Manipulatie in een relatie

Wat

Manipulatie komt echt overal voor. Dat kan zijn binnen een liefdesrelatie op de werkvloer of zelfs binnen het geloof.  Ieder van ons krijgt in zijn leven wel eens te maken met manipulatie van anderen en meestal kan je daar wel mee omgaan. Ook in een relatie komt dat voor. Maar waar moet je de grens trekken?  En hoe moet je reageren als je wenst dat het manipuleren stopt?  Manipulatie is een gedrag waarbij een persoon probeert om de geest van een andere persoon te veranderen zonder direct te confronteren.  Manipulators gebruiken misleiding , bedrog en bedreigingen om te krijgen wat ze willen , van mensen die bereid zijn aan hen toe te geven. De meeste mensen hebben de truukjes van een manipulator snel door.  Maar er zijn gevallen waarin ieder van ons ten prooi kan vallen aan manipulatie , vooral wanneer we gebruikt worden door iemand die we liefhebben en  waar we voor willen zorgen of waar we ons zorgen over maken.

Bij verliefdheid en houden van is het des te moeilijker om vormen van manipulatie te zien. Een manipulatieve relatie is een eenzijdige en onevenwichtige relatie. Manipulators in een relatie beseffen pas na verloop van tijd hoe ver ze kunnen gaan. Meestal gaan ze persoon niet aan het begin van een relatie manipuleren, want dan zou er meteen een einde aan de relatie komen. Ze zoeken de kwetsbaarheden van hun partner en leren uiteindelijk hoe ze die kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Deze relaties worden pas na verloop van tijd onrustig. Meestal gebruikt men  twee fundamentele technieken om te manipuleren.

De eerste is een belofte van winst: de manipulator zal u beloven iets te geven of doen als u mee gaat met wat zij willen. De tweede techniek is dreigen dat je iets belangrijks gaat verliezen als je niet mee doet  met wat de manipulator wil bijvoorbeeld "ik kijk niet meer naar je om en geef je geen aandacht meer als je er niet voor zorgt dat het huis helemaal opgeruimd is en mijn eten klaar staat als ik thuiskom" .  Strelen van je ego is ook één van de meest gebruikte manipulatie technieken die een relatie kapot maakt.  Je bent gevoed met leugens en je ego is zo groot dat op elk moment de manipulator toe kan slaan en je verandert in een marionet.

Hoe weet je of je gemanipuleerd wordt?  De eenvoudigste manier om het te zien is door proberen te begrijpen van de manier waarop je je voelt rond een persoon. Wanneer je je machteloos voelt in de aanwezigheid van iemand, is er een goede kans dat door hem/haar gemanipuleerd wordt.

Signalen

1.   Ik voel me soms verward over wat mijn partner nou echt wil
2.   Ik merk dat mijn partner vaak misbruik maakt van mijn vrijgevige karakter
3.   Als ik iets doe wat mijn partner graag wilt dan blijft hij/zij nooit lang positief
4.   Bij mijn partner vind ik het moeilijk om mezelf te blijven en te doen wat ik graag wil
5.   Als ik bij mijn partner ben dan voelt alles zo vanzelfsprekend
6.   Ik schijn harder aan deze relatie te werken als mijn partner
7.   Mijn partner heeft een hele sterke invloed op wat ik denk en voel
8.   Ik heb soms het gevoel dat ik gevangen zit in mijn relatie en er geen uitweg is
9.   Ik voel me niet zo goed meer over mezelf als ik vroeger wel deed
10. Ik voel dat ik mijn partner meer nodig heb dan mijn partner mij nodig heeft
11. Hoeveel ik ook voor mijn partner doe, ik heb het gevoel dat het nooit genoeg is voor mijn partner
12. Ik heb het gevoel dat mijn partner niet begrijpt en me niet kent zoals ik werkelijk ben

Wie is kwetsbaar voor manipulators.  Mensen die:

- Behoefte aan goedkeuring en acceptatie nodig hebben
- Behoefte hebben om voor andere personen te zorgen
- Die geen nee kunnen zeggen
- Gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde hebben
- Angst hebben om alleen te zijn
- Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben
- Schuld gevoel hebben
- Een sterke beschermingsdrang hebben
- Sterke ouderlijke gevoelens hebben
- Angst voor nog meer stress hebben

Manipulatie in een relatie? Het eerste wat je moet begrijpen is dat mensen gemanipuleerd worden, niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze echt geloven dat ze iets gaan verliezen door niet toe te geven aan deze persoon.  En dit komt het meest voor in romantische relaties waar een partner altijd maar geeft aan de andere partner maar om hem/haar te behagen en niet te verliezen of om te voorkomen dat de ander hem/haar beledigt.

Ben je in een relatie met een partner die is manipulatief ?  Het is niet gemakkelijk om de tekenen van een manipulatieve geliefde te herkennen, maar het begint altijd met verzoeken die al snel omgezet worden in bedekte dreigementen, die soms zelfs uitmonden in regelrechte psychische of fysieke mishandeling.

Waarom zijn manipulatieve liefhebbers zo manipulatief ? In de meeste gevallen , is manipulatief gedrag van een persoon vergeleerd van de mensen om hen heen, meestal de ouders of andere mensen waarmee ze zijn opgroeid tijdens hun opvoeding.  Als je opgroeide en voordurend zag dat je moeder confrontaties met je vader  vermeed, maar toch altijd kreeg wat ze wilde met hem subtiel te verleiden met manipulatie en bedrog, begint een kind te geloven dat manipulatie  een veel betere manier is om om te gaan met een probleem en een confrontatie tegelijkertijd te vermijden.  Als men dit gedrag dan als kind zelf begint toe te passen en merkt dat het werkt, wordt een manipulatieve persoonlijkheid geboren.
En dat is hoe een manipulatieve iemands geest werkt . Ze vermijden directe confrontaties, en in plaats van direct in confrontatie te gaan, gebruiken ze subtiliteit en bedrog om iemand te overtuigen in het doen van iets voor hen. Elke keer hun manipulatie werkt, zijn  ze er meer van overtuigd dat manipulatie en bedrog een veel betere optie is dan regelrechte confrontatie.

Waarom ben je het slachtoffer van een manipulatieve lover? Mensen met manipulatieve neigingen worden dikwijls aangetrokken door mensen die niet over assertiviteit en zelfvertrouwen beschikken. Als je niet makkelijk 'neen'  kan zeggen of moeite hebt om niet altijd maar gunsten voor anderen te leveren ben je zoals een mot voor een vlam bij een manipulator.  De manipulator zal beginnen vleien en je ijdelheid strelen of je smeken om dingen gedaan te krijgen, en iedere keer ga je daar op in ook al wil je het niet zelf. Maar je kan uit verliefdheid, uit bekommerdheid, uit vader en/of moedergevoel, uit naastenliefde niet weerstaan aan de vraag en doet toch de dingen die je eigenlijk niet wil. Zo kan een vrouw wiens partner in de gevangenis zit wegens drugssmokkel en daar helemaal niet mee akkoord gaat toch overhaald worden om drugs de gevangenis in te smokkelen, ook al wil ze dat eigenlijk niet en is ze volstrekt tegen drugs.   Als de manipulator eenmaal de ander over de grens heeft getrokken slaat de vleierij en vermeende liefde soms om in agressie en bedreigingen als de ander er niet meer mee in wil doen. 

Manipulators gebruiken verschillende manieren om je onzeker te maken en je schuldig te voelen. Zij kunnen informatie achterhouden, schaamteloos tegen je liegen, omdat ze weten dat je niet de moed hebben om te trachten de waarheid te achterhalen, ze proberen in de kaart van het slachtoffer te spelen door te praten over hoe triest en zielig hun leven of werkplek is, of ze kunnen dwingen om partij te kiezen door te zeuren over iemand die je kent of vertellen over hun gebreken en problemen, wekken zo medelijden op of overtuigen je dat zij de enige persoon zijn die je kunt vertrouwen in deze wrede wereld . De manipulator probeert je moreel te breken , maakt je volledig afhankelijk van hen , en overtuigt je dat ze jou nodig hebben terwijl ze je eigenlijk misbruiken voor hun eigen zaken. 

Manipulatie komt op vele terreinen voor : sport, politiek, media, vriendschap, geloof.

Ook op het gebied van seks wordt er manipulatie toegepast. Er zijn personen die via seks een loonsverhoging, een baan of een hogere positie binnen een bedrijf proberen te  krijgen of vrouwen of mannen die via seks hun partner overtuigen om dingen voor hen te doen.  Het werkt net zoals reclames die seksueel getint zijn om je te overtuigen een  product te kopen. Als je gescheiden of uit elkaar bent en één van beide partners wil de ander terug, worden vaak seksuele manipulatie toegepast om het doel te bereiken. Inspelen op het oude vertrouwde gevoel en vleierij zijn ook vaak gebruikte  technieken.

Vaak merkt men niet dat men gemanipuleerd wordt.  Meestal omdat de ander een zwakke plek bij u heeft gevonden die je zelf niet kent.  Hierdoor doorzie je dikwijls niet dat je eigenlijk iets tegen je zin hebt gedaan. De mensen die manipuleren zijn meestal de (ex-)partners, vrienden of familie en het zijn  soms zeer lieve mensen waarvan je niet verwacht dat ze jou manipuleren. Meestal kennen deze mensen jou door en door (je diepste geheimen en kwetsbaarheden) en gebruiken ze die persoonlijke informatie om hun zin te krijgen. Pas als dingen totaal fout beginnen lopen realiseren mensen hoe sterk ze gemanipuleerd zijn.

Bronnen

http://www.lovepanky.com

http://www.psychologische-manipulatie.nl

Mogelijke hulpverlening en tips

Het is heel gemakkelijk om te weten hoe je moet stoppen om  gemanipuleerd te worden in een relatie, maar vaak is het heel moeilijk om voor jezelf die veranderende stop ook te zetten. Het begint allemaal met acceptatie. Je moet je realiseren dat je een slachtoffer bent en dat je het nodig hebt om te veranderen omdat je er eigenlijk niets bij te winnen hebt steeds door anderen gebruikt te worden.  Elke keer dat je iets aanvaardt waar je verstand 'neen' zeft, geef je de ander de kans  om je te gebruiken en te manipuleren. En door de jaren heen, verlies je enkel je gevoel van eigenwaarde en het gevoel kleiner en zwakker te worden elke keer dat je merkt dat je gebruikt en gemanipuleerd  wordt.

Hier vind je een aantal tips om te stoppen met het gemanipuleerd worden in een relatie.  Als je echt wilt stoppen gemanipuleerd te worden in je relatie, moet je leren om een standpunt in te nemen en te geloven dat je achtenswaardig bent voor je partner.

1 Je bent het slachtoffer. Realiseer je dat je slachtoffer bent. Gebruik de frustraties , de woede en de wrok die  je elke keer ervaart als je het  gevoel hebt gemanipuleerd te worden en probeer jezelf te overtuigen om op te treden tegen het gedrag van je partner. Zeg tegen jezelf dat je een beter leven vol geluk en geen misleiding en bedrog verdient. Geloof in de kracht die je hebt en besef dat je de kracht hebt om 'nee' zeggen als je ervoor kiest om.

2 Communiceer met je partner . Praat met je partner en leg uit hoe je je voelt elke keer dat je het gevoel hebt gemanipuleerd te worden in de relatie.. Vergeet niet dat je partner soms niet eens beseft dat hij/zij je manipuleert om te krijgen wat hij/zij wil. Hen confronteren zal u de moed geven om te weigeren, vooral als je heel duidelijk je eigen behoeften en noden uitlegt en vertelt dat je aanvoelt gemanipuleerd te worden.

3 Herken emotionele chantage.  Tracht te achterhalen hoe je partner je probeert te manipuleren . Proberen ze je te pesten, te intimideren, of doen ze iets zodat je je zwak voelt en toch toegeeft op wat ze vragen? Proberen om de tekenen te achterhalen die je kwetsbaar maken en de signalen te vinden die leiden tot gebruikt woden in de relatie.

4 Neem een standpunt in. Je bent misschien nog niet klaar om direct neen te zeggen. Maar je kan op zijn minste een krachtig signaal geven door te zeggen dat je er nu geen zin in hebt en verklaar ook waarom je het niet wil.  Als je partner je vraagt ​​voor iets wat je niet wilt doen , leg dan rustig uit  waarom je het niet wenst te doen. Misschien voel je je echt lastig de eerste paar keer dat je dit doet, maar je zelfvertrouwen zal elke keer dat je 'neen' zegt  groeien en je zult sterker in je schoenen staan.

5 Denk na over wat je wil in het leven. Sta stil bij jezelf en vraag jezelf af wat je bereid bent te accepteren en waar je de lijn wilt trekken. Door het instellen van grenzen en het hebben van duidelijke principes in het leven en te weten wanneer je moet stoppen met het doen van gunsten voor iemand, zal het je helpen opnieuw een geheel nieuwe 'ik' te vormen die meer vertrouwen heeft en duidelijk weet  wat goed en wat verkeerd is .

6 Leer assertief te zijn. Leer om 'neen' zeggen. Lees zelfhulpboeken die je kunnen motiveren en helpen om te leren zelf een standpunt in te nemen. Herinner jezelf eraan dat je een volwassen persoon bent en dat niemand het recht heeft om je te manipuleren of te pesten als er iets is wat je niet wilt doen.

7 Sta op je onafhankelijkheid. De meeste verliefde personen die gepest worden in een relatie laten dit alleen maar gebeuren omdat ze denken dat ze afhankelijk zijn van hun partner. Dus leren om onafhankelijk te zijn op alle mogelijke manieren, zowel sociaal,emotioneel als financieel, geeft je de kracht om weer op je eigen benen te staan ​​en een eigen leven terug te winnen.

8 Respect voor jezelf hebben en van jezelf houden.  Als je niet van jezelf houdt en gelooft dat je geweldig bent, is er geen manier om ooit voor jezelf te leren opkomen.  Stop met het aan  mensen de kans te geven  om je te gebruiken.

9 Geef niet op. Het is heel moeilijk om zo'n grote verandering in je leven te maken, maar het is niet onmogelijk. Geef niet op en stop niet te hopen op een beter leven.  Jij bent de enige persoon die je kan stoppen om een beter leven te krijgen . Dus zelfs als je faalt en ten prooi valt aan emotionele manipulatie nu en dan, geef dan niet op. Probeer  de volgende keer gewoon iets harder.

10 Zorg voor een ondersteunend netwerk. Als je wordt gemanipuleerd door je geliefde, bouwen dan een klein systeem op met familie of vrienden. Ontmoet ze vaak, blijf bezig in je eigen leven , en als je in een harde confrontatie met de manipulator geraakt, gebruik dan je netwerk om je te ondersteunen en je te helpen niet toe te geven. Let natuurlijk op dat je als ondersteuning niet mensen kiest die ook slachtoffer zijn van de manipulator of misschien zelfs medestanders.

11 Wordt elke dag meer en meer standvastig.  Elke keer dat je de kracht hebt om 'neen'  te zeggen al is het tegen een verkoper, een medewerker, of zelfs je partner, verwerf je telkens meer controle over jezelf.

12 Trek je niet teveel aan.   Laat je niet omverduwen door de  bittere opmerkingen van je partner, hun verwachtingen of de gemene dingen die er gezegd worden. Twijfelen aan jezelf is de makkelijkste manier om de controle over je eigen leven te verliezen . Wees doof voor alles wat je waarneemt als negativiteit , en geloof in jezelf.

13 Val niet ten prooi.  Let je niet misleiden door  cadeautjes, mooipraterij, vleien, valse excuses, ongeloofwaardige beloftes, enz.  Wanneer een manipulator voelt  dat je begint uit te glijden, gaat hij/zij terug proberen je te behagen of je genegenheid terug te winnen om dan weer iets van je te vragen. Hoe overtuigend het ook lijkt, laat je niet vermurwen.

14 Laat ze niet om de dingen heen draaien. De meeste manipulators praten over alle dingen die ze voor jou hebben gedaan of ze beloven je iets speciaals, en net wanneer  ze zien dat het je blij maakt,  proberen ze weer iets van te krijgen.

15 Loop weg. Leven met een manipulatieve partner is als lopen op een mijnenveld. Je kunt je niet ontspannen, je kunt ze niet alleen liefde geven voor wie ze zijn, en je zult altijd op je  hoede moeten zijn. En dat is niet echt het recept van een gelukkige relatie.  Als je je niet zorgeloos en gelukkig kan voelen in de armen van je geliefde, is het maar de vraag of het de moeite waard is om in zulk een relatie te blijven. Als je partner niet probeert te veranderen, zelfs nadat je ze genoeg kansen hebt gegeven is het moeilijk om voor deze relatie te blijven geloven. De kans is dan groot dat het manipulatieve gedrag  te diep geworteld is in hun hoofd om ooit te veranderen. En je bent beter dan beter af met het het verlaten van de relatie, dan deze persoon toe te laten je geluk en leven te breken.

Als je realiseert dat je slachtoffer bent van manipulatie moet je eerst goed nadenken of je deze situatie wilt voortzetten of er iets aan wilt veranderen. Je moet je realiseren dat deze verandering tijd gaat kosten. Meestal is deze situatie gedurende een langere tijd aan de gang. Het is belangrijk om niet zelf de manipulatie technieken ook te gaan gebruiken, want dit heeft een machtsstrijd als gevolg met alleen maar verliezers.  Geraak je er niet alleen uit, zoek dan hulp bij een seksuologisch hulpverlener.

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/

http://www.lovepanky.com

 

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

http://purepowervrouwen.be/manipulatie-deel1.html

http://www.psychologische-manipulatie.nl/Top9.html

http://www.lovepanky.com

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.