Relatieproblemen

Wat

Verliefdheid en liefde

Je ontmoet elkaar, wordt verliefd, gaat samenwonen, trouwt, krijgt een of meerdere kinderen, koopt, bouwt of huurt een huis, enz.  Het lijkt allemaal heel makkelijk. Voor de meesten van ons dan. Maar wat gebeurt er als de poëtische opwinding van het begin, van staren en verlangen, van mateloze verliefdheid, verblindende aantrekkingskracht, het niet zonder elkaar kunnen en 'eeuwige trouw' overgaat in de verbeten hectiek van het dagelijks leven?  Als ‘eindeloze nacht’ gelijk is komen te staan met de ooronsteking van de baby en slapeloosheid vanwege de stress op het werk, in het gezin, ruzies om de meest onnozele kleine dingen?  Als er ontslagen vallen en vrienden sterven, als er grote dingen misgaan? Hoe blijf je dan van elkaar houden?

Resilience/veerkracht en belang van goede seks

Vijfendertig procent van de echtparen gaat scheiden, en veel daarvan zo’n paar jaar nadat de kinderen zijn geboren, maar de meerderheid blijft samen, lezen we uit de statistieken. Hoe brengen die mensen dat voor elkaar en wat kan er fout lopen?  Het blijkt dat vooral door het verstand te laten prevaleren boven het gevoel meer kritische succesfactoren worden gehaald.  Dat blijkt uit een grootschalig Duits onderzoek naar partnerrelaties en familiedynamiek. Sinds 2008 werden gedurende veertien jaar 12.400 mannen en vrouwen ondervraagd over de banden met hun dierbaren. Bijzondere aandacht is er in dit onderzoek voor ‘Resilienz’: de veerkracht waarmee partners problemen opvangen. Voorlopige conclusies: gelukkige stellen lijken op elkaar, dat wil zeggen: ze hebben dezelfde waarden en normen, dezelfde opleiding, dezelfde sociaal-economische achtergrond. Ze kunnen zich goed beheersen. Ze geven elkaar veel aandacht. En ze hebben een gemeenschappelijk idee over een gezamenlijke toekomst. Het belang van veel goede seks, weten de onderzoekers, wordt overschat. 'Áls we het hebben, is het best leuk,’ zei een van de respondenten, ‘maar daar kan soms wat tijd overheen gaan.’  Het gaat vooral over commitment, maar ook over leren tevreden zijn, aanvaarden dat het gras aan de overkant niet groener is en accepteren dat geluk in heel kleine dingen zit. En leren onderhandelen en leren geven en nemen, daar gaat het om.

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de factoren van een tevreden huwelijk, zij het veel kleinschaliger. Onderzoeker Catrin Finkenauer van de Vrije Universiteit Amsterdam liet tussen 2006 en 2011 tweehonderd stellen ondervragen over de kwaliteit van hun relatie. Het ging om  mannen en vrouwen die in 2006 getrouwd zijn, in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, met een gemiddelde voorhuwelijkse relatieduur van zes jaar.   De drie succesfactoren voor een geslaagde relatie zijn volgens haar onderzoek vertrouwen, zelfbeheersing en waardering. Ook wel aangeduid als ‘intimiteit’, ‘zelfregulatie’ en ‘dankbaarheid’. Deze bevindingen sluiten aan bij grotere internationale onderzoeken naar huwelijksgeluk, zoals het Duitse.

Disclosure/onthulling

Een van de pijlers van vertrouwen is wat in wetenschaps-Engels disclosure heet. Finkenauer onderzocht of de partners, op een schaal van 1 tot 5, aan elkaar bekendmaken wat hen beweegt. Vertellen ze elkaar hun intiemste gedachten en gevoelens, bespreken ze de details van hun relaties met vrienden en collega’s, zeggen ze elkaar waar ze trots op zijn? Delen ze hun angsten, dingen die ze anderen nooit nooit nooit zouden vertellen? Hoe hoger de score op deze vragenlijsten, hoe groter het wederzijds vertrouwen, hoe groter de kans op echtelijk geluk. Zo brengen wetenschappers de complexe economie van de goede liefdesrelatie terug tot een reeks meetbare facetten met voorspellende waarde.

Diepgaande kennis van en aandacht voor elkaar

Diepgaande kennis van elkaar vergemakkelijkt het dagelijks leven. Als zij weet dat hij zich zorgen maakt over zijn baan, kan ze hem zijn nukkige gedrag makkelijker vergeven. Hij doet geen ansjovis in de lasagne want dat vindt ze niet lekker. Hij weet de sterfdag van haar moeder. Zij weet dat ze niet het hele weekend met sociale verplichtingen moet volstampen, want dan kan hij zich niet ontspannen. Hij weet de route van de trein naar haar kantoor.

De Amerikaanse wetenschapper John Gottman noemt deze gedetailleerde kennis van elkaar een lovemap; hij ziet het als een deeltje van de hersens waar je alle relevante informatie over je partner opslaat. Het komt er op aan die plattegrond up-to-date te houden. Gottman  leidde grootschalige studies naar geluk in relaties en onderscheidt zeven pijlers, die hij opsomt in The Seven Principles for Making Marriage Work (1999). Het belang van wederzijdse kennis is een van de redenen waarom in wetenschappelijke zelfhulpboeken zo’n nadruk ligt op praten. Pillow talk, zegt Finkenauer. En niet alleen over de diepe en grote dingen des levens. Een van Gottmans bevindingen was dat partners in een goede relatie vijf uur per week meer aandacht besteden aan elkaar dan mensen in een slechte. Die vijf uur is verdeeld over talloze kleine momenten. Ze vragen elkaar ’s ochtends wat er die dag op het programma staat, ze laten elkaar aan het eind van de dag klagen over het onrecht dat hun die dag ten deel is gevallen, ze geven een aai, een kus, zeggen: wat fijn dat je de keuken al hebt gedaan.

Op elkaar kunnen vertrouwen

Vertrouwen is ook: de ander kunnen geloven als hij zegt dat hij de kinderen om zes uur ophaalt bij het kinderdagverblijf. Hier haakt vertrouwen aan de tweede essentiële factor en voorspeller van een geslaagde relatie: zelfbeheersing. Hoe meer ervan is, hoe beter de relatie. Mensen met impulscontrole en zelfregulatie kunnen zich opofferen voor een hoger doel, verliezen zich minder snel in onmatig gedrag (drank, gokken, overspel) en kunnen beter met agressie omgaan. Als de een een potentiële slag toebrengt aan de relatie – ‘Heb je nu gvd nog niet gekookt?!’ – is het begrijpelijk als de ander roept: ‘Doe het lekker zelf, eikel!’ Maar stukken beter is: ‘Ga even zitten, ik zie dat je een rotdag hebt gehad.’

Zelfbeheersing en waardering

Door dit soort ‘de-escalerende interventies’ die mensen met een hoop zelfbeheersing kenmerkt, voorkomen ze dat kleine irritaties tot grote problemen verharden. Waardering is in Finkenauers onderzoek het derde onmisbare component van een langdurig goede relatie. Het heeft hetzelfde vliegwieleffect als het uitwisselen van intimiteiten. Als de een laat zien dat hij iets van de ander op prijs stelt – ‘wat heb je dat weer goed gedaan dat is knap van je, het eten was lekker, je hebt goed voor de kinderen gezorgd,...!’ – voelt de ander zich gewaardeerd en gezien en gaat als dank voor dat fijne gevoel nog meer zijn/haar best doen om zijn/haar partner tegenmoet te komen.  Waardoor hij/zij zich weer gesteund voelt, en graag iets terugdoet ter beloning. Dit is het wederkerige proces van de dankbaarheid. Partners die in relatieonderzoeken hoog scoren op waardering voor elkaar (appreciation), zijn ook veel beter in het zogenoemde ‘relatie-onderhoud’. Ze passen zich meer aan, komen hun beloftes na, verzaken hun huishoudelijke taken niet.

Het is niet zo vreemd dat het omgekeerde, namelijk kritiek leveren op elkaar, door relatiewetenschappers steevast als desastreus wordt gezien. Finkenauer: ‘“Die  zwarte sok mag niet bij de witte was, dat heb ik je toch al eens gezegd” mag je best zeggen, maar “Wat ben jij toch een uislkuiken” niet. Dan voelt de ander zich afgewezen in plaats van gewaardeerd, en gaat de spiraal weer hard de verkeerde kant op.’ Voor Gottman is karakterkritiek zelfs een van de vier apocalyptische ruiters van de huwelijksondergang.

Heel, heel schadelijk voor een fijne relatie is ook geheimhouding. Daar heeft Finkenauer, van kinds af geïntrigeerd door hoe mensen elkaar beïnvloeden, veel onderzoek naar gedaan. Of het nu gaat om overspel of problemen op het werk; zodra de een de ander geen toegang meer geeft tot zijn gedachten en gevoelens, komt er een neerwaartse spiraal op gang. De ander voelt zich afgewezen, laat daardoor zelf ook minder zien; vertelt niet meer alles, gaat zich minder aanpassen; wordt wat agressiever en zoekt vaker het conflict. En zo drijven ze uit elkaar, soms zonder het in de gaten te hebben. Zij weekt los, er ontstaat ruimte, en op een dag zegt een leuke mannelijke collega: ‘Ga je mee naar de opera vanavond? Ik heb nog een kaartje.’ De volkswijsheid ‘wat niet weet wat niet deert’ klopt dus van geen kanten.

Verliefdheid en seks

Wanneer een koppel besluit tot een verdere relatie, zal de oorspronkelijke passie na een tijdje gecomplementeerd worden door intimiteit en toewijding.  Partners besluiten zich voor de relatie in te zetten en samen met de ander te zoeken naar de diepste drijfveren voor hun bestaan. In feite is dat veel belangrijker dan de passie en de seksuele aantrekkingskracht uit de beginfase.  Verliefdheid is mooi en zorgt er voor dat je het leven even door een roze bril bekijkt, maar als je niet oplet verziekt die rooskleurigheid ook je leven.  Je ziet de ander niet meer zoals hij echt is. Seksueel goed met elkaar kunnen opschieten mag dan wel een noodzakelijke stap tot een relatie zijn, de meest essentiële is het niet. Een dag duurt 24u, seks duurt meestal niet langer dan 3 tot 30 minuten.  Er blijft nog een hele tijd over dat je ook nog met je partner overweg moet kunnen. (De Morgen)

Als het fout loopt

In het begin van de relatie loopt  alles van een leien dakje. Men is smoorverliefd en men bekijkt alles door een roze bril. Er bestaan geen andere mensen op de wereld. De verliefdheid gaat over in liefde. De dagen rijgen zich aan een. Jullie zijn inmiddels een doorgewinterd paar. Maar het leven gaat door en brengt veranderingen met zich mee. Jij verandert, hij verandert. Er komen kinderen of geen kinderen, de sleur van het werk, kleine en grote problemen in het gezin, financiële of familieproblemen.De sleur staat voor de deur.  Op een dag begrijp je elkaar opeens niet meer. Jullie staat als kemphanen tegenover elkaar. De zoveelste ruzie. De situatie verhardt, de kloof wordt steeds groter. Dit had je nooit voor mogelijk gehouden.  Het gebeurt heel vaak dat innige liefde omslaat in haat en vijandigheid.  Op sommige momenten kun je elkaar wel villen. Er wordt onophoudelijk ruzie gemaakt, met de deuren geslagen. Vaak herkent men zichzelf niet meer, kan men niet begrijpen hoe ver het zo is kunnen komen.  Men houdt nog wel elkaar maar men kan niet meer samenleven met elkaar.

Ergernissen

Vrouwen ergeren zich vaker aan hun partner dan mannen. Een kwart van de ergert zich zelfs dagelijks aan manlief bleek uit onderzoek van het tijdschrift Psychologiemagazine (22/06/2010)  onder 720 lezers. Bij 10% loopt dit op tot meerdere keren per dag. Voor 1 op de 4 lezers was irritant gedrag een reden om de relatie te verbreken.   Mannen ergeren zich vaker dan vrouwen aan opdringerig gedrag van hun partner, zoals kritiek geven, bemoeizucht of bezitterigheid. 25 procent van de mannen heeft daar last van, tegenover 10 procent van de vrouwen.  Vrouwen storen zich juist meer aan onachtzaamheid van hun geliefde: 30 procent van de vrouwen ergert zich bijvoorbeeld omdat de ander te laat komt of alleen aan zichzelf denkt. Bij mannen is dat 19 procent.

Ook ergeren vrouwen zich vaker aan laksheid in het huishouden. Dat kan gaan over ondergoed laten slingeren, de tandpasta niet afsluiten tot het licht aanlaten. Ook te veel handdoeken gebruiken of haar niet laten uitpraten zijn een ware bron van ergernis voor haar.  Mannen storen zich minder aan huishoudelijke trekjes (17%).

Verstoord evenwicht

Door de veranderingen die zich in de loop van de tijd voordoen, kan het evenwicht in een relatie verstoord raken. Nieuwe banen, een kind, noem maar op. Frequente ruzies kunnen erop duiden dat de relatie niet meer in evenwicht is. Het vergt moed en energie van beide partners om de relatie weer in balans te brengen.

Ook seksuele moeilijkheden kunnen tot heel wat angst en verwarring leiden. Seks kan een bron van genot zijn maar voor velen is het een bron van frustratie en onvrede. Seksuele problemen kunnen een weerslag hebben op het zelfbeeld ('Ik voel me geen echte man' - 'Niemand wil een vrouw als ik') en kunnen leiden tot relationele spanningen. Het omgekeerde geldt uiteraard ook, want veel relationele problemen worden weerspiegeld in het seksueel leven tussen de paren.

Valkuilen

Sommige mensen (voornamelijk met persoonlijkheidsstoornissen) gaan ervan uit dat ze recht hebben op liefde, hoe ze zich soms ook tegenover elkaar gedragen. Dit is een irreële denkwijze die de liefde en het huwelijksgeluk in gevaar kunnen brengen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere valkuilen:

1. Een te sterke behoefte aan liefde: de mens heeft de behoefte voor alles wat hij doet ieders goedkeuring en genegenheid te ontvangen. Wat anderen van hem denken, wordt vaak belangrijke geacht dan wat hij van zichzelf denkt (functioneringswijzen!). Als beide partners dergelijk functioneringswijze hanteren, betekent dit dat ze van elkaar onvoorwaardelijke en onbeperkte toewijding voor zichzelf opeisen. Dit is uiteraard nefast voor het huwelijk. Immers, wanneer iemand meent dat het bemind worden een absolute voorwaarde is voor geluk, als hij gelooft dat hij zich enkel gelukkig kan voelen als hij door de ander wordt geliefd en geaccepteerd, zal hij het als een noodzaak beschouwen.

2. Een tweede valkuil is het streven naar perfectie: ervan uitgaan dat je in alles goed moet zijn en dat je waardeloos bent indien je hierin niet slaagt. Als mensen gebukt gaan onder een minderwaardigheidsgevoel, kunnen ze dwangmatig naar perfectie gaan streven en zichzelf bijna kapot maken door hun pogingen om te voldoen aan wat zij als normale plichten gaan beschouwen. Wanneer mensen gaan inzien dat ze de irreële doelstellingen niet kunnen bereiken, kan het voorvallen dat ze de strijd volledig opgeven en zichzelf tot een armzalige partner maken.

3. Een derde valkuil is het gebruik maken van een tactiek van beschuldigen en straffen: Sommige partners gaan ervan uit dat je jezelf en anderen ernstige verwijten moet maken zodra er iets verkeerd wordt gedaan en dat door jezelf of anderen te straffen voor de gemaakte fouten zodat verdere misstappen voorkomen kunnen worden. Partners verliezen dan ook de moed en beginnen zichzelf soms verwijten te maken, wat in een relatie uiteraard niet leefbaar is.

4. Een vierde valkuil is het hebben van rampzalige frustraties, waarbij je ervan uitgaat dat het rampzalig is wanneer de dingen niet zijn zoals je ze graag zou hebben, dat anderen je het gemakkelijke zouden moeten maken, verplicht zijn je te helpen om de moeilijkheden in je leven te overwinnen. Deze opvatting kan enkel leiden tot teleurstelling, desillusie en vijandigheid tegenover iedereen en de hele wereld.

5. Een laatste valkuil is het geloof dat emoties niet te bedwingen zijn, dat het menselijk verdriet voor een groot stuk zijn oorzaak heeft in uiterlijke gebeurtenissen en door anderen wordt teweeggebracht, dat iemand zijn emoties niet in bedwang heeft en er niets kan aan doen dat hij zich vaak miserabel voelt. In deze gedachtegang zal men automatisch de partner de schuld geven van zijn ellende.

Stoornissen in de persoonlijkheid zijn een niet te onderschatten oorzaak waarom het fout loopt in een relatie. Er zijn echter nog andere oorzaken: opvoedingsverschillen tussen mannen en vouwen, (te grote) verschillen tussen 2 individuen in een relatie, (te veel) verschillende of tegenstrijdige interesses en temperament, (te groot) verschil in opvattingen rond seksualiteit,…. Er is een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke fantasieën, tussen drift en liefde. Bij drift is het object onbelangrijk en steeds inwisselbaar, bij liefde draait alles rond die ene, onvervangbare ander, er is nauwelijks nog plaats voor het eigen ik, het is de geliefde die elke ruimte inneemt.

Twee vormen.

Liefde is een exclusieve verhouding, waarvan de exclusiviteit daarin ligt dat de één ongeveer alles is en moet zijn voor de ander en omgekeerd, en waaruit meestal kinderen moeten voortkomen die vervolgens binnen die verhouding een plaats moeten krijgen. Er kunnen twee vormen van liefdesrelatie zijn: de imaginairduale (spiegelliefde) en de triangulaire liefde.

De imaginairduale liefde kenmerkt zich door een dwingend karakter waarbij van de ander geëist wordt dat jijzelf, en alleen jezelf zijn tekort opvult of eisen dat de ander jouw tekort opvult. De grondvorm hiervan is het oedipale kind dat alles verlangt te zijn voor zijn moeder. In deze spiegelliefde moet de ander gelijk zijn aan het ik en mag geen tekort in voorkomen. Deze relatievorm is heel erg verstikkend. Als kind sloof je je uit voor je ouder, later vraag je je partner voortdurend of er iets is, of hij kwaad is,…;

Het verlangen van de een moet gelijk zijn aan het verlangen van de ander, elke afwijking is bedreigend en moet vermeden worden. De eis tot exclusiviteit is ontzettend groot wat uiteraard uitmondt in jaloezie en potentiële bedreiging van derden. Men gaat in deze liefdesrelatie uit van het feit dat het verlangen en het tekort volledig opvulbaar zijn.

Deze veronderstelling kan je linken aan de functioneringswijzen, waarbij je de paranoïde zekerheid hebt dat je ‘het’ hebt, naar de neurotische twijfel (kan ik het wel) en de bijhorende jaloersheid (de andere kan het) tot de depressie (ik kan het niet). De basisveronderstelling blijft hierbij dat men het tekort van de ander moet opvullen en dat dit principieel onmogelijk is. In deze situatie zal de liefde nooit bevredigend genoeg zijn, de man kan nooit man genoeg zijn, de vrouw kan nooit vrouw genoeg zijn.   

De imaginairduale liefdesverhouding is gestoeld op de overtuiging dat ‘het’ wel kan gegeven, gevonden, gekregen worden. In realiteit wordt dat kommer en kwel, waardoor er vaak een kanteling komt naar het tegendeel, waarbij de overtuiging ontstaat dat niets kan, dat het allemaal geen zin heeft, dat het over hetzelfde is, met verbittering en teleurstelling in plaats van hoop en verwachting.

Daartegenover staat de symbolischtriangulaire liefde: je moet iemand heel graag zien om hem/haar met rust te kunnen laten, diens verlangen en tekort niet onmiddellijk lamleggen met een eigen invulling en opvulling ervan. Je moet iemand anders ook anders laten zijn, wat de mogelijkheid opent een verhouding op te bouwen op grond van het verschil. Je gaat uit van het tekort en daardoor open je de mogelijkheid tot creatie. “L’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas”. Geven wat met niet heeft, veronderstelt dat iemand kan krijgen wat er niet is. Er ligt geen bedreiging in derden, het dwingende van de drift ontbreekt.

Vroeger groeiden kinderen op binnen het gezin, waardoor er slechts weinig identificatiepersonenen aanwezig waren. Heden ten dage echter is er heel veel veranderd. De ouders zijn in sommige gevallen slechts een fractie meer van wat ze ooit zijn geweest. Het individu komt tot stand in een minder stabiel milieu met een groot aanbod aan identificatiepersonen. Hierdoor wordt het individu voortdurend verdeeld over verschillende verlangens van elkaar aflossende referentiefiguren. Dit leidt tot een vaak wanhopige zoektocht naar een ankerpunt, iets waaraan men zich kan vastklampen zodat men een herkenbare identiteit kan vormen. 

Tevreden en ontevreden koppels

Gottman (1994) ging op zoek naar wat tevreden koppels onderscheidt van ontevreden koppels. Welke factoren kunnen een scheiding voorspellen? Negatieve communicatie correleert met een negatieve beleving van het huwelijk.  Eenzelfde boodschap met eenzelfde bedoeling wordt in een slecht lopend koppel door de ontvanger als negatief ontvangen en in een goedlopend koppel als positief.

Slecht lopende paren beïnvloeden elkaar met dwingende technieken: zeuren of kritiek hebben om gedragsverandering bij de partner af te dwingen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van meer ontevredenheid. Belangrijk is de mate tot stimuluscontrole: hoe meer dingen men met elkaar vooraf regelt, hoe minder ontevredenheid en chaos later Gestoorde koppels hebben meer negatieve communicatie (meer onenigheid, meer teruggetrokkenheid en meer negatief effect), een grotere neiging tot negatieve wederkerigheid en de weerslag van negatieve gebeurtenissen duurt langer en is meer uitgesproken.
De belangrijkste factor in een functioneel huwelijk zijn niet de verschillen binnen een paar maar hoe men met die verschillen omgaat. Discussie of onenigheid is dus niet altijd schadelijk! Omgaan met negatieve gevoelens is een van de sleutelpredictoren van huwelijkssucces.

Seks en relatie

In het begin van een relatie hebben de koppels veel seks. Jaar na jaar vermindert de behoefte in seks. Toch kan men een relatie en ook de seks in die relatie levendig houden.  Uit een studie van de University of Toronto, waarover is gepubliceerd in het mei-nummer van ‘Social Psychological And Personality Science’ bleek hetvolgende.  Zij volgden  21 dagen lang 44 paren die al een lange relatie hadden. Vier maanden later deden ze dat nog een keer. En nogmaals.  Stellen waarvan de partners werkelijk geïnteresseerd zijn in de behoeften en wensen van de ander hebben gemiddeld op de langere termijn een prettiger seksleven dan stellen die vooral uit zijn op eigen genot.  Die interesse in de behoefte van de ander gaat niet alleen om de seks, maar over alle aspecten van het (samen-) leven.  Als je het net zo belangrijk vindt hoe het gaat met je partner als met jezelf, wat je kan omschrijven als liefde en niet louter verliefdheid, blijft het vuur in bed ook brandend.

Drie groepen relaties

Gotman maakte tevens een opdeling van de relaties in drie groepen:

1. Een relatie waarin de partners elkaar waarderen: zeer goed bij elkaar passende koppels die conflicten kunnen herkennen, verschillend kunnen zien, respectvol luisteren naar elkaar en in staat zijn te onderhandelen. Ze hebben een goede communicatie, empatiseren en lossen conflicten op.

2. Het levendige, wispelturige paar: dit koppel heeft een intense emotie, is jaloers, bekvecht en gebruikt sarcasme. Ze bestrijden elkaar op een unfaire manier en er is weinig empathie.

3. Het conflictvermijdende paar: zij lopen rond het conflict, hebben geen blijvende onenigheid. Ze zien de conflicten wel maar ze beslissen dat die niet belangrijk zijn. Ze hebben minder negatieve, maar ook minder positieve interacties.

Belangrijk is dat niet het feit of een koppel veel of weinig ruzie heeft bepalend is of welk soort koppel ze zijn, maar wel de manier waarop ze conflicten oplossen en de algemene kwaliteit van hun emotionele interacties.  Vier processen leiden tot de ondergang van een relatie: kritiek, zich steeds moeten verdedigen, minachtingmisprijzen, en blokkeren (zich emotioneel afsluiten).

Seksuele problemen binnen de relatie?

Soms zijn er van in het begin van een relatie seksuele moeilijkheden. Het verleden van één van de partners kan hier een rol spelen. Denk maar aan grensoverschrijdende seksuele ervaringen in de kindertijd. Of het opgroeien binnen een gezinscultuur van taboe en negatieve waardenvorming t.o.v. alles wat met seks te maken heeft. Het kan ook zijn dat het paar er niet in slaagt om op een goede manier op elkaar in te spelen. Of dat ze onvoldoende elkaars verwachtingen en (tijdelijke) remmingen aanvoelen. In andere gevallen ervaren mensen dat het in het begin 'van zelf' ging maar dat de problemen na verloop van tijd ontstaan.

Sommige paren lukken erin om de problemen zelf op te lossen door onder meer met elkaar te praten over wat zij precies van elkaar verwachten en door te relativeren. Belangrijk hierbij is dat personen zich niet te sterk te laten beïnvloeden door de media, die een totaal onrealistisch beeld scheppen van wat er allemaal (en altijd) moet kunnen op seksueel vlak.
Sommige problemen lossen dan weer vanzelf op. Koppels leren doorheen de tijd elkaar beter aanvoelen en het eigen lichaam beter controleren. Indien zij leren aanvaarden dat zij verschillend zijn en geduld en begrip opbrengen voor elkaar hebben zij een grote kans op een aangenaam, gezamenlijk seksueel leven, met ups en downs.

Neiging om ruzies en discussies uit de weg te gaan.
 
Misschien is de neiging groot om ruzies en discussies uit de weg te gaan. Je ervoor afsluiten doet minder pijn, ervan doorgaan lijkt soms de gemakkelijkste oplossing (maar misschien gooi je dan wel heel veel moois weg). Maar wil je er samen met je partner uitkomen, dan is het wellicht het beste de confrontatie met jullie crisis en met hem aan te gaan.

Daar is heel wat voor nodig. We zeiden het al: moed, energie. Voeg daar tijd en geduld aan toe (er kunnen soms wel jaren overheen gaan voordat het evenwicht weer helemaal hersteld is). Maar ook het lef om niet alleen je partner maar ook jezelf en je eigen fouten onder de loep te nemen. Om eerlijk tegen over elkaar te zijn. Om samen te proberen te begrijpen wat er aan de hand is en om te proberen vooral ook elkaar te begrijpen. Om elkaar te accepteren en te respecteren zoals jullie (nu) zijn. En samen aan de toekomst te willen bouwen.

Ruzie is een situatie of verschijnsel waarbij mensen onenigheid met elkaar hebben, wat gepaard kan gaan met over en weer schelden, het elkaar de schuld van iets geven, zwartmakerijen, of zelfs fysiek geweld. Het verschijnsel wordt onder meer door de sociologie en de psychologie bestudeerd. Ruzies kunnen van zeer korte aard zijn, maar ook jarenlange ruzies kunnen voorkomen. Overigens kan de aanleiding voor een ruzie minimaal zijn, of in extreme gevallen zelfs onbekend zijn.

Een voorwaarde is natuurlijk wel dat jij en je partner echt een oplossing willen bereiken en met elkaar verder willen. Alleen dan zul je al het werk, de energie en de pijn kunnen opbrengen om de crisis te lijf te gaan en er samen sterker uit te komen.  Kom je er samen niet uit en bestaat aan beide kanten de wil om verder te gaan, dan kan professionele hulp uitkomst bieden.

Mensen scheiden te snel

Prof. Dr. Em. Alfons Vansteenwegen in Knack (15/01/2014)  "Ik zeg dat het belangrijk kán zijn voor die kinderen om samen te blijven. Ik ben enorm tegen impulsieve scheidingen van het genre 'vrouw ontdekt dat man een ander heeft, zet hem buiten, verandert het slot op de deur en gedaan'. Meestal heeft men daar later spijt van, omdat het scheiden in een impuls gebeurde. Ik pleit voor goed overwogen scheidingen. Zeker als er kinderen zijn, want zij worden beschadigd door zulke breuken. De onderzoekers durven het bijna niet meer te zeggen omdat het niet meer in de mode is, ik zeg het wél. Ik vind dat nodig.

Ik zie ook geen wetenschappelijk bewijs voor de these dat een ruziemakend koppel voor het kind erger is dan een gescheiden ouderpaar. Trouwens: periodes van grote ruzie, van haat zelfs, zijn een onderdeel van een goede relatie. Mensen denken dat ze altijd moeten overeenkomen. Vergeet het. Er zijn momenten dat je niets voelt, de pest hebt aan elkaar. In relaties heb je periodes van verlies en van winst, van even dralen en dan weer doorgaan. Het gebeurt vaak dat partners elkaar na een neutrale periode terugvinden. Ook tweede relaties kunnen goed zijn, daar twijfel ik niet aan, maar toch zie je dat partners na een tijdje vaststellen dat het gras niet per se groener is aan de overkant."

Een lange liefdevolle relatie is een utopie.

Een lange. liefdevolle relatie, met een basis van vertrouwen en wederzijds respect, is een zeldzaam goed in deze wegwerpcultuur. Toch verlangt nagenoeg iedereen ernaar. Hoe zo'n liefde er dan uitziet en aan welke voorwaarden ze vol­doet, beschrijft psychiater Dirk De Wachter  heel treffend  in zijn boek Liefde. Een onmogelijk verlangen. "Duurzame liefde is zeldzaam", schrijft de psychiater in zijn inleiding. Wij leven in een wegwerpcultuur waar vluchtigheid  en oppervlak­kigheid de bovenhand  nemen." Een toenemend aantal mensen lijdt aan depressie en eenzaamheid en vlucht naar een therapeut.

Tijdens een huwelijksfeest wordt er nooit aan getwijfeld: deze liefde is voor altijd. Toch loopt de helft tot een derde van de relaties op de klippen. "Omdat de verwachtingen onmogelijk hoog zijn in een gemedia­tiseerde cultuur waar alles onecht  romantisch wordt voorgesteld".

We denken dat geluk maakbaar is en lezen gretig de vele gelukstips die circuleren. De druk op gelukkig zijn is groot. De 'leuk'dwang op Facebook getuigt daarvan.  Maar het is niet haalbaar want een permanent gelukkig leven bestaat niet, aldus Dewachter. We moeten volgens hem leren een beetje ongelukkig te zijn. Wanneer we de lat minder hoog leggen voor onszelf en tevreden zijn met wat het beperkte leven ons biedt, dan valt er heel wat ongelukkig makende druk weg.  Leren tevreden zijn met het gewone is meestal een vervelende boodschap, die mensen niet willen horen. Mensen zijn voortdurend op zoek naar de 'bright side of life'. De allergrootste beproeving voor de duurzame liefde is 'gedwongenheid'. Dagelijkse sleur is niet prettig, maar echte liefde zal zich net daarin bewijzen.

Over de liefde kun je geen voorspellingen doen. De liefde valt je te beurt of noet niet.  Ze overvalt je en is heel moeilijk te vatten. Dat maakt liefde net zo mysterieus. Mensen kunnen pas samenblijven als ze voldoende afstand houden. Het willen bepalen of controleren van de partner is dodelijk. Dat wijst er op  je de ander niet als ander kunt verdragen. Je kunt je geliefde nooit kennen. Geliefden blijven wel streven naar elkaar wel kennen. Dat verlangen houdt de liefde aan de gang. In de liefde is de communicatie cruciaal, niet via sms of twitter, maar in woorden en stiltes. Woorden zijn de voeding van de liefde. Evengoed als elkaar aanvoelen in stiltes. Liefde is volgens Dewachter ook geen werkwoord.  Liefde is een woord. Werkwoord veronderstelt inspanning en dat is net niet van toepassing op duurzame liefde.  Liefde wordt enkel een werkwoord als het niet goed gaat, en die mindere tijden horen onvermijdelijk bij het leven. Mindere tijden in de liefde zijn soms het gevolg van ons drukke bestaan. Om lief te hebben moeten we afstand doen van de drukte. (bron Marleen Finoulst  Bodytalk Oktober 2014 pag 36-37)

Vansteenwegen: Ik zeg dat het belangrijk kán zijn voor die kinderen om samen te blijven. Ik ben enorm tegen impulsieve scheidingen van het genre 'vrouw ontdekt dat man een ander heeft, zet hem buiten, verandert het slot op de deur en gedaan'. Meestal heeft men daar later spijt van, omdat het scheiden in een impuls gebeurde. Ik pleit voor goed overwogen scheidingen. Zeker als er kinderen zijn, want zij worden beschadigd door zulke breuken. De onderzoekers durven het bijna niet meer te zeggen omdat het niet meer in de mode is, ik zeg het wél. Ik vind dat nodig.

Ik zie ook geen wetenschappelijk bewijs voor de these dat een ruziemakend koppel voor het kind erger is dan een gescheiden ouderpaar. Trouwens: periodes van grote ruzie, van haat zelfs, zijn een onderdeel van een goede relatie. Mensen denken dat ze altijd moeten overeenkomen. Vergeet het. Er zijn momenten dat je niets voelt, de pest hebt aan elkaar. In relaties heb je periodes van verlies en van winst, van even dralen en dan weer doorgaan. Het gebeurt vaak dat partners elkaar na een neutrale periode terugvinden. Ook tweede relaties kunnen goed zijn, daar twijfel ik niet aan, maar toch zie je dat partners na een tijdje vaststellen dat het gras niet per se groener is aan de overkant.

- See more at: http://www.seksuologischehulpverlening.info/f...

Vansteenwegen: Ik zeg dat het belangrijk kán zijn voor die kinderen om samen te blijven. Ik ben enorm tegen impulsieve scheidingen van het genre 'vrouw ontdekt dat man een ander heeft, zet hem buiten, verandert het slot op de deur en gedaan'. Meestal heeft men daar later spijt van, omdat het scheiden in een impuls gebeurde. Ik pleit voor goed overwogen scheidingen. Zeker als er kinderen zijn, want zij worden beschadigd door zulke breuken. De onderzoekers durven het bijna niet meer te zeggen omdat het niet meer in de mode is, ik zeg het wél. Ik vind dat nodig.

Ik zie ook geen wetenschappelijk bewijs voor de these dat een ruziemakend koppel voor het kind erger is dan een gescheiden ouderpaar. Trouwens: periodes van grote ruzie, van haat zelfs, zijn een onderdeel van een goede relatie. Mensen denken dat ze altijd moeten overeenkomen. Vergeet het. Er zijn momenten dat je niets voelt, de pest hebt aan elkaar. In relaties heb je periodes van verlies en van winst, van even dralen en dan weer doorgaan. Het gebeurt vaak dat partners elkaar na een neutrale periode terugvinden. Ook tweede relaties kunnen goed zijn, daar twijfel ik niet aan, maar toch zie je dat partners na een tijdje vaststellen dat het gras niet per se groener is aan de overkant.

- See more at: http://www.seksuologischehulpverlening.info/f...

Bronnen:

http://www.vn.nl/

http://www.trendystyle.net/

 

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Keuzes maken

Je hoeft geen slechte relatie te hebben om professionele hulp in te schakelen. Het kan zijn dat paren telkens tegen dezelfde problemen aanlopen, waardoor er spanningen ontstaan.Meningsverschillen, irritaties en ruzies hoeven geen tekenen te zijn dat de liefde over is.  Ze ontstaan vaak als je elkaar beter leert kennen. Vaak worden pogingen gedaan om elkaar te veranderen, maar dat leidt meestal tot teleurstellingen en frustratie.  De kunst is oplossingen te vinden waarbij je het anders zijn van elkaar respecteert. Het is best mogelijk dat partners na het begeleidingstraject besluiten een proefscheiding aan te gaan of definitief besluiten uit elkaar te gaan, omdat men bijvoorbeeld er van bewust is geworden dat er te weinig motieven zijn om bij elkaar te blijven of dat je elkaar niet meer voldoende liefde kunt geven.

Mensen kunnen kiezen voor hulp bij relatieproblemen.  Bijvoorbeeld vanwege een langzaam ‘uitdovende’ relatie, escalerende ruzies, irritaties, vaak teleurgesteld zijn in de partner. Ook kan er een beroep worden gedaan op professionele begeleiding als er sprake is van persoonlijke problematiek bij één van de partners, zoals bijvoorbeeld angst, verslaving, ziekte enz.

Bij het oplossen van relatieproblemen is het goed drie punten aan te pakken:

  • Door de relatieproblemen is de aandacht op de ander gericht. Dat vertroebelt het zicht op de eigen mogelijkheden.
  • Bij het oplossen van relatieproblemen is het belangrijk dat ieder die betrokken is zijn of haar aandeel in het probleem herkent.
  • Door te focussen op jezelf - zowel op je verlangens als op je irritaties - krijg je meer invloed op de situatie. Dat vergroot je mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

De eigen mogelijkheden om zelf de relatie te verbeteren worden zowel overschat als onderschat. In een relatie ben je afhankelijk van wat de ander wil. Dat betekent dat de ander invloed heeft op wat jij kunt bereiken. Toch kan je altijd zelf iets doen. Fexibel zijn wil zeggen dat je een andere weg weet te vinden om je (eigen) doel te verwezenlijken. 

Bij het oplossen van relatieproblemen of huwlijksproblemen is helderheid over de huidige situatie het begin. Je kunt daarbij het beste bij jezelf beginnen. Weet je wat er aan de hand is? Klopt jouw beeld ook met de werkelijkheid? Klopt jouw beeld met het beeld van de ander?

De tweede stap is weten wat je wilt. Je wilt verder komen in de relatie. Maar wat bedoel je daarmee? Waar wil je naar toe? Hoe staat de ander daarin? Als er bezwaren zijn, zijn die reëel? Wat is daar aan te doen? Belangrijk is dat je je verantwoordelijk kunt voelen voor de keuzes die je zelf maakt. Dat maakt het gemakkelijker om verder te komen.  

Voor je bezig kunt met het vinden van een oplossing voor je relatieproblemen is het zaak helderheid te vinden over de situatie: wat is er eigenlijk aan de hand? Er zijn twee belangrijke aspecten die een bron van relatieprobelem kunnen zijn: irritatie, boosheid, woede en het niet bereiken van je doel.   

Irritatie, boosheid, woede
Wie boos is, is bij de ander/wil iets van de ander. In feite wil je dat de ander zich anders gedraagt. Je brengt jezelf daarmee in een machteloze positie. Mensen waarop je woedend bent veranderen zelden hun gedrag wegens jouw woede. Vragen die je hierbij kunnen helpen: Wat raakt me? Waar maak ik me kwaad over? Wat denk ik dat de ander denkt? Is dat ook waar? Er is een actie die je boosheid productief kan maken: interesse voor de ander opbrengen: wat wil of zegt die eigenlijk?

Het niet bereiken van je doel
Je kunt kwaad zijn omdat de situatie anders is dan je zou willen. Kwaadheid is dan vaak een uiting van onmacht. De remedie hier is tweeledig: Accepteer dat de situatie is zoals die is (het is namenlijk zo, ontkennen helpt niet. boos zijn verandert er ook niets aan). Stel jezelf de vraag wat je er zelf aan kunt veranderen. Je hebt altijd een mogelijkheid beweging te brengen. Niemand is machteloos. Dit is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie.

Wat is noodzakelijk in de relatie?

Vreugde, gelijkwaardigheid, energie, enthousiasme, begrip, respect, liefde, contact, saamhorigheid. Een goede relatie heeft veel van dit allemaal. In mindere tijden troost u zich met de gedachte dat u dit allemaal beleefde. In slechte tijden kan elk van deze positieve eigenschappen in het tegendeel verkeren. Vreugde wordt verdriet en pijn, in plaats van gelijkwaardigheid krijgt u het falen van de ander op uw bord geschoven. Relatieproblemen vreten energie in plaats van dat het energie oplevert. Het enthousiasme voor de ander -of het enthousiasme voor jou- verdwijnt als sneeuw voor de zon. Uw voelt u niet begrepen. Uw begrijpt uw partner niet meer. De saamhorigheid bestaat misschien alleen nog uit de hoop dat u er uit zult komen.

Stap naar oplossing van problemen.

Relatieproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Maar de vraag wat u er mee kunt doen is zeker zo belangrijk. Globaal zijn daar drie verschillende situaties voor te beschrijven.

  • u bent het er samen over eens dat u de situatie wilt verbeteren
  • u zou wel met de ander aan de situatie willen werken, maar de ander is daar niet toe te bewegen
  • u zoekt mogelijkheden om alleen aan uzelf en/of verbetering van de situatie te werken

Als u samen de relatie wilt verbeteren is relatietherapie een veelgebruikte oplossing. Staat u er alleen voor, dan komt u snel bij een of andere vorm van coaching, of bij psychologische hulp terecht.

Tips om uit de impasse te geraken

De volgende zeven tips zijn ontleend aan de website over relatieproblemen www.jemagalles.nl/relatieproblemen.

Accepteer de mogelijkheid dat je geen contact meer hebt

Uit elkaar groeien is eng. Het heeft vaak heel vervelende consequenties die je liever vermijdt. Of je een relatie definitief beëindigt is iets dat je alleen zelf beslist. Anderen hebben daar geen zeggenschap over. Accepteren dat definitief breken één van de mogelijkheden is om de huidige problemen op te lossen geeft ruimte in de situatie waar je in zit. Het is een van de mogelijkheden voor een andere toekomst. Er zijn ook andere oplossingen, die kan je vervolgens vrij gaan onderzoeken.
De vraag of je de problemen in de relatie werkelijk op wilt lossen kan je pas eerlijk beantwoorden als je de mogelijkheid definitief uit elkaar te gaan ook daadwerkelijk onder ogen kunt zien.

Maak duidelijke keuzes

De beslissing over wat jij wilt gaan ligt alleen bij jou. Jouw 'ja' kan alleen maar van jezelf komen. Een 'ja' op voorwaarden -als jij zus of zo, dan wil ik nog wel doorgaan- maakt jouw keuze tot de keuze van de ander. Daarmee vermijd je zelf verantwoordelijk te zijn. Geef daarom duidelijke antwoorden: ja, of nee. Neem verantwoordelijkheid voor de consequenties van je keuze.

Op elk gebied geldt: jij kiest altijd zelf. Als je je tot iets gedwongen voelt maak je jezelf nodeloos klein, of de ander veel te groot. Als je vindt dat je voor iemand moet zorgen is het precies andersom: jij wordt groot, de ander wordt klein. Elke relatie is gebaat bij gelijkwaardigheid.

Vervang irritatie door interesse

Negatieve oordelen hebben een sterke invloed op je eigen beleving van de situatie. Als je ontevreden, geïrriteerd of geërgerd bent heb je minder ruimte om de ander te zien zoals die is. Nieuwsgierigheid naar wat de beweegredenen van de ander zijn helpt je om je irritatie bij te stellen. Als je de gebeurtenissen op zich kunt zien, als alleen maar dat wat er gebeurt, snap je dat jouw gevoel daar los van staat.

Jouw irritatie zegt meer over jezelf zegt dan over de ander. Als je begrijpt waarom de natte handdoeken altijd op de vloer blijven liggen heb je de ander beter leren kennen. Dat sterkt je in de keuzes die jijzelf kunt maken.

Vervang bezorgdheid door respect

Het is goed om voor een ander te zorgen. Het is echter kleinerend om te denken dat de ander het zonder jouw hulp niet redt. Bezorgdheid die verder gaat dan een aanbod tot hulp werkt verstikkend. Respecteer daarom wat de ander kiest en gun hem/haar de gelegenheid zelf een manier van omgaan met de problemen te vinden.

Respect kan je ook voor jezelf hebben. Dat wat jij bent en wat jij doet heeft recht op respect. Waar jij authentiek bent ben je onkwetsbaar. Wat een ander daar anders van denkt houdt voor jou nooit een afwijzing in, omdat je in jezelf gelooft.

Praat vanuit jezelf

Het is het makkelijkste om naar iemand te luisteren die vanuit zichzelf praat. Wanneer je iets aan de ander wilt laten weten beperk je dan zoveel mogelijk tot jouw behoeftes, jouw wensen en jouw opvattingen. Laat de ander de ruimte om daar zelf een mening over te hebben. Dat betekent dat je de ander ook gelegenheid geeft jouw behoeftes niet belangrijk te vinden. Je mag ze zelf belangrijk vinden. Wat een ander vindt doet daar niets aan af. Dat doet ook niks aan jou af.

Praten vanuit jezelf betekent ook dat je de ander naar zijn/haar mening vraagt in plaats van die mening in te vullen.

Luister naar elkaar

Communicatie is het houvast bij alle moeilijkheden in relaties. Praten wordt makkelijker als je weet dat de ander naar jou wil luisteren. Luisteren doe je door zelf niets te zeggen.

Als de communicatie met elkaar moeilijk is kun je een wisselgesprek houden. Spreek af dat je naar elkaar zult luisteren en bepaal - desnoods met een muntje - wie zal beginnen. Als de een gesproken heeft herhaalt de ander - in eigen woorden - wat de een gezegd heeft. Probeer dat zo zuiver mogelijk te doen. Laat interpretaties en reacties achterwege. Je laat daardoor merken dat je de ander hebt gehoord. Wissel daarna van rol.

Geef aandacht aan wat je belangrijk vindt

Wie het druk heeft, of wie grote zorgen heeft is niet altijd vrij de tijd naar eigen believen in te delen. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je geleefd wordt in plaats van dat je zelf leeft. Daarbij schieten vaak de dingen die je echt belangrijk vindt er bij in. Dat is een kromme situatie. Als je hele leven vooral gaat over andere dingen dan wat je zelf belangrijk vindt, dan is je leven hard op weg het leven van een ander te worden. Opnieuw aandacht geven aan wat voor jou belangrijk is laat de dingen die jij belangrijk vindt groeien. Daardoor wordt jouw leven meer en meer een leven dat ook bij je past.

Bron : http://www.relatieonderhoud.nl

Wat doen in verschillende situaties?

Crisis

Er is iets gebeurd wat tot een crisis leidt. Dat kan een buitenechtelijke relatie zijn, een verhuizing, het overlijden van een familielid, een nieuwe baan of professionele koerswijziging, een ernstige ziekte, enz. Het belangrijkste is om vooral niet boos te worden en te zeggen dat alles verloren is voor de relatie.  Neem uw tijd en neem nooit overhaast een beslissing. Als er zich een zware crisis voordoet, moet u de tijd nemen om de veranderingen te incasseren. De tijd helpt vaak om een crisis te verteren of te boven te komen. Beslis dus nooit meteen om te scheiden. Het kan zijn dat u  er later spijt van hebt. Zoek hulp van buitenaf. Als de situatie zo erg is dat u het echt niet meer weet, kan externe hulp helpen om dit moment te boven te komen, ongeacht wat de gevolgen ervan zijn. Let wel op: vraag liever nooit raad aan familieleden of kennissen die te zeer in de crisis betrokken zijn. Ze zullen u tips geven door hun eigen angsten of bezorgdheid te projecteren en slaan de bal vaak volkomen mis.

Chronisch relatieprobleem?

In een relatie kan soms ook het gevoel ontstaan dat het schip langzaam zinkt zonder dat u echt weet wat u moet doen om dat tegen te houden. Die situatie kan het gevolg zijn van een voorafgaande acute crisis die geleidelijk aan een blijvende spanning creëert. In dat geval moet u natuurlijk ingrijpen, want het is niet noodzakelijk een tijdelijk probleem. Begin met u een aantal vragen te stellen.

Is de relatiecrisis objectief?  Gaat het om concrete, heel precieze elementen of is het meer een aanvoelen van mezelf of van mijn partner? Deze vraag is van cruciaal belang, want het is vaak makkelijker om over objectieve problemen te praten dan over een persoonlijk gevoel van onbehagen. Het kan ook zijn dat u zich slecht voelt in de relatie en uw partner de situatie niet eens doorheeft. Wat wil ik?
Wil ik alles in het werk stellen om de relatie te redden, of heb ik diep in mezelf de bladzijde al omgedraaid? Wat wil mijn partner?

Als u allebei de crisis wil overwinnen, hebt u goede kans dat het lukt. Want u moet met z’n tweeën zijn om vooruit te komen! Als u daarentegen allebei de bladzijde wilt omdraaien, wordt het moeilijk om de relatie te blijven voortzetten. Mocht u niet dezelfde mening delen over uw relatie, dan wordt het lastig om helemaal alleen een relatie in stand te houden. Al de energie komt dan namelijk van één kant. De kans is groot dat u in de problemen komt.  Het is altijd een goed idee om alles in het werk te stellen om uw relatie te laten voortbestaan. Gewoon omdat het u allebei gelukkig kan maken om een crisis door te komen en te overwinnen. En omdat hetgeen wat u samen hebt meegemaakt achteraf een bron van intimiteit blijft. Maar ook als het niet lukt, is het goed dat u alles hebt gedaan om de relatie te redden. Een breuk heeft maar een goed eind als men kan denken: "Ik heb echt ALLES gedaan om het te doen werken, maar het was blijkbaar niet mogelijk"

Het probleem willen aanpakken!

Als een relatie stokt, is het omdat ze door een of meerdere problemen wordt belaagd. Geef uzelf ook de kans om ze op te lossen.  Begin met erover te praten, leg uw problemen op tafel. Dat is belangrijk en beter dan de spanningen in uzelf op te hopen en te doen alsof er niets aan de hand is. Erover praten kan helpen, maar dat volstaat niet altijd om de moeilijkheden te boven te komen. Hulp zoeken bij een relatietherapeut, een psycholoog, een gezinsconsulent, een seksuologische hulpverlener waarmee het klikt is de volgende stap. Geen leuk vooruitzicht? Dat kan zijn, maar uw relatie verdient die inspanning vast wel.  Problemen oplossen is goed, een positieve sfeer tussen u en uw partner creëren is nog beter.  De standvastigheid van een relatie kan gemeten worden door de positieve energie te vergelijken met de negatieve energie ervan  Als het positieve de bovenhand heeft, zal de relatie standhouden. Als u zware spanningen hebt in uw relatie, is het zeker het moment om er heel veel positiefs in te brengen als tegengif. Wat voor positieve dingen? Daar moet u zelf achterkomen. Het zijn dingen die u samen kunt doen en waar u elkaar terug leert kennen en waarderen in een ongedwongen sfeer.

Zichzelf in vraag stellen

Als uw relatie dreigt te stranden, is het gemakkelijk om te zeggen: "Hij is te agressief, te zacht, te kwistig met geld, enz." Of: "Ze schenkt me te weinig aandacht, ze is er nooit, ze is niet eerlijk, enz."
Het is makkelijk om de andere te bekritiseren.  Maar de oplossing ligt elders: u moet zichzelf in vraag stellen en u afvragen wat uw aandeel is in deze crisis. Als u vindt dat u er voor niets tussen zit, bent u verkeerd bezig. Als u bereid bent om uw verantwoordelijkheid te erkennen, hoe klein ze ook is, kunt u zich verbeteren. En alleen door te evolueren kunt u uw partner aansporen om ook te evolueren. Want u kunt de andere nooit rechtstreeks veranderen.  Ideaal is natuurlijk dat u allebei bereid bent om uzelf in vraag te stellen!  Als u bereid bent om energie te steken in uw relatie, ook als ze dreigt te stranden, kunt u er misschien weer nieuw leven in blazen. Denk erom dat in een relatie die over de jaren heen standhoudt er altijd momenten zijn dat men het gevoel heeft geen liefde meer te voelen voor de andere. Maar het komt altijd terug.

Time-out in de relatie : nekslag of redmiddel?

Als de relatie een zware storm doormaakt en de spanning vaak te snijden is, maar je wil toch nog niet uit elkaar gaan, kan je een tijdje uit elkaar gaan om de relatie terug lucht te geven.

Op zich is een time out in de relatie een 'veilige' manier om even afstand te nemen zonder echt uit elkaar te gaan en de relatie daarna opnieuw vorm te kunnen geven.  Voor koppels die elkaar te vanzelfsprekend vinden, kan het goed werken. Koppels die dag in, dag uit op elkaars lippen zitten en daardoor enkel elkaars negatieve kanten zien, kunnen baat hebben met tijdelijk wat afstand te nemen. Door vanuit een vogelperspectief naar je relatie te kunnen kijken, kunnen frustraties duidelijker worden maar zo leer je niet enkel naar de negatieve maar ook naar de positieve kanten kijken.  Bovendien kun je pas iemand missen als hij of zij er niet meer is, en een gemis zegt ook heel veel.  Zo'n relatie time-out kan ook werken bij koppels die te veel met elkaar versmoten zijn , waarbij er dus sprake is van symbiose.  Soms verliezen mensen zichzelf in zo een relatie dat ze niet meer weten wat hun speciaal maakt.  In het begin van een relatie kan dit heel aangenaam zijn maar na een tijdje werkt het verstikkend.  Door even afstand te nemen kun je weer nagaan en voelen wie jij  bent en wat de ander voor je betekent m.a.w; orde op zaken stellen, voor en tegen afwegen.   Je kunt dan weer verlangen naar je partner of beslissen dat het nu veel beter gaat zonder de partner.  Time-out kan nuttig zijn als de spanningen te hoog opgelopen zijn en het koppel bang is dat het tot een definitieve breuk zal komen.  Rust heb je nodig om helder te kunnen nadenken.

Voorwaarde om zo een tijdelijke breuk te laten werken, is op de eerste plaats dat je dit plan allebei ziet zitten.  Wil de partner dit niet, stap dan naar een seksuologisch hulpverlener en bekijk samen hoe jullie op een andere manier aan de relatie kunnen werken. Maar ook de hulpverlener kan zo een time out voorstellen. 

Soms wil een partner een time-out gebruiken om de definitieve breuk zachter te maken. Je moet wel eerlijk zijn hierin en niet time-out gebruiken om het afscheid aannemelijker te maken.  In zo'n geval werkt een time out niet.  Als je alleen verder wil, kan je beter, hoe moeilijk dit ook is, open communiceren én omzetten in de praktijk zonder tussenwegen.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een time out. Als je de time out gebruikt om op zoek te gaan naar een andere partner, ben je ook fout bezig.  Alles hangt dus af van hoe je de time out vorm geeft.  Als het koppel beslist dat de focus op de relatie blijft liggen en elkaar nog regelmatig ziet, bijvoorbeeld in therapie of doelbewust enkele keren per week om bij te praten, kan time out werken.  Maar ontmoet je ondertussen toch iemand anders, dan moet je meteen open kaart spelen en aangeven dat je niet meer voor de relatie wil gaan en dan heeft een tijdelijke breuk ook geen zin meer.

Belangrijk tijdens een time-out is dat je realistische afspraken maakt met elkaar en je daar ook aan houdt.  Blijf respect tonen voor je partner, voor je relatie en voor jezelf door de afspraken na te komen.  Zo een afspraak is bijvoorbeeld het opstarten van relatietherapie.  Het probleem bestaat immers al langer en zal niet zomaar verdwijnen.  Kleef ook geen vaste tijd op de time-out maar maak die ook niet te kort of te lang. Om verder te kunnen, moet je eerst over je gevoel van initiële opluchting maar ook ontgoocheling van het fout lopen van de relatie heen zijn.  Maar er moet natuurlijk nog een perspectief zijn dat het ooit nog terug goed komt. Het is dus best om wel een periode af te spreken die verlengd kan worden. Betrek kinderen zo weinig mogelijk bij een time-out al moet je hen wel vertellen wat er aan de hand is.  Het koppel heeft een time-out, geen ouders-time-out. Dus daar moeten heel goede afspraken gemaakt worden wie wat doet en hoe men naar de kinderen communiceert. Belangrijk hier ook is dat men afspreekt niets negatiefs over elkaar naar de kinderen te communiceren.  Anders gaan de kinderen betrokken worden in de relatieproblemen, zichzelf schuldig beginnen voelen of het gevoel hebben dat ze op een bepaald ogenblik partij moeten gaan kiezen, terwijl kinderen graag loyaal willen zijn aan beide ouders.  Vertel aan de kinderen op een zo begrijpelijk mogelijke manier wat er gaande is en dat papa en mama wat tijd voor zichzelf nodig hebben maar zeg vooral dat papa en mama de kinderen nog altijd graag blijven zien.  Vertel hen ook hoe alles precies zal verlopen. Men kan bijvoorbeeld afspreken om elkaar tijdens de week niet te zien, maar in het weekend met de kinderen toch gezamenlijke dingen te doen. De kinderen mogen niet het slachtoffer worden van een storing in de relatie.

Belangrijk is niet vreemd te gaan of af te spreken met anderen, omdat je dan de relatie geen eerlijke kans geeft.  Was vreemd gaan juist de reden voor de time-out, stop daar dan ook onmiddellijk mee.  Houd op geregelde tijdstippen contact met elkaar en vraag hoe het gaat. Maak ook afspraken hoe jullie dit contact zien.

Sommigen zien time-out als uitstel van executie maar een time-out aangaan met goede regels, geeft juist aan dat je nog wil vechten voor de relatie en het nog niet wil opgeven, maar nogmaals je moet daar beiden eerlijk in zijn. Een time-out voorstellen terwijl je toch al beslist hebt om weg te gaan is laf.  Hoe het verder na de time out moet, hangt af van de individuele relatie. Je komt opnieuw samen na de afgesproken periode of als het voor beiden terug goed voelt.  Neem daar voldoende tijd voor.  Probeer op een andere manier te communiceren met elkaar en leer afspraken maken. Om uit een relatiecrisis te geraken is het belangrijk te leren vergeten wat gebeurd is en dan te onderhandelen wat je beiden wil investeren in de relatie. Als het alleen van één kant moet komen is het bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. Beiden moeten toegevingen kunnen doen en dan kan time-out een goed middel zijn om uit de impasse te geraken.

Relatietherapie= communicatietherapie?

Indien je er niet meer zelf uit geraakt kan relatietherapie helpen. De seksuologisch hulpverlener verkent met de beide partners apart en dan samen wat de problemen zijn en hoeveel men nog in de relatie wenst te investeren. Wellicht bestaat er voor het oplossen van relatieproblemen geen betere methode dan een doeltreffende communicatie tussen de partners.

Het grootste obstakel voor een openlijke relationele communicatie is wellicht de neiging om de schuld bij de ander te zoeken. Partners die het vreselijk vinden in het ongelijk te zijn, zullen geneigd zijn aan te nemen dat de schuld van de aanwezige moeilijkheden bij de ander ligt. In dit geval zullen ze natuurlijk niet naar de mening van hun partner willen luisteren en dit zal de communicatie aanzienlijk belemmeren. Partners die de verantwoordelijkheid voor hun eigen fouten en dwalingen ten volle op zich willen nemen omdat ze zich bewust zijn dat dwalen menselijk is en dat de meeste dingen door vallen en opstaan worden geleerd, zullen veel meer open staan voor de mening van hun partner zodat de werkelijk oorzaken van hun relationele moeilijkheden aan het licht gebracht kunnen worden en dit ook geaccepteerd kan worden. Daarnaast is het van belang dat partners is een relatie niet te snel opgeven!

Ook al heb je inzicht in het probleem en wil je het veranderen, dan nog gaat het niet zo gemakkelijk en vraagt elke oplossing de nodige tijd! Geduld en volharding zijn van primair belang bij het oplossen van relationele moeilijkheden.

Relatietherapie is een vorm van psychische hulpverlening aan echtparen die in nood verkeren en zelf niet uit hun relationele problemen loskomen. Het doel van relatietherapie is enerzijds partners te helpen hun relatie te verbeteren of op een constructieve wijze te beëindigen en anderzijds elke partner op zich tot een maximale ontwikkeling te brengen. Het gaat meestal om een korte directieve therapie die probleemgericht is en waar verschillende denkmodellen geïntegreerd worden.

De relatietherapie is meestal een kortdurende therapie (10-20 sessies). De therapeut neemt de leiding en begrenst het onderwerp mee af, kiest de rode draad binnen de vele onderwerpen en geeft adviezen. Het is een directieve therapie. Er zijn ook leerfasen aanwezig waarbinnen specifieke opdrachten gegeven worden. Het relationele aspect speelt niet zozeer af binnen patiënten en therapeut, maar tussen de patiënten onderling. Onderhandelingstechnieken zijn hierbij erg belangrijk. De therapeut moet in het begin structureren en leiden, maar zal hen bij aanvang niet confronteren met zeer emotioneel materiaal. Het is beter interactie te stimuleren, gegevens te verzamelen of steun te geven.

Indien het conflict te zwaar uit de hand is gelopen en de brokken zijn niet meer te lijmen, kan een seksuologisch hulpverlener helpen om op een vriendschappelijke manier uit elkaar te gaan en ook na het stuklopen van de relatie op een positieve manier met elkaar te blijven omgaan. Dit is zeker belangrijk als er kinderen zijn en er over de opvoeding van de kinderen nog regelmatig overleg nodig is. Koppels die de stap zetten naar relatietherapie krijgen de unieke kans om extra diep op zichzelf en hun relatie in te gaan. Deze stap leidt ertoe dat individuen kunnen groeien. Heel vaak komen dieperliggende kwetsbaarheden tot uiting in ruzies, in een manier van omgaan met elkaar. Als partner neem je allerlei zaken mee uit je verleden, je emotionele verleden. Het is heel erg belangrijk als partners vanuit een basisvertrouwen kunnen vertrekken.

Wat als het toch fout loopt?

Misschien ben je zelf  gedumpt  of misschien heb je de  ongelukkige taak gehad met iemand te breken.  Of de relatie van korte of lange termijn was,  het einde van een relatie kan hartverscheurend zijn. Iemand die eens zo dicht bij je was is nu verdwenen , en dat kan bijna voelen als een overlijden. En in zekere zin is het  de dood van de liefde. Het kan voelen alsof je er nooit overheen gaat komen, maar toch helen ook deze wonden. Een aantal tips om de breuk te verwerken.

Sta jezelf een pauze in je leven toe.

Je hebt net iets traumatisch meegemaakt en dat vraagt tijd. Neem tijd voor uzelf, neem een pauze in je leven om alles terug op de rails te zetten.  Voordat je begint te lopen met keukenmessen of andere radicale keuzes, moet je even weg uit de normaliteit. Geef jezelf toestemming om je te concentreren op jezelf en verwaarloos de dingen die je een tijdje mag laten vallen. Blijf wel zorg dragen voor je lichamelijke en geestelijke hygiëne. Neem een ​​paar dagen vrij op je werk. Geniet van eten dat je eigenlijk niet niet mag.  Neem wat vakantie. Doe vooral geen domme dingen en laat de relatie voor wat ze was. Met stalking of zwart maken, maak je de dingen gewoon maar erger.

Blijf rationeel denken.

Iedereen heeft tijd nodig om een breuk te verwerken maar blijf redelijk.  Uiteindelijk moet je nadenken over de scheiding en de relatie. Er zijn redenen waarom het niet werkte, probeer alles op een rijtje te zetten zonder jezelf of anderen met schuldgevoelens te overladen. Probeer terug gelukkig te zijn met de voorbije goede herinneringen en de dingen die je nog hebt. Laat je niet teveel door negatieve emoties leiden. Misschien zijn jullie als vrienden uit elkaar gegaan, houd dan toch een tijdje afstand. Geef jezelf en de ander tijd om het afscheid te verwerken.

Zoek anderen op.

Laat je omringen met ondersteunende , liefdevolle mensen .Zij zullen je gevoel van eigenwaarde helpen herstellen en u eraan herinneren dat plezier maken ook kan.

Neem afscheid van het voorbije.

Neem de tijd om jezelf te herorganiseren en je te ontdoen van ongewenste spullen in huis die je voortdurend herinneren aan je ex. Dit betekent niet dat je iets van je ex mag bewaren om goede herinneringen te blijven koesteren, maar krampachtig vast houden aan de spullen van je ex is niet gezond.  Als je ex het niet wil zorg dan voor een ritueel afscheidsmoment : dump het in het containerpark of brandt het op. Naast het wegwerken van oude rommel, moet je ook intern een grondige opruimbeurt houden.

Relatiebreuk

Iedereen weet dat relaties die eindigen pijnlijk zijn voor beide partners. Het begint natuurlijk altijd heftg: boosheid en/of verdriet en het gevoel hebben dat je nooit meer iemand vindt die speciaal is voor je. In werkelijkheid verloopt liefdesverdriet 6 fases….

Aldus blogster Annella Alex in The Huffington Post.

1. De ontroostbare fase.
Het hart doet pijn, soms zowel letterlijk als figuurlijk en zelfs je beste vrienden kunnen je niet opbeuren of meekrijgen om iets leuks te doen. Net als in het begin van de verliefdheid val je af, omdat je weinig kan eten.

2. De melancholische fase.
Alle mannen c.q. vrouwen zijn hetzelfde. Eigenlijk wist je het wel, maar je bent er toch weer ingetrapt: niemand is te vertrouwen.

3. De zelfovertuigende fase.
Het had toch nooit wat kunnen worden. Hij of zij was van het begin af nooit de ware en de persoon probeert zichzelf op de been te houden dat het eigenlijk maar beter is zo.

4. De ‘ik wil mijn partner terug’ fase
Dit is het omgekeerde van de vorige fase. Deze is in plaats van de rede door gevoel ingegeven. De treurende mist zijn of haar maatje en voelt zich eenzaam. Vaak ook ingegeven dat de ex alweer een ander heeft. In deze fase wordt er vaak ook gestalkt in lichte of ergere mate.

5. De actief desperate fase.
De persoon moet eruit. Hij of zij wil niet langer alleen thuis treuren, maar mensen ontmoeten. Dit resulteert in veel uitgaan en/of zich op het werk storten.

6. De berustende fase.
Het was een mooie tijd, maar het is over. Het is voorbij. Jammer, maar het leven gaat door. De persoon realiseert zich ook weer hoe belangrijk vriend(in)nen zijn

Bronnen :

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2013 http://www.e-gezondheid.be/wat-te-doen-als-ee...
Origineel : John M. Gottman et Nan Silver, « Les couples heureux ont leurs secrets », Editions Pocket. Robert Neuburger. « On arrête ? On continue ? Faire son bilan de couple », Editions Payot.

Relatieblog http://relatie.blog.nl

Time-out in de relatie.  Manon Kluten in interview met Kaat Bollen. Sjiek-relaties.25/01/2014

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie/video's met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Websites

U kunt een online relatiescan doen op volgende internetpagina : http://www.relatieproblemenadvies.nl/relaties...

Gratis online advies over relatieproblemen. Je kunt een e-mail sturen en deze zal kosteloos door een gespecialiseerde psycholoog, relatietherapeut, mentalcoach, counselor, relatiecoach of eerstelijns adviseur worden behandeld. Dit is een vorm van internettherapie, ook wel e-therapie genoemd. Het voordeel is dat je anoniem en wanneer jou het uitkomt advies kan krijgen over jouw relatie, zonder dat je de deur uit hoeft.: http://www.relatie-problemen.nl/Home.html

http://www.echtverbonden.nl

http://www.relatieproblemenadvies.nl

http://relatie-hulp.expertpagina.nl/

http://www.smwo.nl

Relatietest van Idee klik hier

Relatieadvies http://www.stayinlove.nl/

Literatuur


Hoe omgaan met verwijten in relatietherapie. Alfons Vansteenwegen. (Kern vzw) Lees hier het artikel

Luyens, M. (1997). Liever Vrijen. Gids voor een betere seksuele relatie. Tielt: Lannoo
Luyens, M.; Smit, P. (1996). Seksuele problemen bij het vrijen. Leuven: Garant
Hengeveld, M. W.; Brewaeys, A. (red.) (2001) Behandelingsstrategieën bij seksuele disfuncties. Houten: Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
Ijff Marijke (2006). Sexcounseling. Assen : Van Gorcum
Ellis, A, & Harper, B. (1969). Creatief huwelijk. Baarn: Hollandia NV
Vansteenwegen, A. (1999). Liefde vraagt tijd. Tielt: Lannoo
Vansteenwegen, A. (2005). Principes van systeem- en communicatietherapie, relatie- en gezinstherapie. Leuven: Acco
Van Ussel, J. (1975). Intimiteit. Antwerpen: leven en welzijn.
Verhaege, P. (1998) liefde in tijden van eenzaamheid. Leuven: Acco

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.