te zoeken binnen de holebiwereld.

Enkele tips om assertief te zijn

• Vertel de ander wat je van hem of haar verwacht
Ik heb liever niet dat je me kust voor de schoolpoort. Ik vind het vervelend als de anderen ons aanstaren.

• Zeg duidelijk hoe ver jij wil gaan
Ik zie je ook heel graag, maar ik ben er nog niet klaar voor om met je naar bed te gaan.

• Leg uit hoe jij je bij een situatie voelt
Ik zou liever nog even wachten om je mama te ontmoeten. Ik heb mijn ouders nog niet eens verteld dat ik lesbisch ben. Ik heb wat meer tijd nodig.

Algemeen

Hulpvragen van holebi’s. Een biografische verkenning en leefwereldanalyse bij holebi’s als bijdrage tot de rolinvulling van het algemeen welzijnswerk. Lees hier het rapport.

Hulp zoeken

Problemen hebben wil niet zeggen dat alle psychosociale problemen van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen met hun homoseksualiteit samenhangen. Maar ook als iemand andere problemen heeft, kan het prettig zijn met een hulpverlener te praten die begrijpt wat voor consequenties homoseksualiteit kan hebben in het dagelijks leven.  Homo- of lesbisch specifieke hulpverlening betekent niet dat de hulpverlener automatisch het probleem zoekt in homoseksualiteit. Een goede hulpverlener zal homoseksualiteit niet problematiseren, maar het wel erkennen. Zo kan de hulpverlener een veilige omgeving scheppen voor de cliënt om over zijn of haar gevoelens en levenservaring te praten.  Hulpverleners die in de homospecifieke hulpverlening werken, zijn meestal zelf ook homo, lesbisch of biseksueel maar dat is geen vereiste. Je kunt ook bij een heteroseksuele seksuologische hulpverlener terecht die specifiek geschoold is in holebigerelateerde problemen.

Bronnen

http://www.weljongniethetero.be

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie/links naar video's met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Websites

Telefonische hulpverlening  http://cavaria.be/holebifoon

Website over holebi. http://www.holebi.info

Koepelorganisatie http://www.cavaria.be/

Jongeren en holebi http://www.weljongniethetero.be

Holebi in Limburg http://www.inderdaad.be

Allochtone holebi's en hulpverlening vanuit allochtone organisaties. http://www.merhaba.be/

Allochtone holebi's vanuit Cavaria http://www.cavaria.be/community/allochtone-holebis

Literatuur

Brochure voor ouders van holebi kinderen/jongeren Graag zien.

Dit onderzoeksrapport biedt een overzicht van de huidige kennis van en inzichten in de seksuele gezondheidssituatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Lees hier verder

Brochure Cavaria Oog voor seksuele identiteit.

Alexis Dewaele et al. (2009), Het discours van jongeren over man-vrouw rolpatronen en holebiseksualiteit, over flexen, players en metroseksuelen. Lees hier de tekst.

Allochtone holebi's Rosadoc factsheet. http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr36.pdf

Orpheus is er voor mensen die in hun heterorelatie te maken hebben met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of hun partner en brengt mensen in vergelijkbare situaties met elkaar in contact. http://www.orpheushulpverlening.nl/

Interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie 2013-­‐2014 Lees hier het document.

Vorming Gender en Seksuele Diversiteit in het onderwijs Lees hier verder

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.