Moeilijkheden bij vinden van een partner/Verkeerde partnerkeuze

Wat

De meeste mensen zoeken zich, wanneer ze eenmaal volwassen zijn, een vaste levenspartner. Het romantische beeld wil dat je iemand ontmoet, elkaar in de ogen kijkt, weet dat jullie voor elkaar bestemd zijn en dat vervolgens naar elkaar uitspreekt en dan verliefd wordt, en dan voor eeuwig samen gelukkig bent. De werkelijkheid zit iets gecompliceerder in elkaar. In werkelijkheid keur je de ander bewust en vooral onbewust op een aantal vlakken en wanneer deze keuring positief uitvalt, sta je jezelf toe verder te gaan in het ontwikkelen van een band en, eventueel, verliefd worden. Heel vaak gaat het om de juiste chemie tussen de partners. Liefde lijkt een gelukkig toeval maar het is dit vaak niet zo.

Partnerkeuze (bij dieren ook paarvorming genoemd) is een proces waarin twee (seksuele) partners besluiten voor kortere of langere tijd bij elkaar te blijven. Bij mensen is het, ook als het gaat om een meerjarige periode, niet per se verbonden aan voortplanting. Onderzoek wijst uit dat een dergelijk partnerkeuze een proces is waar veel factoren een rol in spelen. Genen en opvoeding bepalen voornamelijk deze keuze. Onderzoeken hebben aangetoond dat mensen hun keuze niet alleen maken op basis van seksuele aantrekkingskracht, maar ook op grond van het herkenbare van zichzelf en van de ander. Een juiste keuze voor een partner zal intact blijven en een niet-juiste keuze zal worden verbroken. Echter zal deze nieuwe keuze worden opgevolgd door dezelfde niet-vrije herkenningen en is dus een weer verkeerde keuze. Herhalingen spelen hierbij een cruciale rol. 

De 'herkenbaarheid' speelt ook een rol in het succesvol produceren van nageslacht, immers met een partner die genetisch te veel afwijkt is de kans kleiner dat nakomelingen zichzelf ook weer kunnen voortplanten. Meer dan bij andere dieren zijn bij mensen ook rationele overwegingen van belang (bijvoorbeeld geld of sociale conventies).

Partnerkeuze gaat over welke persoon je kiest om een relatie mee aan te gaan. Dit keuze- en beslissingsproces kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Zo stellen sommige mensen bewust enkele ‘criteria of ‘voorwaarden’ aan hun potentiële partner. Zij willen of kunnen enkel een relatie aangaan met een persoon die aan deze criteria beantwoordt. Het kan te maken hebben met persoonlijkheidskenmerken, materiële voorwaarden, afkomst, uiterlijke kenmerken…Bij vele mensen verloopt deze partnerkeuze eerder onbewust. Dit hoeft niet te betekenen dat zij geen criteria hebben maar dat deze eerder onbewust meespelen in hun keuzeproces. Sommige mensen komen hierdoor steeds bij eenzelfde type van partner terecht. Je kan best veel van jezelf leren door te kijken naar je partnerkeuze.  In een aantal culturen is het de gewoonte dat ouders (en/of familie) eenhuwelijkspartner kiezen. Dit wordt dan een “gearrangeerd huwelijk” genoemd.  Hoewel het ogenschijnlijk vreemd lijkt, zijn deze relaties niet altijd onsuccesvol. Ouders kennen hun kinderen soms beter dan zijzelf en kennen ook de persoonlijkheid van de partner die ze voorstellen. Maar in een moderne samenleving kiest een persoon uiteraard zijn partner zelf. Misschien kiezen de ouders de huwelijkspartner niet, maar hebben zij wel verwachtingen over de persoon die men uitkiest als partner. Als de keuze van de dochter of zoon niet aansluit bij de verwachtingen van ouders, kan dit wel eens voor familieruzies zorgen.

Hein Pragt geeft  op zijn website een lijst van kenmerken die men t.a.v. partnerkeuze laten zien. Het gaat bij dit onderzoek om de vraag wat de ondervraagden de meest aantrekkelijke eigenschap vinden waaraan hun toekomstige partner zou moeten voldoen. Dit is het lijstje van de voorkeuren van de meeste mannen en vrouwen:
De voorkeur van mannen
1. Vriendelijkheid / begrip
2. Intelligentie
3. Uiterlijk
4. Boeiende persoonlijkheid
5. Goede gezondheid
6. Aanpassingsvermogen
7. Creativiteit
8. Kinderen willen
9. Academische titel
10. Goede erfelijke achtergrond
11. Goede financiële positie
12. Goede huisvrouw zijn
13. Religie
   
De voorkeur van vrouwen
1. Vriendelijkheid/begrip
2. Intelligentie
3. Boeiende persoonlijkheid
4. Goede gezondheid
5. Aanpassingsvermogen
6. Uiterlijk
7. Creativiteit
8. Goede financiële positie
9. Academische titel
10. Kinderen willen
11. Goede erfelijke achtergrond
12. Goede huisman zijn
13. Religie

Factoren die een rol spelen bij partnerkeuze

Fysieke aantrekkelijkheid

Uit eigen onderzoek inzake Aantrekkelijkheid/Onaantrekkelijkheid (Gielen, Onaantrekkelijk, Garant uitgevers 2003) blijkt dat uiterlijk een heel belangrijke factor is in partnerkeuze. Het moet vooral op vlak van fysieke aantrekkelijkheid matchen.  (zie ook www.onaantrekkelijk.be). Wanneer we iemand ontmoeten, is het eerste waardoor we aangesproken worden, de fysieke verschijning. Zelfs voordat wij met iemand kennismaken, voelen wij waarschijnlijk reeds een zekere aantrekkingskracht of afkeer. Als de betrokkene van de juiste leeftijd en sekse is, kan dat in hoge mate bepalend zijn voor mogelijke seksuele en romantische verwikkelingen. Naarmate wij iemand beter leren kennen, kan onze eerste indruk zich wijzigen. Wij ontdekken bijvoorbeeld dat de betrokkene talenten bezit die zijn tekortkomingen op het gebied van uiterlijk schoon voor een deel opheffen. Maar hoezeer wij echter iemand ook kunnen vergeven dat hij of zij lelijk is, het blijft een feit dat moeilijk te vergeten is. De fysieke aantrekkelijkheid is het meest zichtbare en meest toegankelijke kenmerk van een persoon en heeft een belangrijke informatiewaarde. We zijn daarom ook allemaal meer geobsedeerd door ons uiterlijk dan we eigenlijk willen toegeven. Dit is zeker geen teken van ijdelheid of verwaandheid. Bekommerd zijn om het uiterlijk is vanuit bovenstaand oogpunt heel normaal, zelfs levensnoodzakelijk.

Hoewel fysieke aantrekkingskracht voor de meesten onder ons een belangrijk deel uitmaakt van de liefde, is emotionele liefde niet hetzelfde als lust. Dat is de reden waarom onenightstands meestal niet automatisch in een langdurige relatie uitmonden. Uit hersenscans blijkt immers dat lust zich in het beloningsgebied van ons brein afspeelt, terwijl de liefde juist die delen van onze hersenen doet oplichten die gerelateerd zijn aan zorg en empathie.

Evolutieleer

Volgens de evolutietheorie kiezen mannen vooral een aantrekkelijke partner die voor een gezond nageslacht kan zorgen en vrouwen een partner op basis van zijn sociaal-economische status. In de prehistorie moest een vrouw vruchtbaar zijn en ‘goede genen’ hebben, kenmerken die men eerder associeert met jonge vrouwen. Mannen hadden dan weer als taak om voor voedsel, bescherming en middelen te zorgen.  Mannenhersenen werden zo als het ware geprogrammeerd om niet op status, maar wel op leeftijd te letten. Vrouwenhersenen evolueerden daarentegen om de rijke mannen aantrekkelijker te vinden. Zij moesten immers een partner kiezen die de nodige middelen had om hen te onderhouden. Statussymbolen - tekenen van rijkdom - beïnvloeden daarom hun keuze.  Experiment tonen aan dat  status voor vrouwen een belangrijke rol speelt bij de partnerkeuze: een man met status wordt veel knapper bevonden. Bij mannen is de leeftijd van belang: zij verkiezen resoluut een jonge vrouw, ongeacht haar status. Dat werd toch vroeger zo beweerd. Nu vrouwen veel meer sociaal-economisch voor zichzelf kunnen instaan, valt de factor 'zorgen voor het nageslacht' nagenoeg weg. Sociale status speelt bij vrouwen wel een grotere rol dan bij mannen, maar het is ondergeschikt  aan het uiterlijk.  Aantrekkelijkheid van gezicht en postuur zijn voorspellend voor iemands populariteit. Persoonlijkheid en omgang met intimiteit zijn vaak van minder belang.  Ook blijkt dat naarmate iemand die minder knap of minder slank is, minder kritisch is voor het andere geslacht. Extraverte mensen maken meer kans maken op een relatie. Vrouwen zijn ook selectiever dan mannen, mannen laten eerder weten dat ze geïnteresseerd zijn. Hoger opgeleiden zijn vaak kieskeuriger dan mensen met een lager diploma.

Mate copying
Het principe van mate copying komt vooral bij een groep vrouwen, vriendinnen, voor waar het belangrijk is dat men de goedkeuring over een mogelijke partner krijgt van de rest van de groep. Het kan zelfs verder gaan dan dat zodat vrouwen de neiging gaan hebben om naar een ander soort mannen te gaan terwijl ze daar eigenlijk geen aantrekking zouden voelen, omdat vriendinnen op deze mannen vallen. Een positief oordeel van een rivale is dus een aanbeveling.  Dit 'mate copying' zag men voor het eerst bij visjes, namelijk guppies maar zien we ook bij mensen. Een onderzoeker toonde vrouwen foto's van onbekende mannen en vroeg hen of zij eventueel met deze mannen zouden willen kennismaken. De keuze voor een man was beduidend hoger als de onderzoeker er terloops bij vermeldde dat andere vrouwen die aan het onderzoek meededen, ook voor deze man gekozen hadden. Vrouwen voelen zich gesterkt in hun partnerkeuze als zij weten dat zij niet de enige zijn die iets voor de man in kwestie voelen. Mannen schijnen hier minder last van te hebben, zij worden op een vrouw verliefd omdat zij haar mooi, sympathiek of anderszins aantrekkelijk vinden, ongeacht of andere mannen deze mening delen.

Langdurige liefde vraagt moeite.
Gewoon even achterover leunen en rekenen op de 'magie' van Cupido, is niet voldoende om een relatie te laten werken. Je moet er zelf ook heel wat voor doen. Uit een meta-analyse van de meest kwalitatieve studies over langdurige relaties komen een aantal gedragspatronen naar voren die gelukkige koppels met elkaar delen. Een van die patronen is dat partners op een positieve manier over elkaar denken (zelfs beter dan ze in werkelijkheid zijn) wanneer ze niet samen zijn. Daarnaast steunen ze elkaar in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Bovendien doen ze samen nieuwe ervaringen op waarin ze zichzelf leren ontplooien. Vergeet dus romantiek, denk opwinding!

 

Mogelijke oorzaken voor problemen in partnerkeuze

Bindingsangst

Bij bindingsangst gaat het met name om angst voor het onbekende en om vrijheid te verliezen. Bindingsangst weerhoudt mensen ervan om op een normale, gezonde manier een relatie te hebben. In de meeste gevallen gaat het om liefdesrelaties, maar het kan ook betrekking hebben op vriendschappelijke banden. Wat zijn nu de oorzaken van bindingsangst?

De allerbelangrijkste oorzaak van bindingsangst is angst: angst om afgewezen te worden, om te falen en angst om mensen te verliezen. Vaak is een achterliggende oorzaak van bindingsangst een traumatische breuk in iemands verleden. Zo kan een scheiding van ouders effect hebben op jouw latere relaties. Met het groeiende aantal scheidingen lijkt ook het aantal mensen met bindingsangst toe te nemen. Voor mensen met bindingsangst weegt de angst om afgewezen te worden en een dierbare te ‘verliezen’ vaak zo zwaar dat ze liever geen relaties aangaan. Overige bindingsangst oorzaken: angst om niet de vaardigheden te hebben om een relatie te laten slagen, slechte ervaringen in het verleden, angst om vrijheid te verliezen,bang dat één (seksuele) partner niet voldoende is, onzekerheid over de partnerkeuze,.. Bindingsangst heeft ook veel te maken met verlatingsangst : uit angst om terug verlaten te worden, zoals men soms wel in de kinderjaren heeft meegemaakt, durft men met niemand een band aangaan. Lees meer over bindingsangst en verlatingsangst onder de betreffende problematiek

Niet kunnen kiezen

Wie een keuze maakt zet alle beschikbare alternatieven en gevolgen op een rijtje, weegt de belangen en doordenkt de gevolgen.  Sommigen kunnen nooit de keuze maken dat de ene partner nu echt de ware partner is en blijven eeuwig twijfelen. Kunnen kiezen is andere alternatieven uit de weg gaan, maar in het leven moet je nu eenmaal dikwijls keuzes maken. Het gaat van wat je wil eten, welke kleren je aandoet, welk beroep je kiest, tot de juiste partner met wie je je leven wil delen. Het is niet erg als een keuze verkeerd is; soms is het erger om altijd maar te twijfelen en nooit een definitieve keuze te kunnen maken. Sommige moeilijkheden doemen pas op nadat je jouw keuze hebt gemaakt en op weg bent gegaan om de gevolgen te ervaren. Rika Ponnet stelt er hetvolgende over : "Er wordt nu nog altijd oneindig veel energie gestopt in remediëren wanneer een relatie al fout gelopen is, terwijl de focus inderdaad veel meer zou moeten liggen bij de keuze van de partner zelf."

Hechtingspatronen
"Vrouwen komen niet van Venus, mannen niet van Mars. Niet alle vrouwen zoeken intimiteit. Niet alleen mannen kunnen seks hebben zonder gevoelens." In haar boek 'Blijf Bij Mij' werpt de Gentse seksuologe Rika Ponnet een nieuw licht op relaties. Ze stapt af van de traditionele man/vrouw-verschillen, maar deelt de mens op in vier types. De veilig gehechte, die zonder veel problemen een stabiele relatie kan hebben. De angstige, die constant bevestiging en aandacht nodig heeft. De afwijzend-vermijdende, die op vrijheid gesteld is. De angstig-vermijdende, die van de ene passionele relatie in de andere duikt. In 'Blijf Bij Mij' deelt Rika Ponnet ons op in vier types. Vier types, die elk op een andere manier in relaties staan. Vanuit deze 4 types gaan mensen vaak ook een partnerkeuze doen. Als twee types echt ver uit elkaar liggen, is het resultaat vaak een echtscheiding. Dan is er maar één conclusie: de partnerkeuze zat niet goed en het is beter om er een punt achter te zetten. De angstig-vermijdende persoon zal moeilijk slagen in een goede partnerkeuze volgens Ponnet. Deze mensen hebben altijd een rollercoasterrelatie. Met heel grote hoogtes en veel passie, maar ook dramatische toestanden.  Ze hebben dit gevoel nog nooit gehad, hebben de man of vrouw van hun leven gevonden en bereiken meteen de top van de berg. Ze verliezen zichzelf helemaal. En dat gevoel is dan weer zo beangstigend, dat ze meteen weer de neiging hebben om zich uit de relatie terug te trekken. Dan zitten ze in het diepste dal. En dat patroon blijven ze herhalen. De angstig-vermijdende types vallen op elkaar. En soms blijven ze elkaar aantrekken en weer afstoten.

 

Sociale fobie.
Hierbij heb je angst voor bepaalde situaties waarbij  je door een ‘groot’ publiek negatief beoordeeld kan worden. Paniek is er  het gevolg van.
Angst om aan het sociale leven deel te nemen: slachtoffer van een sociale fobie. Iemand met een sociale fobie ervaart zichzelf als hulpeloos en onmachtig. Door deze situaties die hij niet aankan te vermijden geraakt iemand met een sociale fobie meer en meer sociaale geïsoleerd, zover dat hij zelfs niet goed meer kan functioneren. Je verliest meer en meer de controle over je doen en laten. Dit proces veroorzaakt ook lichamelijke klachten als onrust, spanning, kortademigheid,  hartkloppingen, versnelde hartslag, een gevoel van benauwdheid, pijnlijke spieren, beven, overmatig transpireren, buikkrampen, misselijkheid, diarree, een droge mond, duizeligheid en klamme handen.

Faalangst:  angst om slecht te presteren, meestal als gevolg van te hoge eisen die je aan jezelf stelt. Je wil geen fouten maken, falen is er bij jou niet bij.

Een dwangstoornis: hierbij stel je handelingen ‘onder dwang’ zoals smetvrees. Het fundament van een dwangstoornis wordt gevormd door een gedachte die men niet of nauwelijks van zich af kan zetten. Soms leeft er het idee dat men toch nooit iemand zal vinden. Men doet geen inspanning meer en wanneer er zich een mogelijkheid tot contact voordoet, breekt men die onbewust vroegtijdig af omdat men overtuigd is dat het toch (weer) niet gaat lukken.

Een posttraumatische stress-stoornis: gebeurtenissen die door hun complexiteit niet kunnen verwerkt worden. Deze posttraumatsiche stress veroorzaakt nachtmerries waarin je een bepaalde gebeurtenis opnieuw beleefd. Het verwerkingsproces van een posttraumatische stress-stoornis kan een aantal jaren duren. Bij angsten is het van belang om via therapie en/of meditatie gebeurtenissen te verwerken, zodat de dagelijkse functionering niet belemmerd wordt.

Liefde als onmogelijk verlangen.

Kwetsbaarheid is volgens Dirk De Wachter een van de grootste talenten van de mens. Kwetsbaar durven zijn opent de deur naar contact en verbinding tussen mensen. Vooral in de liefde komt het er blijkbaar op aan kwetsbaarheid onder de arm te durven nemen. Liefde en geluk zijn in onze samenleving een gegeeerd goed geworden, iets dat per definitie iedereen najaagt. Het niet hebben ervan, wordt als een soort taboe beschouwd. Paradoxaal genoeg laat de liefde zich echter pas zien, als ze niet nagestreefd wordt, aldus De Wachter.  Liefde is volgens hem een onmogelijk verlangen.  Liefde kan niet gezegd worden, ze kan alleen maar gesuggereerd worden, ze moet duister en onzichtbaar blijven, van zodra ze aan het licht komt, verdwijnt ze.  Om een duurzame en gelukkige relatie te onderhouden moeten we volgens de psychiater dan ook vooral niet teveel naar liefde verlangen. Liefde zit in de gewonigheid, je samen kunnen vervelen, elkaars fouten en eigenzinnigheden kunnen aanvaarden, en elkaar niet proberen te veranderen. (De Morgen)

Verkeerde partnerkeuze?

Hoor jij ook bij de groep mensen die telkens als de ergste verliefdheid voorbij is, je partner wel heel erg vindt tegenvallen? Je valt steeds op de verkeerde. De meeste van je relaties duren nooit lang of vallen erg tegen. Hoe krijg je dat toch steeds voor elkaar? En belangrijker nog, wat kun je daaraan doen?

De keuze van een partner is grotendeels onbewust.  Bovenstaand patroon heeft vooral te maken met hoe je je partner uitkiest. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben echter aangetoond dat de selectie van een partner grotendeels onbewust verloopt. Iedereen die op zoek is naar een partner heeft wel een lijstje met eisen waaraan de ideale partner moet voldoen. Maar uiteindelijk val je gevoelsmatig toch op iemand die aan hele andere criteria voldoet. Als het je al lukt om iemand te vinden die aan alle eisen op je verlanglijstje voldoet, loop je een groot risico dat je “de klik” niet voelt en de vonk niet overslaat. Wat bepaalt precies wat er op je onbewuste keuzelijstje staat?

Om een goede keuze te maken voor iemand die echt bij je past, is het belangrijk om te weten welke keuzecriteria er op je “onbewuste lijstje” staan. Die bepalen immers voor een belangrijk deel die magische klik. Maar hoe kom je daar nu achter? Criteria die een rol spelen bij de onbewuste keuze hebben veelal te maken met wat “vertrouwd” voelt. Dat is wat anders dan wat prettig voelt. Als je vanuit je jeugd gewend bent om een ouder te hebben die heel dominant is en je weinig ruimte geeft, dan voelt het vertrouwd om een partner te hebben met datzelfde patroon. Prettig is echter wat anders. Een ander voorbeeld is een ouder die zijn of haar emoties niet laat zien. Ook al doe je dat zelf wel en wil je dat je partner dat ook doet, het voelt vertrouwd om bij iemand te zijn die dat niet doet. Maar leuk is anders. Onbewust ben je dus goed in staat de mensen eruit te pikken die bepaalde sterk aanwezige positieve en negatieve eigenschappen van je ouders hebben. Hoe kom je er achter wat er allemaal op jouw onbewuste keuzelijstje staat?

Er is een hele goede en betrouwbare manier om erachter te komen wat er op jouw persoonlijke onbewuste keuzelijstje staat. Dat is terug kijken naar je keuzegedrag in het verleden. In onze coachingspraktijk blijkt namelijk telkens weer dat mensen heel consequent zijn in het kiezen van hun partners. Die eigenschappen die vertrouwd voelen, komen bijna altijd wel terug in eerdere relaties. Ga dus voor jezelf eens na wat de meest kenmerkende eigenschappen zijn van je vorige partners. Kijk eens wat de overeenkomsten zijn. En kijk daarna eens naar wat je ouders sterk kenmerkt. Die overeenkomstige eigenschappen duiden meestal op datgene wat bij jou vertrouwd voelt. Als dat bijvoorbeeld sociaal, betrouwbaar, communicatief en respectvol zijn heb je geluk. Maar die overeenkomstige eigenschappen kunnen bijvoorbeeld ook emotionele afstand, zich niet willen binden, narcisme of egoïsme zijn. In dat laatste geval voelt een “foute man of vrouw” bij jou vertrouwd. De kans is groot dat je in de toekomst onbewust weer iemand uitzoekt die vertrouwd voelt en dus fout is. Daarom gaat het telkens mis!

Hoe voorkom je dat je volgende partner weer de verkeerde is?  Als eerste is het belangrijk erachter te komen welke negatieve onbewuste keuzecriteria er op jouw lijstje staan. Zodra je merkt dat je iemand aantrekt die daaraan voldoet, is het belangrijk dat je hier niet in meegaat. Dat loopt toch op niets uit. Maar dit soort voor jou “verkeerde types” trekt je niet voor niets aan. Hiertoe gedraag jij je ook op een bepaalde manier. Als je je als vrouw (onbewust) heel meegaand of onderdanig gedraagt, ben je de ideale partner voor de dominante man die je geen ruimte geeft. Als jij het bijvoorbeeld als man moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, ben je de ideale partner voor een vrouw die geen grenzen herkent of respecteert. Het is dus belangrijk je bewust te worden van je eigen gedrag en dit te veranderen als je telkens die foute man of vrouw aantrekt.

Op verkeerde mannen vallen.

Sommige vrouwen lijken voor het ongeluk geboren in de liefde en kiezen steeds de foute man eruit. Waarschijnlijk zijn er net zoveel ‘foute mannen’ als ‘foute vrouwen’. Maar omdat vrouwen makkelijk de man de schuld geven van problemen in de relatie, is de ‘foute man’ een begrip geworden.

Verleden
Waarom vrouwen voor de verkeerde man kiezen, heeft veelal met het verleden te maken. Kinderen die onvoldoende affectie, liefde en waardering kennen, blijven er steeds hopeloos naar op zoek.

Zelfbeeld
Een stevig zelfbeeld is het begin van alles. Dat geldt ook voor de heren. Eisen moeders hen teveel op, zitten ze emotioneel aan haar vast. Is er voor het kind geen of weinig papa aanwezig, mist de jongen een model. Hierdoor groeit hij onzeker op. Dat gemis compenseert hij vaak door zich later op zijn werk of hobby te storten. Slechter is dat hij zich kan ontwikkelen tot een ware macho die psychisch of fysiek geweld durft te gebruiken.

Eenzaamheid
Bij meisjes speelt eenzaamheid mee. Als geen van de ouders zich bekommert om het kleine meisje, wordt ze eenzaam. Ze gaat als het ware op zoek naar manieren om 'liefde te verdienen'. Kreeg ze alleen maar kritiek of mist ze de goedkeuring van ma of pa, zal ze aan zichzelf blijven twijfelen en zich afvragen of ze wel liefde verdient. Zichzelf wegcijferen of een overdreven zorgzame houding zijn maar enkele gevolgen.

Ze hunkeren naar liefde.
Hun verlangen naar onvoorwaardelijke liefde is groot. Vrouwen verlangen ernaar aardig gevonden te worden, gewaardeerd en begeerd. Als van die elementen ook maar een piepklein beetje geboden wordt, pakken ze dat aan.

Ontkennen
Dat is ook de reden waarom vrouwen steeds naar foute mannen grijpen. Bang voor de eenzaamheid, denken ze dat ze nog harder hun best moeten doen. Ze blijven zijn fouten ontkennen. Zo pikken deze vrouwen ook alles en laten ze bijna de vloer met zich aanvegen.

Ze geloven in sprookjes
Vrouwen zijn kunstenaars in het ontkennen van de realiteit. Ze denken dat een overspelige, verslaafde, agressieve of depressieve man uiteindelijk verandert in een trouwe, vrolijke, vriendelijke en verantwoorde partner.

Ze  voelen zich almachtig
Ze denken ook echt dat zij de macht hebben om hun partner te veranderen van een overspelige, verslaafde, agressieve of depressieve man in een trouwe, vrolijke, vriendelijke en verantwoorde partner.

Ze zijn te weinig opportunistisch
Ze onvoldoende onderzoeken of een man hen sociaal, financieel, spiritueel, emotioneel en fysiek wel voldoende te bieden heeft voor ze met hem in zee gaan

Ze zijn zich weinig bewust van hun rugzak
Ze hebben niet in de gaten dat ze onbewust de patronen uit het verleden herhalen. Patronen uit hun eigen leven (hun vader was er niet voor hen, dus zij krijgen ook weer een man die hen hetzelfde behandelt). Laat staan dat ze zich bewust zijn van de patronen van de vrouwen die de generaties voor haar hebben geleefd.

Ze kunnen slecht  ontvangen
Vrouwen zijn uitstekend in geven, maar slecht in ontvangen. Ze vallen op een man omdat hij in zijn jeugd zo tekort is gekomen en zijn van plan om dat voor hem te gaan goed maken. Veel vrouwen hebben hun actieve kant zo goed ontwikkeld dat ze zelf al iets geregeld hebben, voor een ander aan ze kan geven wat ze nodig hebben.

Ze te hoge eisen stellen
Vrouwen zijn de laatste decennia grote controleurs en perfectionisten geworden. In de loop van de relatie blijkt dan dat ze met hun perfectionisme niet alleen zichzelf afbreken, maar dat hun partner het ook nooit goed kan doen.

Ze altijd naar verklaringen zoeken
Vrouwen psychologiseren wat af. Als hun vriend of man iets doet wat hen zeer doet, of van hun stuk brengt, geven ze hun eigen grenzen niet aan, maar proberen ze te begrijpen waarom hij dat heeft gedaan. Dat is een eindeloze zoektocht die nooit leidt tot een echt antwoord. Laat staan tot ander gedrag bij de man in kwestie.

Ze meer waarde hechten aan beloften dan aan daden
Vrouwen zijn ongelofelijk gevoelig voor beloften en mooie woorden. Ze eisen zelden harde bewijzen, ze controleren niet of de mooie beloften van mannen wel verwezenlijkt worden. En als er dan gesproken wordt en de ‘foute man’ doet een nieuwe belofte, dan ’smelt’ de vrouw weer.

In het boek 'Genoeg kikkers gekust. Vrouwen en hun (foute) partners' somt psychotherapeute Martien Verreycken  hun beweegredenen op. Een foute relatie ontstaat, volgens haar, al in de kindertijd. 

Op foute vrouwen vallen

Het clichébeeld is dat vrouwen vaak in de armen van foute mannen vallen, maar vrouwen zijn ook niet altijd even lief.  Er zijn namelijk ook foute vrouwen die slecht zijn voor hun man.  Er zijn ook geraffineerde, gemene en dominante vrouwen die hun man onder de duim hebben. Maar waarom vallen sommigen mannen op foute types? Eigenlijk om precies dezelfde reden waarom vrouwen op foute mannen vallen. Het is ontzettend spannend, heel onbereikbaar, woest aantrekkelijk en behoorlijk sexy.

Slachtoffer

Deze vrouw heeft veel meegemaakt en gebruikt haar partner als persoonlijke psycholoog. Eerst is hij blij dat hij haar kan helpen, maar op een gegeven moment wordt het teveel. Ze heeft ontzettend veel problemen, claimt haar man en stelt zich afhankelijk op. Wanneer hij dreigt om weg te gaan, valt ze direct weer in de slachtofferrol waar hij voor zwicht.

Tikkende klok

Vrouwen die de 30 gepasseerd zijn, gaan meestal wanhopig op zoek naar een man. Wanneer dit type met iemand aan het daten is, hoort zij de trouwklokken al luiden. Ze wil zo snel mogelijk een man aan de haak slaan waarmee zij een huisje boompje beestje leven mee kan opbouwen. Ze is niet per se op zoek naar liefde, maar naar een vader voor haar toekomstige kinderen.

Mannen verslindster

Als deze vrouw ergens naar binnen loopt, zijn alle ogen op haar gericht. Mannen vinden haar ontzettend aantrekkelijk en binnen een paar minuten heeft zij al een man aan de haak geslagen. Welke man dat is, boeit haar niet. Een getrouwde vent, de ex van haar beste vriendin of de flirt van haar zus. Ze maakt mannen gek, duikt ermee het bed in en hierna is ze met de horizon vertrokken.

Dominant

Deze vrouw weet precies wat ze wil en hoe ze een man om haar vinger moet winden. Haar man zit zwaar onder de plak en heeft echt niets te zeggen. Zij beheert het geld, beslist ieder jaar waar ze op vakantie gaan en hij mag absoluut niet een avondje met vrienden de kroeg in.

Geraffineerd

Deze dame speelt psychische en geraffineerde spelletjes met haar man. Ze is sexy, aantrekkelijk, mysterieus maar gemeen, sarcastisch, manipulerend, uitgekookt, ontrouw en wispelturig. Deze vrouw lijkt in de eerste instantie ontzettend interessant, maar zal uiteindelijk het hart van een man breken.

Egoïstisch

De wereld draait om haar, ze toont geen interesse en haar wil is wet. Ik, ik, ik en nog eens ik. Misschien toont ze weleens interesse in een ander, maar dat is dan puur uit formaliteit. Het kan haar niets schelen of het goed met iemand gaat of niet. Het enige dat telt, is zij.

Bronnen :

http://singlecoaching.nl/

http://www.vrouwblog.nl

http://www.carolinefranssen.nl

http://www.goedgevoel.be

http://socialefobieoverwinnen.be

http://nl.wikipedia.org/wiki/Partnerkeuze

http://www.heinpragt.com/liefde/partnerkeuze.php

http://www.demorgen.be

Mogelijke hulpverlening en tips

Hoe groter je verlangen, hoe meer je bereid bent potentiële kandidaten een kans te geven. Zelfs wanneer ze biggetjes-sokken dragen, of erger. Het blijft nuttig een neus te ontwikkelen voor potentiële partners met een ongewenste schaduwkant. Je grootste wapen tegen het aantrekken van een foute of anderzijds ongeschikte partner is een gezonde dosis zelfstandigheid, mensenkennis en een actieve houding om zelf te kiezen in plaats van gekozen te worden. Hoe minder wanhopig je er eentje wilt of nodig hebt, hoe beter je in staat zult zijn een goede partner te herkennen en aan te trekken. Helaas hebben we het niet allemaal voor het kiezen, en dan word je eerder gekozen door mensen die daar misbruik van maken.

De ideale partner bestaat niet, er zijn altijd kanten aan de ander die ons tegenstaan en waar we niets mee kunnen. Dat is een open deur.Het punt echter is dat iedereen bij de keuze van zijn of haar partner makkelijk fouten kan maken, en dat regelmatig ook doet. Dat mensen een totaal verkeerde inschatting maken en uiteindelijk opgescheept zitten met een partner die ze niet willen.  Kiezen is verliezen is vaak de conclusie, maar toch moet je durven kiezen.

Niet actief zoeken

Het beste advies als je op zoek bent naar een partner is misschien wel om niet te zoeken naar een partner of een relatie. Dit moet spontaan gebeuren en het moet tussen twee personen op het juiste moment ook echt klikken om als partners verder te gaan. Je kunt wel rekening houden met een aantal zaken als je echt op zoek gaat naar een partner.
Waar vindt je een partner : door thuis te zitten vindt je niet snel een leuke partner of relatie. Hieronder een aantal plekken waar je naar toe kan gaan, zonder dat je heel gericht echt iemand gaat zitten zoeken uiteraard. Het vinden van de juiste partner is een natuurlijk proces, laat het vooral gebeuren, maar waar:

  • op een nieuwe cursus of bij een bijeenkomst.
  • in de kantine op het werk.
  • in de bibliotheek.
  • op een feestje of bruiloft van iemand anders.
  • tijdens een wandeling in een druk park, lekker ongedwongen.
  • op de fiets van en naar je werk.
  • in het bekende cafe of op een terrasje.
  • in de supermarkt.
  • op alle andere plekken die niet in dit lijstje staan...

Als je jezelf niet snel kan of wil uitdagen, heb je misschien meer behoefte om door anderen uitgedaagd te worden.Het kan heel stimulerend werken als je samenwerkt met iemand, of jezelf opensteld voor uitdagingen die een ander je willen opleggen.

Zoek een leuke hobby die je als groep beoefend en waar andere nieuwe mensen aan meedoen.
organiseer een leuke avond met vrienden en familie. Hier komen altijd ook ander groepen mensen in de buurt.
zoek contact met mensen, ook al zijn dit geen mensen die je als partner ziet, brengen sociale contacten je vaak wel verder.
doe mee aan openbare rondleidingen.
een workshop over een onderwerp die je intressant vindt zorgt vaak in ieder geval voor een kennismaking met personen die dezelfde hobby of intresses delen.
sla een borrel of een feestje niet zomaar over, ook al heb je tegenzin.

Vooral denk niet dat je hier en nu een partner moet vinden. Juist op het moment dat je stopt met actief een partner te zoeken, kom je vaak iemand tegen.

Georganiseerd daten

Liefde draait niet alleen om geluk, maar ook om de juiste partner te vinden, die bij je past en waarmee het zowel fysiek als psychisch klikt.  Het vinden van een geschikte partner gaat niet altijd even gemakkelijk. Men zegt wel eens dat op elk potje een dekseltje past, maar je moet wel het juiste dekseltjes ergens tegenkomen.  Het kan dan geen kwaad om het toeval een beetje te helpen door het een duwtje in de rug te geven; Dat kan via internet,  speeddaten, relatiebureaus, enz.  Sommigen vinden meer baat bij speeddating, anderen zoeken een partner via internetcontactsites, nog anderen stappen naar een relatiebureau,.. hier is niets op tegen. Het kan alleen maar helpen in je zoektocht naar een levenspartner.  Maar als het keer op keer mislukt in een relatie, niet één keer, maar systematisch,  is het goed om daarover met een seksuologisch hulpverlener een gesprek te hebben. Het kan je helpen om je situatie uit te klaren, om angsten en twijfels te overwinnen, om te kijken wat je eventueel fout doet of hoe je dingen fout interpreteert, hoe je dingen anders labelt, hoe je je anders kan opstellen om verliefd te worden of iemand verliefd op jou te laten worden, welke voorwaarden je stelt aan een potentiële partner en hoe realistisch je daarin moet zijn, of je echt wel iemand wil tegenkomen, hoe en waar je kan daten en hoe je dat moet aanpakken als je verlegen bent, onzeker,  als je een handicap hebt, enz.... verliefd worden is geen geautomatiseerd proces dat je in regels kunt gieten, maar het helpt wel om je aan een aantal voorwaarden te houden.

Verliefdheid en liefde

Als de verliefdheid voorbij is, is het tijd voor het echte werk. De seksfrequentie daalt, je wil wel eens alleen uit met je vriendinnen en je maakt al eens ruzie over slingerende sokken of die nieuwe dvd-box. Soms vraag je je af of jullie nog goed bezig zijn. Deze tien signalen wijzen er alvast op dat je op het juiste pad zit.

1) Liefde is... veel lachen samen

Lachen ontspant, werkt aanstekelijk en brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt ook in een relatie. Jullie vinden dezelfde dingen grappig, herinneren elkaar aan grappige gebeurtenissen of plagen elkaar (met veel liefde, dat spreekt). Een koppel dat samen lacht, blijft samen.

2) Liefde is... je fouten durven toegeven

Als je je domme fouten, dwaze beslissingen en beschamende valpartijen durft toe te geven, omdat hij je steunt en je niet uitlacht, dan zit het wel goed. Ook in ruzies komt dit van pas: je fout durven inzien, toegeven, en excuseren.

3) Liefde is... praten over de toekomst

Waar willen jullie wonen, hoe wil je leven, hoeveel kinderen komen daar bij te kijken en wie wil emigreren... wie de toekomst bespreekt en plannen durft maken, ziet de relatie duidelijk als iets op langetermijn. Als jullie beiden dan ook nog eens hetzelfde idee hebben of tot een compromis willen komen, dan is de toekomst alvast gemakkelijker dan voor wie een strikt idee heeft van hoe haar toekomst er wil uitzien, en geen millimeter wil toegeven.

4) Liefde is.... elkaar vergeven

Vergeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je iets blijft oprakelen in ruzies, anekdoten of verhalen, dan heb je het duidelijk nog niet verwerkt. Toch is vergiffenis een belangrijk aspect in een relatie. Het zorgt ervoor dat je als koppel niet vast komt te zitten, dat je vooruit kan en de hindernis (samen) kan overwinnen. Niet altijd gemakkelijk, wel noodzakelijk.

5) Liefde is... elkaar ruimte geven

Een koppel zijn betekent niet dat je niet jezelf kan zijn. Eigen vrienden, eigen hobby's, eigen voorkeuren, eigen interesses: het hoeft echt niet te verdwijnen als je een relatie hebt. Maak tijd voor jezelf, en geef je partner ook die ruimte om te doen wat zij/hij graag doet. Let wel op voor deze valkuil: te veel ruimte, en te weinig tijd om de binding tussen het koppel weer te bevestigen.

6) Liefde is... geven en nemen

Altijd doen of eten wat jij wil doen/eten: dat is niet eerlijk. De liefde bestaat uit geven en  nemen, en altijd alles willen domineren leidt niet vaak tot gezonde relaties. Het kan dat je partner zo volgzaam is, dat hij/zij altijd alles wil doen wat jij wil doen. Maar eerlijk: is het niet vermoeiend dat je altijd zelf moet beslissen? En dat je eigenlijk niet weet of je partner echt van die film genoot, dat restaurant wel tof vindt, of wat zijn/haar favoriete programma is?

7) Liefde is... elkaar steunen

Niet voor niets staat 'in goede en kwade tijden' overal ter wereld in de huwelijksgeloften. Een relatie kent goede tijden en kwade tijden, en je partner verdient het om steun te krijgen van jou in slechte tijden. Omgekeerd mag je ook van hem verwachten dat hij je steunt.

8) Liefde is... over alles kunnen praten

Als je je geremd voelt om over een bepaald onderwerp te beginnen, of als je weet dat er ruzie komt als je wil praten over iets, hoe kan je dan een gezonde relatie hebben. Alles kunnen bespreken, wat niet hetzelfde is als het altijd met elkaar eens zijn, zorgt ervoor dat je altijd weet waar je staat, dat je je partner leert kennen en dat jullie begrip en respect kunnen opbrengen voor elkaars standpunt.

9) Liefde is... elkaar respecteren

Respect voor je partner is een basisgegeven in een relatie. Iemand die jou niet respecteert, die je kleineert en domineert, die verdient jou niet. Omgekeerd: zorg ervoor dat je ook jouw partner altijd respecteert: zijn/haar mening, zijn/haar gewoontes, zijn/haar keuzes en zijn/haar persoonlijkheid.  Erken ook de grenzen die je partner stelt, en laat niet toe dat jouw grenzen overschreden worden.

10) Liefde is... elkaar vertrouwen

Wat zou een relatie zijn zonder vertrouwen? Als je elkaar niet vertrouwt, dan voedt dat het wantrouwen, het geroddel, de onzekerheid en de valse beschuldigingen. Je raakt overtuigd van dingen die niet bestaan, en maakt de relatie zo letterlijk kapot

Vragen stellen

Relatietherapeute Rika Ponnet (www.duetrelatiebemiddeling.be) geeft een lijstje met vragen die je elkaar kan stellen bij het daten en die kunnen helpen om elkaar beter te leren kennen.

Reeks 1
1.   Met wie zou je graag eens tafelen?
2.   Zou je beroemd willen zijn? In welke mate?
3.   Bereid je een lelofoongesprek soms voor? Waarom?
4.   Hoe ziet je  perfecte dag eruit?
5.   Wanneer heb je voor het laatst gezongen in je eentje? Of voor Iemand anders?
6.   Stel je wordt negentig en kiezen om de 60 laatste jaren van je leven door te brengen met het lichaam of het verstand van een 30-jarige.Wat zou je kiezen?
7.   Heb je eenb epaald voorgevoel over hoe je zal sterven?
8.   Noem drie dingen wat jij en ik gemeen hebben.
9.   Waar ben je het meest dankbaar voor in het leven?
10. Zou je iets veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed?
11. Vertel je levensverhaal zo gedetailleerd mogelijk aan je gesprekspartner. Je hebt hiervoor 4 minuten tijd.
12. Als je morgen wakker kan worden met een bijzondere gave, welke gave zou je dan willen?

Reeks 2
13.  Stel je hebt een kristallen bal. Wat zou je willen weten over je toekomst?
14.  Waarvan droom je allang? Waarom heb je het nog niet gedaan?
15.  Wat is het mooiste dat je ooit hebt bereikt?
16.  Waar hecht je het meeste belang aan in een vriendschap?
17.  Welke herinnering koester je hel meest?
18.  Wat is je ergste herinnering?
19.  Stel je sterft over over een jaar. Wat zou je willen veranderen aan de manier waarop je nu leeft. Waarom?
20.  Wat betekent vriendschap voor jou?
21.  Welke rol spelen liefde en affeclie in je leven?
22.  Noem vijl positieve eigenschappen op van je partner.
23.  Hoe close Is je familie? Verliep je kindertijd vrolijker dan die van andere mensen?
24.  Hoe is de relatie met je moeder?

Reeks 3
25.  Vertel drie echte wij-verklaringen. Bijvoorbeeld :'we zitten nu in deze kamer en...'
26.  Vervolledig deze zin: 'Ik wou dat ik iemand had die...'
27.  Als je beste vrienden wordt met je partner, wal zou die dan moeten weten?
28.  Vertel eertijk aan je gesprekspartner waarom je hem/haar graag hebt. Zeg dingen die je niet zou zeggen aan iemand die Je pas hebt ontmoet.
29.  Deel een beschamende ervaring met je partner.
30.  Wannoor heb je voor hot laatst gehuild in je eentje? Of in bijzijn van iemand anders?
31.  Vertel waarom je je gesprekspartner nu al graag hebt.
32.  Wat is te serieus om grapjes over Ie maken?
33.  Stel:je sterft vanavond en kan niemand iets laten weten. Wat zou je nog met je naasten willen delen?
34.  Stel je huis vliegt in brand. Je kan je dierbaren en dieren redden,maar welk Item zou je meenemen? Waarom?
35. Stel:een familielid sterft. Welke dood zou het meest bij je losmaken.Waarom ?
36. Vertel een persoonlijk probleem aan je gesprekspartner en vraag zijn of haar advies. Praat over het gevoel dat het probleem je bezorgt.

Organisaties

Niet iedereen vindt zomaar een partner.  Soms is het moeilijk om met nieuwe mensen in contact te komen.  Er zijn verschillende organisaties die singles met elkaar in contact brengen.  Sommige doen dit door activiteiten te organiseren, vaak voor bepaalde doelgroepen, waar mensen elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten. 
Allegro overkoepelt verschillende verenigingen voor alleenstaanden, bijvoorbeeld Raval.

Vandaag de dag vinden meer en meer mensen elkaar via het internet.  Een persoon die zich inschrijft op een datingsite maakt zijn eigen profiel aan die de andere internetgebruikers kunnen raadplegen.  Je kan een virtueel gesprek beginnen met iemand waarbij bepaalde punten uit het profiel je aanspreken.  De meeste mensen voelen zich veiliger achter hun scherm dan face-to-face en durven vlugger intieme zaken te bespreken.  Wanneer het koppel besluit elkaar te ontmoeten, kan dit een heel positieve ervaring zijn, maar tegelijk ook een grote teleurstelling. 
Zoek je een partner via internet, dan kun je via deze site je zoektocht starten alleenstaand.start.be.

 

Voor relatiebureaus & speeddating activiteiten kan je o.a. op volgende plaatsen terecht:

http://www.smartvibes.be (speeddaten)

http://www.duetrelatiebemiddeling.be (datingkantoor met hulp bij daten o.l.v. seksuologe)

http://www.parship.be/ (online daten)

http://nl.meetic.be/ (online daten)

http://www.berkeley-international.be (eerder zakelijke, hoogopgeleide partners)

http://www.soulmatcher.be (dating voor 50 plus)

http://datetoo.com/ (relatiebureau voor doven, slechthorenden, mensen met een handicap)

http://www.datingspecials.nl/dating-voor-mens...

http://www.datingvoormensenmeteenbeperking.nl/

http://www.datingwebsites.nl/dir/gehandicapte...

http://www.datemate.eu/ (daten voor personen met een handicap)

http://www.handicap-dating.nl/ (dating voor personen met een beperking)

http://www.dottie.be/ (dating voor mensen met een handicap)

http://www.twoo.com (eerder vriendschap zoeken maar relaties kan ook)

http://www.oever.be (vereniging voor singles die activiteiten organiseren)

http://www.zoosk.com (dating site met behulp van een app)

http://www.single-reizen.be (reizen voor singles)

http://www.zeddnet.com/ (ontmoetingsplaats voor mensen die verlegen zijn)

http://www.secondlove.be (overspel/affaire site)

http://nl.victoriamilan.be/ (overspel/affaire site)

Bronnen

http://www.psychologisch.nu/

http://www.gidsvoorgezinnen.be/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/

http://www.migtz.nl/

http://www.goedgevoel.be/

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinformatie met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Internetdaten en gevaren. Lees hier het dossier van Mediawijs http://mediawijs.be/dossiers/dossier-liefde-op-het-internet/

http://www.vandaag.be

http://www.relatietest.nl/testjezelf.php

http://www.karinaderuyck.be/tag/partnerkeuze/

http://www.psychologisch.nu

http://www.robertvanderwolk.nl/50-vragen-om-iemand-te-leren-kennen/

Artikel over werken met een relatiebureau. Lees hier verder

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.