Libidoproblemen/geen zin in vrijen/verschil in seksueel verlangen

Wat

Redenen om seks te hebben .Wetenschappers hebben 237 verschillende redenen vastgesteld waarom mensen aan seks doen. Dat varieerde van ‘het voelt goed’ tot het spirituele ‘om dichter bij God te komen’. Ook het manipulatieve ‘om hogerop te komen’ werd genoemd en het altruïstische ‘ik wilde dat de andere persoon zich goed voelde’.

De meest gegeven antwoorden waren aantrekkingskracht, genot, affectie, liefde, romantiek, opwinding, het verlangen te behagen, avontuur en gelegenheid. Maar ook antwoorden als ‘ik had een baan nodig', ‘ik verveelde me', ‘ik wilde van mijn hoofdpijn afkomen', ‘ik was dronken', ‘ik wilde wraak nemen op mijn partner’ en ‘ik wilde een ander gespreksonderwerp aansnijden’ kwamen voorbij.

Het onderzoek bevestigde wat velen reeds vermoedden: mannen en vrouwen denken anders over seks. Voor mannen is seks is vooral een fysieke ervaring, terwijl de verlangens van vrouwen gebaseerd zijn op emotionele behoeftes, aldus de onderzoekers. Vrouwen zeiden vooral: ‘Ik realiseerde me dat ik verliefd was’, terwijl mannen eerder geneigd waren te zeggen: ‘Ik wilde het aantal bedpartners verhogen’.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat mensen heel complexe seksuele motivaties hebben. Of personen wel of niet gemeenschap hebben, lijkt af te hangen van veel verschillende factoren, zoals geslacht, aantrekkingskracht, gevoeligheid en sociale status.

Libidostoornis?

We groeien vaak op met het idee dat er zoiets bestaat als libido: een voorraad lustgevoelens die ergens in je lijf zijn opgeslagen, op hol slaan in je pubertijd en na het krijgen van kinderen of na je 40e opeens afnemen.

Libido is niet meer of minder aanwezig. Dit is wat seksuoloog Peter Leusink erover zegt: Libido is een begrip dat verwijst naar iets mysterieus dat buiten ons omgaat. Maar dat is niet zo. We krijgen zin in seks door iets dat ons seksueel prikkelt, of je je daar nu bewust van bent of niet. Vervolgens hangt het af van de context, van hoe je je voelt en hoe sterk de prikkel is of je er wat mee wilt. Voorbeelden van prikkels zijn: je krijgt een zoen of een streling, oogcontact, een lach, of je kijkt naar een aantrekkelijke man/vrouw.”

Als je weet dat “libido” niet bestaat, kun je ook op een andere manier tegen seks aankijken. Je kunt nagaan wat voor jou het ideale vrijscenario is en wat de voorwaarden en ingrediënten zijn die jouw vrijpartij tot een goede seksuele ervaring maken. Wanneer krijg jij zin in seks? Welke omstandigheden en prikkels zorgen ervoor dat je zin krijgt? Met andere woorden, zin heb je niet maar je kunt er wel voor zorgen dat er een situatie ontstaat waarbij de kans groot is dat je zin zult krijgen”    

In de medische wereld wordt geen zin in seks aangegeven als verminderd libido. We spreken hiervan als iemand niet meer snel seksueel opgewonden raakt en minder plezier beleeft aan seks. Er kunnen lichamelijke oorzaken aan ten grondslag liggen, maar meestal gaat het om (tijdelijke) psychologische problemen of om relatieproblemen. Geen zin in seks komt vaak voor:

 

  • ongeveer 20% van de vrouwen geeft aan er last van te hebben
  • ongeveer 15% van de mannen geeft aan er last van te hebben

Wanneer iemand geen (of minder) zin heeft in seks, spreken we over een libidostoornis. Dit probleem kan omschreven worden als een aanhoudend of terugkerend gebrek aan seksuele fantasieën en het verlangen naar seksuele activiteit.  Wanneer er helemaal geen seksueel verlangen is, spreekt men over 'aseksualiteit'. Dit laatste komt meestal bij vrouwen voor, terwijl libidoproblemen zowel bij mannen als vrouwen kunnen optreden.

Zin in seks is van veel zaken afhankelijk, waardoor het niet onder één noemer te vatten is. Er zijn perioden in iemands leven, dat seks een belangrijke plaats inneemt. En er zijn perioden, waarin het een minder belangrijke plaats inneemt.  Het is niet duidelijk te omschrijven, wanneer echt sprake is van een verminderd libido. Het kan van veel oorzaken afhangen en het kan voor iedereen iets anders betekenen.

Over het algemeen ontstaan pas problemen wanneer twee partners sterk van elkaar verschillende behoeften hebben. Bijvoorbeeld als de ene partner elke avond wil vrijen en de ander één keer in de week. De laatstgenoemde kan zichzelf verwijten of door de ander verweten worden, dat hij of zij geen zin heeft in seks.
We spreken echter pas van verminderd libido als bij één van de partners de van tevoren 'normale' seksuele behoeften afneemt, waardoor problemen ontstaan.

Mensen kunnen ook aan zichzelf gaan twijfelen door dingen die ze van anderen horen. Zo wordt in televisieprogramma’s veel over seks gesproken. Ook wanneer personen samen zijn, is het een geliefd onderwerp. Veel mensen hebben de neiging hun seksleven beter en spannender te omschrijven dan de werkelijkheid aan toe gaat.

Mensen gaan bij verminderd seksueel verlangen soms te snel van de veronderstelling uit dat biologische, hormonale tekorten aan de basis liggen. Mogelijk vanuit de hoop op een gemakkelijke oplossing. In enkele gevallen kan een verstoorde hormoonhuishouding parten spelen in de zin in seks. Wanneer er echter bij de man wel een ochtenderectie is maar geen zin in seks ervaart kan deze oorzaak echter worden uitgesloten en moet er elders worden gezocht. Ook bij vrouwen ligt de oorzaak meestal elders.

Factoren die een rol spelen

Aanwezige psychische problemen, zoals een depressie, kunnen een rol spelen. Bij een depressie verdwijnt de levenslust en dus logischerwijs ook het seksueel begeren. Mits antidepressiva of kalmeringsmiddelen keert in sommige gevallen de eetlust, de werklust, de slaaprust en de seksuele lust terug. Ware het niet dat als nevenwerking van antidepressiva de erectiemechanismen bij de man en het vochtig worden bij de vrouw bemoeilijkt wordt. Daarom klagen vele personen terecht van een 'negatief' effect van de medicatie. Soms kan een verlaging van de dosering of een wijziging van de medicatie een gunstig effect hebben. Anderzijds moet hier worden benadrukt dat het biologische slechts een gedeeltelijke invloed uitoefent op het seksueel gebeuren.

Ook leiden ziekte en verzwakking of chronische vermoeidheid logischerwijs tot verminderd seksueel verlangen. Bepaalde verwerkingsproblemen of verlieservaringen kunnen in de weg staan. Langdurige en ernstige ziekte heeft namelijk een weerslag op de persoon in kwestie (kanker, reuma, rugklachten, diabetici, ..). Maar het kan ook zijn dat de partner, die in een verzorgende rol belandt, er moeilijk toe komt om het seksuele en het verzorgende te verzoenen. Behandeling kan hier bestaan uit het samen zoeken naar wat en wanneer wel mogelijk is. Communicatie hierover is erg belangrijk.

Maar ook minder ernstige vermoeidheidsklachten hebben een armer seksueel leven tot gevolg. De Amerikaanse term 'TINS', two-incomes-no-sex, wijst op het courant voorkomen van verminderd seksueel verlangen bij mensen die hard werken en een vermoeiend gezinsleven combineren. Relativering en de klachten plaatsen in een tijdelijke context is hier vaak voldoende.

Psychologische oorzaken

Ook al ben je gezond van lijf en geest, je moet als het ware gemotiveerd zijn om iets met de eerste seksuele prikkels te gaan doen. Dat hangt vooral af van hoe je in je vel zit. Gedachten aan andere zaken waar je op dat moment veel mee bezig bent, kunnen ervoor zorgen dat je besluit nu even geen zin te maken voor een vrijpartij. Andere dingen aan je hoofd dan seks kunnen het seksueel verlangen om zeep helpen. Meestal is dit een tijdelijke fase in je leven of een logisch gevolg van de omstandigheden. Soms kan het een belemmering worden in de seksuele relatie. Om te voorkomen dat partners klagen dat er altijd wel iets anders belangrijker lijkt dan seks is het nodig over deze belemmeringen met elkaar te praten.

Gevoelens van angst en schaamte kunnen in de weg staan om seksuele prikkels door te laten en positief te ontvangen. Misschien ben je bang dat je verwachtingen niet uitkomen of dat je het gevoel hebt aan de verwachtingen van je partner te moeten voldoen. Je kunt ook bang zijn je partner te kwetsen als deze op een andere manier of vaker seks wil. Of je schaamt je voor jezelf, of je denkt dat je partner je niet aantrekkelijk vindt. Een goed gevoel over jezelf en je partner maken het veel makkelijker om seksuele prikkels toe te laten.

Met betrekking tot 'psychologische oorzaken' wordt gedacht aan persoonlijke ervaringen in het verleden, denk maar aan problemen tijdens de kinderjaren. Schuldgevoelens, een laag zelfbeeld, het moeilijk kunnen genieten (ook op andere domeinen) spelen een rol. Vooral vrouwen hebben vaak onvoldoende leren ontdekken wat seksueel genieten is. Zij kennen hun lichaam te weinig en zijn er niet in geslaagd om de seksuele zoektocht op gang te brengen. Sommige mannen zijn qua karakter rustig, bezadigd en eerder passief en dit kan zich weerspiegelen in het seksueel functioneren. Wanneer zij een afwachtende partner kiezen heeft het veel kans om fout te lopen. Een zelfbeeld wordt soms onderuit gehaald door pesterijen in de kinderjaren of gekleineerd worden door de ouders en eventueel later door de partner. Bij verschillende mannen met een verminderd seksueel verlangen bleek een verstikkende band met moeder aanwezig te zijn.

Daarnaast kunnen ook relationele problemen een belangrijke rol spelen. Het niet willen vrijen kan een manier van communiceren zijn binnen een machtsstrijd tussen het paar. Bij onvoldoende communicatie kunnen er ook misverstanden ontstaan over wat iedere partner wil en niet wil. De seksuele relatie is altijd een spiegel voor een bepaalde relationele dynamiek die op ander vlakken spelen in de relatie. Wanneer en hoe er wordt gevreeën symboliseert altijd, ook bij goede seksuele relaties, iets over de manier van omgaan met elkaar.

Seksueel misbruikverleden

De oorzaak van aversie ligt wel eens in ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (incest, verkrachting, ..). Wel moet een onderscheid worden gemaakt tussen gebrek aan zin in de partner en het totaal gebrek aan zin in seks ten opzichte van iedereen. Er kan namelijk sprake zijn van relatieproblemen terwijl er wel fantasieën leven over seks met een andere vrouw of man. Of soms gaat het enkel over een gebrek aan zin in bepaalde seksuele handelingen.

Zowel bij mannen als vrouwen kan er dus geen zin zijn om te vrijen. Verliefde gevoelens kunnen verminderd of verdwenen zijn. Als uw partner meer zin heeft dan u, kan dat problemen geven, zeker als het moeilijk is om erover te praten hoe vaak, wanneer en op welke manier u samen vrijt. Ziekten, gynaecologische klachten, stress, vermoeidheid en depressie zijn bekende oorzaken van het tijdelijk minder of geen zin in vrijen hebben. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals de dood van een geliefd persoon, een verhuizing of het verlies van een baan hebben vaak een zelfde gevolg, net als onopgeloste relatieproblemen. De geslachtsdrift wordt in grote mate bepaald door hormonen in het lichaam. Bij vrouwen is daarnaast de menstruatiecyclus van invloed op de drang tot seks. Emoties kunnen ook van invloed zijn op het libido: bij spanning, angst, stress of depressiviteit kan het libido verminderen of soms juist toenemen.

Medicijnen

Sommige medicijnen hebben als bijwerking dat het seksuele verlangen vermindert. Zie hier voor een lijstje met bijwerkingen van sommige geneesmiddelen.  Een periode waarin verschil in ‘zin hebben’ tussen partners vaak voorkomt, is de tijd na de bevalling. Veel vrouwen hebben het eerste jaar na het krijgen van een kind minder behoefte aan seks dan in de periode voor of tijdens de zwangerschap. Emotionele en hormonale veranderingen spelen daarbij een rol, soms ook pijnklachten van een knip of scheur, en vaginale droogheid bij borstvoeding. Ook spelen soms hormoonveranderingen een rol, zoals bijvoorbeeld minder aanmaak van het mannelijke hormoon testosteron na operatieve verwijdering van beide eierstokken. Anticonceptiepillen die worden voorgeschreven om huidproblemen als acné te bestrijden, kunnen eveneens het testosterongehalte in het bloed verlagen. Ten slotte kunnen pijnklachten ervoor zorgen dat men het vrijen eigenlijk niet (meer) leuk en opwindend vindt, zodat men er minder zin in hebt.

Relationele problemen

Zin in seks ontstaat door iets seksueels te doen, maar dat werkt alleen als jij – en je partner – seks aantrekkelijk vinden en kunnen maken. De zin in seks is dus ook afhankelijk van je relatie:
-hoe leuk je het wel of niet hebt met je partner
-hoeveel tijd en ruimte jij en je partner hebben voor dingen samen
-lichamelijke intimiteit
-hoe goed je samen kunt praten over verschillen en overeenkomsten in wensen en verlangens ten aanzien van relatie, intimiteit en seksualiteit
-en vooral ook of je verwacht dat wat jullie gaan doen ook leuk gaat worden.

Men mag relationele problemen ook niet uitsluiten als de zin om te vrijen verdwijnt.  Als er conflicten, ruzie of onenigheden zijn kan dit de zin om te vrijen heel erg doen afnemen. Een terugkerende neen kan  op verborgen problemen wijzen in de relatie. Misschien wil je als vrouw een kind en is hij er nog niet uit. Bewust of onbewust houdt hij dan de boot af in bed. Onuitgesproken irritaties kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld dat je in zijn ogen altijd maar aan zijn kop zeurt of altijd moe bent.

Problemen kunnen ook ontstaan als het voor een van beiden moeilijk is om de partner te praten over de soms lastige verschillen in wensen en verlangens, en als men hiervoor niet samen een oplossing kan vinden. Sommige vrouwen denken dat het hun schuld is dat hij er geen zin meer in heeft. Anderen zoeken de oorzaak in externe omstandigheden (stress, te veel werk) terwijl weer anderen niet weten wat ze ervan moeten denken.

Na zwangerschap

Een vaste relatie beïnvloedt de zin in seks. De spanning en de opwinding van de eerste tijd ebben weg en sleur en verveling kunnen toeslaan. Kleine irritaties welke niet zijn uitgepraat, kunnen ook grote invloed op de zin in seks. Wanneer er een kinderwens is, zal er veel kunnen veranderen in de seksuele relatie: seks krijgt dan een andere betekenis. Wanneer het niet meteen lukt om zwanger te raken, kan seks een verplicht nummer worden.

Wanneer de zwangerschap eenmaal tot stand is gekomen, kan angst een rol spelen in het verminderen van de zin in seks. Men kan bang zijn dat het stoten van de penis de baarmoeder kan schaden of zelfs kan leiden tot een miskraam. Dit is echter een misverstand. Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk. Zwangere vrouwen hebben vaak de eerste maanden minder zin in seks en ook de laatste maanden van de zwangerschap kan de zin in seks verminderd zijn. Na de geboorte van een baby, duurt het vaak enige maanden voordat het seksleven weer op gang komt. De vagina is erg gevoelig en alle aandacht gaat uit naar de baby.

Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de paren de eerste maanden na de bevalling geen seks heeft. Ook het hebben van een buitenechtelijke relatie zal de zin in seks met de vaste partner meestal in negatieve zin beïnvloeden en vaak spelen hierbij schaamtegevoelens een rol.

Opgroeiende kinderen

Vaak zijn praktische factoren mede verantwoordelijk voor het ontstaan en in stand houden van dit probleem. Kinderen krijgen is zonder twijfel één van de zwaarste beproevingen voor de seksuele relatie van een koppel. Niet alleen brengen kleine kinderen onvermijdelijk vermoeidheid met zich mee, zodat slapen vaak hoger op het prioriteitenlijstje komt te staan dan seks, ook de spontaniteit van het seksleven verdwijnt grotendeels. Want net als een van jullie beiden zin heeft, wilt het kind niet eten, kan het niet slapen, is het ziek, vraagt het bijzonder veel aandacht, en.. En ook als de kinderen groter worden, heb je nooit meer de privacy die je als koppel had in je kinderloze periode. Met andere woorden: je seksleven kan gewoon niet meer hetzelfde zijn als vroeger.Heel wat koppels gaan met twee uit werken en combineren dit met de zorg voor hun kinderen. Hoewel dit in de huidige maatschappij de normaalste zaak van de wereld is, is het niet evident is voor koppels om voldoende kwalitatieve tijd samen door te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor hun emotioneel en seksueel leven.

Mannen hebben soms  problemen om in hun partner die pas moeder is geworden ook nog een seksuele partner te blijven zien. Haar lichaam is veranderd, misschien is ze niet meer zo aantrekkelijk of geeft ze minder aandacht. Hoe graag ze hun kind ook zien, soms voelen ze zich wat opzij geschoven door de komst van de baby. Anderzijds zijn mannen na de bevalling soms ook wat terughoudend uit angst hun vrouw pijn te doen. Of omdat ze ervan uitgaan dat hun vrouw voorlopig wel geen zin zal hebben in seks. Sommige vrouwen hebben daar de eerste maanden na hun bevalling inderdaad ook effectief geen of zeer weinig behoefte aan. Je moet als koppel met kinderen een ander evenwicht vinden. Hier bij stilstaan en toch bewust in het drukke programma tijd voor elkaar maken kan een oplossing zijn.

Hormonen

Hoewel het vaker bij vrouwen voorkomt, kunnen ook mannen soms geen of weinig zin hebben in seksueel contact. De invloed van hormonen is duidelijker bij de mannelijke seksualiteitsbeleving. Het hormoon dat instaat voor de zin in seks bij mannen is testosteron. Bij verlaagde testosteron in het bloed, zal de zin ook veel minder zijn. Chronische ziektes, innemen van medicatie, maar ook het ouder worden kan aan de oorzaak liggen van verlaagde testosteron. Ook andere hormonen kunnen een rol spelen.

De menstruatiecyclus oefent ook invloed uit op de zin in seks. Veel vrouwen hebben rondom de eisprongen/of de menstruatie meer zin in seks dan op andere mom e nten in de cyclus. Vrouwen bij wie de baarmoeder is weggenomen, kunnen het orgasme minder intens ervaren en hun behoefte aan seks kan daardoor afnemen.

 

Heel vaak spelen ook bij mannen echter psychologische of relationele factoren een rol. Tegenwoordig wordt er heel wat verwacht van mannen: ze moeten enerzijds zacht en zorgend zijn (de nieuwe man) maar moeten daarnaast ook hun mannelijkheid behouden, soms een moeilijke combinatie… Wanneer er onzekerheden zijn over hun eigen functioneren, uiterlijk, maar ook over de rol in een relatie, … kan dit leiden tot (tijdelijke) geen zin in seks.  Elk begin van een relatie verloopt stormachtig. Beide partners kunnen elkaar bij wijze van spreken geen minuut missen. Naarmate de jaren verstrijken, komt er echter wat sleet op de relatie. De aanrakingen worden minder intens en de man zal in veel gevallen weer meer tijd gaan besteden aan zijn vrienden of aan hobby’s.  Dat vertaalt zich in de meeste gevallen in een sexleven dat op een lager pitje gaat staan. Het fenomeen is bekend: het gebeurt steeds minder dat beide partners zin hebben. Gevolg is dat van seks nog nauwelijks iets in huis komt. Vele vrouwen gaan op dat moment panikeren en vragen ze zich af hoe ze zijn relatie kunnen redden.

Verschil in verlangen

De Amerikaanse auteur en relatie-expert Michele Weiner Davis meent dat er geen redenen zijn om te panikeren. Zij stelt dat dit zeker niet hoeft. 30 jaar onderzoek wijst uit dat een lage seksuele drift bij mannen veel vaker voorkomt dan algemeen wordt aangenomen.

Na lange tijd samen beginnen de koppels elkaar door en door te kennen en beginnen ze ook signalen meteen te interpreteren.  Er worden ook seksueel vlak heel vaak gedachten gelezen. Met alle misverstanden van dien. Men maakt geen seksuele avances meer  omdat de ene dénkt dat de ander geen zin heeft door het minste afwijzende signaal dat er gegeven wordt. Er wordt altijd op dezelfde manier gevrijd omdat de ene ervan overtuigd is dat de ander dat het prettigst vindt. Ook uit respect voor elkaar, uit angst om de ander te kwetsen worden verlangens en behoeftes soms niet uitgesproken. Maar op lange termijn gaan die zaken doorwegen en leiden ze tot allerhande ergernissen en frustraties.

Routineseks

De seks op zich mag nog zo goed zijn, als het allemaal voorspelbaar wordt, en men altijd op hetzelfde moment (vb zondagmorgen na het ontwaken) en op dezelfde manier vrijt, wordt het een beetje routine alsof alles op commando moet gebeuren. Er ontstaat sleur en alle spanning is er vanaf. Wanneer dit voor één van beide partners gaat vervelen, kan het tot seksuele problemen leiden. Als er daarenboven ook nog spanningen in de relatie zijn of als een van beide partners te weinig aandacht geeft aan de andere, zich niet begrepen, overwerkt of niet meer geaccepteerd voelt, gaat men seksueel genot zoeken in een buitenechtelijke relatie, terwijl met een beetje inspanning van beide kanten, er wel nog van elkaars aanwezigheid genoten zou kunnen worden.

Meestal is er niet één duidelijke oorzaak, maar ligt een complexe combinatie van bovenvernoemde factoren aan de basis van het probleem. In de praktijk zien we echter dat de diagnose van libidostoornis of verminderd seksueel verlangen niet zo vaak wordt gesteld. Heel vaak is geen van beide partners ‘dysfunctioneel’ maar gaat het om een verschil in seksueel verlangen tussen partners. Er is immers geen objectieve maatstaf om te bepalen hoe vaak er gevreeën moet worden.

Wanneer er echt sprake is van een gebrek aan seksueel verlangen spreken we over aseksualiteit. Kijk in deze rubriek onder dit onderwerp voor meer informatie.

Seksuele opwindingsstoornis

Een variant op libidostoornis is een seksuele opwindingsstoornis. Raakt u moeilijk seksueel opgewonden? Misschien hebt u een opwindingsstoornis. Normaal gesproken veranderen er bij seksuele opwinding verschillende dingen in het lichaam van vrouwen:

  • De geslachtsdelen zwellen op.
  • De vagina wordt vochtig. 
  • Het hart klopt sneller.
  • Het lichaam wordt warm en gaat zweten.
  • De ademhaling gaat sneller.
  • Er komt spanning in de spieren.
  • De vrouw krijgt een opgewonden gevoel.

Bij een opwindingsstoornis gebeuren deze dingen niet, of te weinig.

Opwindingsstoornissen bij vrouwen zijn net zoiets als erectiestoornissen bij mannen. Men schat dat ongeveer 12 van de 100 vrouwen een opwindingsstoornis heeft. De behandeling is hetzelfde als de behandeling van andere seksuele problemen.

Een overmatig seksueel verlangen kent in eerste instantie verschillende psychiatrische oorzaken: een ernstige persoonlijkheidsstoornis, een manische fase of een (frontaal) hersenletsel. Hiervoor is dan ook een medisch-psychiatrische behandeling noodzakelijk. Minder ernstige vormen (o.a. overmatig masturberen) zijn te begrijpen als een 'blijven hangen' in een bepaalde fase van de seksuele ontwikkeling. Aangezien het seksuele wordt gezien als een leerproces kunnen handelingen op latere leeftijd bijgestuurd of afgeleerd worden. Psychotherapie en eventueel medicamenteuze behandelingen zijn hier aangewezen. 

Bron :

http://www.isala.nl
http://www.groepspraktijk-facet.be
http://www.volkskrant.nl
http://www.dokterdokter.nl
http://www.zininseks.nl

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Wanneer deze oorzaken niet goed bespreekbaar zijn, kan er een vicieuze cirkel ontstaan, waardoor u steeds minder zin in seks kan krijgen. Wanneer het onderwerp wel bespreekbaar is, kan de zin in seks naar verloop van tijd vanzelf weer terug komen.
De lichamelijke oorzaken van verminderde zin in seks zijn over het algemeen goed te behandelen door de huisarts.

Als het gaat om dieperliggende psychische of relationele problemen is het  zeker aan te raden om  samen met een seksuologisch hulpverlener te kijken naar andere mogelijkheden in de seksuele relatie. Seksualiteit betekent ook liefhebben, beminnen en intimiteit, en die hoeft natuurlijk niet te verdwijnen als de goesting in seks minder wordt. Genieten van elkaars lichaam en van lichamelijke intimiteit kan ook zonder intieme geslachtsgemeenschap te hebben. Samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden kan de seksuele relatie weer een positieve spanning geven.

Het is erg belangrijk met uw partner te praten over uw eigen beleving van seks. Dat is zeker van belang wanneer op dat vlak er een probleem dreigt te ontstaan. Wanneer u merkt dat u of uw partner minder zin in seks heeft, probeer dit onderwerp dan bespreekbaar te maken. Op deze manier kunt u voorkomen dat er een vicieuze cirkel ontstaat waardoor u uiteindelijk beiden geen zin meer heeft in seks.

Mocht seksualiteit in uw relatie een moeilijk bespreekbaar onderwerp zijn, probeer dan bijvoorbeeld eens samen deze tekst door te lezen. Bekijk eens of één van de genoemde oorzaken op u en uw partner van toepassing zijn. Eventueel kunt u in tegenwoordigheid van de huisarts of een seksuoloog met elkaar praten.

Medicatie of therapie?

De medische-farmacologische behandelingen zijn uiterst beperkt. Wetenschapslui en farmaceutische bedrijven zijn al jaren intensief (maar zonder opmerkelijk resultaat) op zoek naar farmaca die het libido bij de man of de vrouw kunnen verhogen. Daarnaast bestaat de markt van afrodisiaca, natuurlijke middeltjes die de lusten moeten opwekken, wat nooit echt bewezen is. Wel bekend is dat een beperkt alcoholgebruik en cannabis de remmingen kunnen verminderen, waardoor de zin in seks of het opgewonden geraken kan toenemen.

Sommige seksuologische hulpverleners geven bij seksuele opwindingsproblemen of bij een verschil in libido het advies om terug zoals tijdens het daten, verliefde afspraakjes met elkaar te maken, liefst op een andere plaats dan thuis. Belangrijk is ook om doorheen de drukte één moment voor het koppel te maken. Haal een babysit in huis en houd een moment voor jullie zelf.  Indien één van beide opwinding ervaart kun je de 15 minuten regel hanteren. Geef je partner 15 minuten de tijd om je zin te doen krijgen.

Geef de goesting de kans om te komen. Misschien begin je aan  de vrijpartij omdat je je had voorgenomen geen neen te zeggen of om je partner een plezier te doen, of misschien wilde je aanvankelijk op de eerste avances eigenlijk neen zeggen maar door de inspanningen die de ander doet, geraak je opgewonden, en wie weet tijdens het vrijen merk je dat je er zelf ook van geniet. Tenslotte is geven soms belangrijker dan krijgen. Toegeven aan de liefdespartners wens om seks te hebben, vraagt misschien een grote inspanning van jou, maar de partner is beter gezind en zal misschien achteraf jou ook op een of andere manier iets teruggeven, door te helpen in het huishouden, door de kinderen  op te vangen, liever en aardigere te zijn, enz. 

Bij een cadeau is het geven soms ook leuker dan het krijgen. Seks verhoogt de endomorfines in het bloed en brengt het geluksgevoel naar omhoog. Ook oxytocine, het zogenaamde gelukshormoon wordt gestimuleerd.  Daardoor ga je automatisch, ook al heb je een tegengesteld idee, je toch beter voelen, ook al is het maar even en wordt de band tussen de partners hechter. Een relatie die alleen op seks gebaseerd is, heeft weinig kans om te slagen, maar een relatie waar geen seks meer is, heeft nog minder kans om stand te houden. Ook al klinkt het voor sommigen dat ze dan alleen maar moeten geven en nooit krijgen, toch kan die ene toegeving veel andere dingen helpen oplossen. Maar iedereen moet voor zichzelf uitmaken hoe ver hij of zij daarin wil gaan.

Een hulpverleningsgesprek met een geschoold seksuologisch hulpverlener kan de problemen helpen verduidelijken en suggesties doen om uit de impasse te geraken. Soms kan het maken van duidelijke afspraken over wanneer, wat en hoe een oplossing bieden.  Sommige seksuologen raden het maken van een sekscontract aan om elkaars wensen en seksuele verlangens terug te leren ontdekken.

Belangrijke stap

Je kiest zelf of je seksuele prikkels (aanrakingen, beelden, geluiden, gedachten) toelaat. Als je dat doet stijgt je zin. Het hangt af van je relatie en de omstandigheden of je ermee doorgaat. Voel je je ontspannen en op je gemak bij je partner? Voel je de vrijheid om je over te geven aan je verlangen? Heb je positieve ervaringen? Dan neemt je zin in seks toe. Voor iedereen werkt dat weer net even anders. Ga daarom zelf op ontdekking uit. En kom er achter welke dingen voor jou seksueel prikkelend zijn.

Ja en ipv ja maar

Een manier om over seks te praten is ja-ennen. Dit is een regel uit het improvisatietoneel : alles wat een acteur zegt en doet is gebaseerd op de vorige regel of actie van de andere(n). Improvisatietoneel is alleen leuk als de acteurs niet ontkennen wat de ander zegt en doet maar daar juist op voortborduren. Zij antwoorden met "ja en..." in plaats van met "ja maar...". Dat is positief communiceren. Als je ja-ent over seks verhinder je dat je jullie seksleven gaat analyseren en uitleggen.

Hoe kom je tot praktische afspraken als je partner iets anders wil ? Door te onderhandelen. Het is daarbij altijd beter wensen te uiten dan te verwijten. En verstandiger om te spreken voor jezelf. Je hebt namelijk altijd gelijk als je zegt wat je zelf voelt. Plak ook geen etiketten op elkaar en laat oude koeien in de gracht. Zeg wat jij verlangt op intiem gebied. Knuffels, oogcontact, tegen elkaar aanliggen op de sofa? Koppels in langdurige relaties veronderstellen te gemakkelijk dat hun partner de signalen wel oppikt.

Natuurlijk is plezierige seks moeilijk tussen mensen die lang boos op elkaar zijn geweest of die van elkaar zijn vervreemd. Zulke koppels moeten eerst weer leren om het prettig bij elkaar te hebben. Niet in bed maar in het dagelijkse leven. Dat wil zeggen : (ver)oordeel niet. Zo schud je de oude patronen gemakkelijker van je af. Doe nieuwe dingen, volg een ongekende weg, probeer andere activiteiten. Gebruik alles wat zich aandient, laat de andere de ster zijn, kap niets af. Als twee mensen weer leren om samen plezier te hebben buiten de slaapkamer, komt de seks wellicht ook terug.

Behandeling

Enkel bij hyperseksueel gedrag wordt vaak medicatie voorgeschreven om de heftigheid van de verlangens te onderdrukken. Vaak consulteren personen enkel omdat de partner of de omgeving er last van heeft. Wanneer mensen klagen over een partner die 'te veel' zin heeft, gaat dit vaak over een te groot 'verschil in zin' tussen het paar. In dit geval wordt er tijdens de relationele psychotherapie gewerkt rond het leren omgaan met de verschillen op seksueel vlak. Verschil leren zien, dit 'communiceren' en 'accepteren' maar ook hierover en leren 'onderhandelen' zijn hier sleutelwoorden in de therapie.

Hoe ziet de psychotherapeutische behandeling eruit bij verminderd seksueel verlangen?   Via specifieke opdrachten kunnen personen plezier leren ontdekken. Wie leert genieten kan pas verlangen. Maar vaak blijft 'het begin' van het vrijen een struikelblok, terwijl het genieten tijdens het vrijen wel op gang komt. Tijdens de therapie is het vaak noodzakelijk om de mythen te ontkrachten dat je 'spontaan zin moet hebben' en dat 'zin van zelf moet komen'. Nieuwe opvattingen worden naar voor geschoven, namelijk dat zin komt door wat men doet en dat men zich er enkel voor kan open stellen. De 'bereidheid om zin te krijgen' is een veel realistischer uitgangspunt om aan seks te beginnen dan 'het allebei moeten zin hebben op voorhand'. Therapie bestaat ook uit het samen reflecteren over wat seksueel verlangen eigenlijk inhoudt. Seksueel verlangen vereist het kunnen ervaren van een bepaalde mate van passie en intimiteit. Het vergt daarenboven flexibiliteit ten opzichte van de eigen grenzen en die van de partner. Het gaat over zich afhankelijk kunnen opstellen en met gevoelens van onmacht kunnen omgaan. Spreken over seksuele wensen, beperkingen en grenzen kan helpend zijn.

Doorheen de therapie worden er dus verschillende oorzaken en interactiepatronen geëxploreerd. Vaak moet de partner expliciet worden gerustgesteld omdat die in de loop der tijd aan zichzelf of zijn/haar aantrekkelijkheid is gaan twijfelen. Wanneer er geen sprake is van 'tegenzin' of van een uitgesproken machtsstrijd in het paar kan de partner die wel zin heeft aangemoedigd worden zelf initiatief te nemen en zijn partner mee te krijgen. Vooral vrouwen die meer seksuele verlangens voelen dan hun partner moeten hiertoe vaak aangemoedigd worden.

Bij vrouwen die onvoldoende hebben leren ontdekken wat seksueel genieten is, worden soms lichamelijke verkenningsoefeningen aangeboden die zij thuis kunnen uitproberen.
Behandeling kan bestaan uit het opsporen van remmende gedachten die het seksueel begeren belemmeren proberen om te zetten in helpende gedachten. Maar ook het leren creëren van niet-seksuele intimiteit is belangrijk. Partners moeten uit de sfeer van beschuldigingen komen en samen leren zoeken naar verbetering.

Bij (onmiddellijke) verbetering is het belangrijk om de personen voor te bereiden op moeilijke periodes in de toekomst waar zij op voorbereid moeten zijn maar die zij even goed kunnen overwinnen.

Aversie tegen seks

Behandeling van aversie t.o.v. seks bestaat uit het precies analyseren van wat de aversie oproept. Lokt een bepaalde handeling negatieve herinneringen uit van het verleden? Welk gevoel of idee komt naar boven tijdens het vrijen? Daarna zal stapsgewijs het vermijdingsgedrag worden besproken en afgebouwd. Personen worden aangemoedigd om in eerste instantie de weerstand te overwinnen tegenover datgene wat ze eventueel nog haalbaar vinden. Als dit lukt wordt er aan volgende stap gewerkt: iets overwinnen wat nog iets meer weerstand oproept. Zo wordt de moeilijkheidsgraad systematisch opgedreven.

Hier nog wat tips inzake de grootste seksuele saboteurs

Stress
Stress is een belangrijke oorzaak voor een lager libido. Onder stress kunnen we veel verrichten, maar zin in seks hoort daar helaas zelden bij.  Stress op het werk, thuis, buren of binnen de relatie kan eender wie overkomen.  Tracht eerst de stress te verminderen, en denk er aan dat vrijen ook juist ontspannend kan werken in stresserende tijden.

Medicatie
Sommige medicijnen hebben duidelijke invloed op de lustgevoelens. De meest voorkomende zijn antidepressiva, bloeddrukpillen, bepaalde anticonceptiepillen (al spreken de studies elkaar tegen), chemo en HIV-medicatie. Niet alle antidepressiva storen seksuele zin. Lange termijn antidepressiva kunnen de depressie doen verminderen en de drang naar seks terug doen terugkeren.  Een niet onaangenaam effect van lange termijn antidepressiva dat wordt gemeld maar niet voor 100% is bewezen, is dat mannen hun ejaculatie langer kunnen uitstellen. Misschien kan dit de seks juist aangenamer maken, wat natuurlijk geen reden is om bij vroegtijdig klaarkomen als man nu maar meteen antidepressiva te gaan nemen.  Raadpleeg je arts en bekijk samen of een andere dosis of samenstelling misschien soelaas kan brengen bij verminderde lust inzake medicatiegebruik. Zie lijst met gekende bijwerkingen.

Kinderen
Ouders verliezen niet zozeer hun zin in seks na de geboorte van een kind, maar wel de tijd om intiem te zijn . Zeker als het gaat om slechte slapers, om kinderen die heel veel aandacht vragen wegens te druk, ziekte, school, enz.   Verplicht jezelf om af en toe een babysitter in te schakelen voor wat partnertijd. Is je kindje piepjong? Maak dan gebruik van de rust tijdens dutjes.  Schakel desnoods vrienden, ouders, schoonouders in om echt enkele keren per maand een avond voor jezelf te hebben. Begin met een lekker etentje, een ontspanningsactiviteit en eindig met goede seks zonder gestoord te worden.

Relatieproblemen
Eén van de grootste seksuele saboteurs is natuurlijk spanningen en conflicten binnen de relatie. Een gevoel van verbondenheid en liefde is toch wel een eerste voorwaarde als je intiem wil zien, iets dat niet altijd vanzelfsprekend is wanneer je net vlammende ruzie hebt gehad. Voor veel koppels sterft het seksleven dan ook een stille dood door slechte communicatie of een vertrouwenscrisis.  Maar na een gezonde ruzie het bijleggen en alle spanningen en wrevelingen wegvrijen  kan deugddoend zijn. Soms kan seks het beste redmiddel zijn om het dan toch maar bij te leggen.

Alcohol
Een glas of twee verlaagt de drempel misschien wel om te vrijen, maar te veel alcohol is een serieuze domper op je seksdrift. Bovendien is een zatte (bed)partner heel vaak allesbehalve aantrekkelijk.  

Slaaptekort
Alles wat je slaapritme verstoort, kan ook je seksleven rechtstreeks saboteren. Wie te laat gaat slapen, niet goed in slaap valt of 's nachts veel te vaak wakker wordt, verdooft zijn eigen seksuele gevoelens.  Maak van bedrust een primair doel.  Zorg dat slaapbelemmerende factoren zoveel mogelijk uitgeschakeld worden.  En de nacht beginnen met een stevige vrijpartij, waarbij je toch nog genoeg tijd overhoudt om te slapen, kan verkwikkend zijn.

Bron : http://www.hln.be

Seks soms ook zien als ruilmiddel.

Een huwelijk of samenwonen is nu eenmaal een economische eenheid. Als liefde soms tekort schiet, is het misschien tijd om een paar economische principes op je relatie toe te passen.  En dat geldt ook in bed: seks als ruilmiddel……………. Zo stellen de Amerikaanse journalistes Paula Szuchman en Jenny Anderson dit in hun boek ‘Spousonomics’.

Als je lang getrouwd wilt blijven, moet je de economische regels goed kennen. Seks kun je inzetten bij onderhandelingen of om het gedrag van je partner bij te sturen. Partners moeten om te beginnen rationeler en minder veeleisend zijn.  Liefde is een spreadsheet. En ook een bubbel zoals waaraan de bankensector bijna ten onder ging. Eerst ben je gek op elkaar en je denkt dat het eeuwig zal duren. Dan komt de stress (kind, huis kopen, nog een kind) en dan knapt de ballon.  Beloon je partner ook af en toe eens met superseks als je iets van hem of haar wilt, is het advies van Szuchman & Anderson, ook al heb je er zelf geen zin in.

Tips

Hier vind je nog wat tips om als vrouw meer seksueel verlangen te krijgen, maar wie weet helpen ze wel. (Bron en copyrights : http://www.telegraaf.nl/  en http://www.goedgevoel.be)

1 Samen douchen en verzorg jezelf
Madonna zei het al: “Als je schoon bent, is niets aan seks vies.” Samen douchen biedt uitstekende kansen om alvast lekker aan elkaar te zitten. Zelf schoon zijn geeft zelfvertrouwen in bed en met een schoon lijf van de ander bent u ook bereid even wat verder te gaan bij hem. Dus voorspel en praktische investering tegelijk.

Voor haar : Zorg ervoor dat al je 'bikinizones' netjes zijn bijgewerkt, dat is niet alleen aangenamer voor jou, maar ook voor je partner. Hou je er niet van om je schaamhaar volledig weg te scheren? Ga dan eens langs het schoonheidsinstituut voor een bikini wax. Let op: epileer niet zonder voorbereiding. Laat de epilator achterwege en gebruik bij voorkeur was of ontharings-crème op de gevoelige zones.  Voor hem : zorg dat je proper bent en fris ruikt, je baard bijgeschoren is, je handen niet te ruw zijn,  je nagels in orde en zeker niet te lang of met rouwrandjes, verzorg je kleding (ook je onderkleding), gebruik parfum, poets je tanden, enz.  En een aantal dingen hiervan gelden uiteraard ook allemaal voor haar.

2 Zoenen!
Blijf zoenen en knuffelen. Soms verdwijnt de affectie in een relatie, maar dat wil jij uiteraard vermijden. Stop dan niet met elkaar regelmatig te zoenen en te knuffelen en toon wat je voelt voor elkaar. Je liefde uiten is immers erg belangrijk voor een goed seksleven. Het wakkert jullie verlangen naar elkaar aan, en het is bovendien ook heel romantisch. Vergeet ook de tongzoen niet! In langere relaties zien we vaak dat mensen elkaar wel gewoon zoenen, maar dat de tongzoen al snel van het menu verdwijnt. Jammer, want vaak is deze het begin van een zalig voorspel. Maak dus af en toe bewust tijd om net als vroeger ouderwets op de bank te zitten zoenen.'Elkaar kussen laat uw bloeddruk stijgen, de ademhaling sneller gaan, uw stofwisseling schakelt naar een hogere versnelling en de hersenen scheiden hormonen af die u een beetje rozig maken. Had u geen zin, dan krijgt u dat alsnog van een lekkere zoen.

3 Doe eens gek
Zeker stellen die langer samen zijn, hebben vaak patent op één aanpak of één standje dat bevalt. Op zich niets mis mee, maar een kleine verandering (andere houding, spannende lingerie, zelf het initiatief nemen) kan de hele ervaring anders maken.  Doe een rollenspel. Voor dames met lef: vanavond ga je je voor zijn plezier veranderen in een van zijn fantasieën. Wedden dat je zijn hoofd op hol brengt en hem gek maakt van verlangen door zijn favoriete personage te spelen. Laat hem verschillende namen op briefjes schrijven en stop ze in een doos. Vervolgens laat je hem de rol trekken die jij vanavond gaat spelen. In ruil mag jij de volgende keer hetzelfde doen. Of ruil van positie en laat hem een striptease opvoeren voor haar.  Of wat dacht je van een erotisch gezelschapsspel. Ken je 'strippoker' al? Laat de een de ander uitkleden. 'Liefdesbad': daag elkaar uit met sexy en pikante opdrachten. Of ontdek je partner via de vijf zintuigen met het spel 'De weg van het plezier'. Genot gegarandeerd!

4 Hint, hint!
Geef complimenten en gooi in het heetst van de strijd met opwindende quotes als 'Ik wil je! Nu!' en 'Je maakt mij helemaal gek'. Dergelijke complimenten geven je partner het zelfvertrouwen dat hij nodig heeft om zich volledig te kunnen laten gaan. Jij voelt je toch ook graag begeerd? Durf je zo'n opwindende dingen niet te zeggen? Een glaasje wijn verlaagt ongetwijfeld de 'sextalkdrempel'  Complimentjes doen wonderen om zin in hem/haar te krijgen. Hebt u een man/vrouw die niet zo verbaal ingesteld is, dan zult u het goede voorbeeld moeten geven: zeg aardige dingen over hem/haar, dan zal hij/zij sneller aardige dingen over u zeggen. Laat u merken dat u zich daar prettig bij voelt en zo ook meer openstaat voor hem, dan beseft hij/zij binnen de kortste keren het nut van lief zijn voor u.

5 En vast én los én vast
Op zich al goed voor de blaas, maar ook fantastisch voor de seksuele beleving: uw bekkenbodemspier trainen. Kan in de file, achter uw bureau of tijdens de afwas. Ga goed op uw stoel zitten en doe alsof u uw plas ophoudt. De juiste samentrekking van de bekkenbodemspieren voelt als een knijpbeweging, waarbij het bekken als het ware in het lichaam omhoog getild wordt, rondom vagina en anus. Weet u eenmaal wat u moet aanspannen, dan kunt u overal onzichtbaar, dan kan even fantaseren en een paar keer aanspannen en weer loslaten uw lust al aanwakkeren.

6 Seks en uw cyclus
Wetenschappelijk bewezen: in de dagen voor de ovulatie (voor pilgebruiksters: rond de stopweek) maken vrouwen meer werk van hun uiterlijk, flirten ze meer, beleven meer plezier aan erotiek en hebben bovendien meer zin in seks. Wil hij vaker dan u, dan is dit moment dus ideaal voor een vrijpartij.

7 Massage
Ideaal om in de stemming te komen en bovendien erg ontspannend na een drukke dag: een heerlijke, erotische massage. Zorg voor de juiste sfeer met aangepaste muziek en kaarsen en let erop dat je partner in een comfortabele houding ligt. Masseer en kneed het hele lichaam en gebruik een lekker geurende olie. Pas je ademtempo aan zijn tempo aan, zo komen jullie helemaal in de juiste stemming. Voeg er enkele kusjes en strelingen aan toe, en schakel over naar de volgende stap.De ideale manier om intimiteit en handtastelijkheid te combineren. Blijf niet te lang hangen bij veilige lichaamsdelen (daar wordt de ander alleen maar loom van), maar duik ook niet meteen op de erogene zone – cirkel er eerst even rustig omheen. Een erotische massage is een kwestie van een beetje plagen en uitdagen als opwarmertje.

8 Dag comfortzone!
Seks op een niet voor de hand liggende plek is gegarandeerd onhandig, maar wel hitsig en spannend. Het schept een enorme band om op een trouwpartij verhit uit de garderobe te komen of het in het bos even snel tegen een boom te doen. Onderschat ook de mogelijkheden van een bezemkast, trapportaal en keukentafel niet. Denk er wel om dat u even de gordijnen sluit, als u de buren geen gespreksstof wil geven.

9 Eén slaapmutsje
Alcohol helpt ontspannen en zorgt ervoor dat remmingen wegvallen, niet onbelangrijk om lekker te kunnen vrijen. Hou het bij één biertje, wijntje of cocktail: meer maakt al snel sloom en doet bovendien niets voor zijn erectie. Koppel het eventueel aan een aangenaam afrodisiacum etentje met aangepaste wijnen en bieren, maar niet teveel want dan val je in slaap in plaats van te seksen. Liefde gaat wel door de maag, dus dat kan wel altijd helpen.

10 Leve de hulpstukken

Het uitgangspunt is hier: van nieuwe dingen doen krijg je meer zin. Denk niet meteen aan SM of extreme fantasiën, maar houd het dicht bij huis. Neem jij altijd het initiatief? Laat je partner dat nu eens doen. Het gaat erom dat je vaste patronen doorbreekt en dat je risico neemt, ook al is het maar een klein risico. Misschien is een hulpmiddel als een vibrator iets voor jullie, maar ook spannende lingerie of een massage kan onverwachte effecten hebben.
Online shoppen maakt de aanschaf van seksspeeltjes wel heel gemakkelijk (en ja, ze worden in neutrale verpakking bezorgd). Zoek even wat verder dan de klassieke vibrator en er gaat een wereld aan fijne gadgets voor u open.

11 Sense & Sensuality
Zelfs een courtisane kan op Uggs niemand verleiden. Breng uzelf in de stemming door uw zintuigen te strelen: uitgebreid uw haar borstelen, muziekje aan, sensueel geurende lotion, een zijden kimono op uw naakte huid – uzelf een beetje kietelen is een prima manier om zin in vrijen te krijgen.

12 Zelfservice helpt
Dat mannen vaak spontaner zin in seks hebben dan vrouwen, komt omdat testosteron hen daarbij helpt én omdat ze het duidelijker merken: een erectie vraagt gewoon om masturberen en ontladen. Bij vrouwen speelt dat proces zich meer intern af en daarom doen we er niet altijd iets mee. De kunst is die kriebels sneller te herkennen en leren hoe u ze kunt opporren. Een paar keer uzelf bevredigen bij een fijne fantasie, bijvoorbeeld. Zo’n imprint versterkt de ervaring: wilt u snel zin in seks hebben, dan hoeft u vaak alleen maar aan die fantasie te denken om het bijbehorende gevoel te krijgen.

13 Beetje hulp
Glijmiddel is een geweldige hulp bij eigenlijk- niet-zo’n-zin-seks. U kunt elkaar ermee stimuleren en het gevoel van opgewonden zijn triggert de hersens vaak in ook daadwerkelijk opgewonden worden: een winwin situatie! Er bestaat ook een soort van kaarsenolie die heel zacht en warm aanvoelt op de huid maar niet verbrandt. Te koop in de betere seksshop.

14 Zet de tv aan
Digitale tv heeft voor elk wat wils: porno voor de liefhebster, porna voor wie liever wat vriendelijker en broeieriger verleid wordt. Mannen zijn echt niet de enigen die visueel geprikkeld worden door sexy beelden (als een vrouw naar erotische beelden kijkt, neemt de doorbloeding van haar vagina binnen vijf minuten toe) en het kan u nog eens op ideeën brengen, zeker als er al een lekkere vent naast u ligt.

15 Sluit uw ogen
Daniel Craig. Jeremy Renner. Nick én Simon. Dromen staat vrij en uw man hoeft niet te weten dat u even in gedachten met een ander ligt te vrijen om op temperatuur te komen. Als u er zin van krijgt, heeft hij daar ook voordeel bij. Of voor hem : ook jij mag wegdromen en een prachtige verschijning voor ogen houden, dat is helemaal niet vreemdgaan, het is een middel om opgewonden te geraken.

16 Lekker bedlezen
Vijftig tinten grijs van E.L. James heeft inmiddels navolging gekregen in Lucinda Carringtons Negentig dagen Genevieve, waarin een arrogante en geslaagde zakenman alles krijgt wat hij wil. Andere rodeoortjesboeken: de Crossfire-trilogie van Sylvia Day, Nog steeds geil! van Isabelle Dams, het werk van Jennifer Probst en natuurlijk de klassiekers van Anaïs Nin.

17 Ken uzelf
Onzekerheid, gêne, opvoeding, vervelende ervaringen – er kunnen talloze redenen zijn om af te knappen op seks. Feit is dat elke gezonde vrouw het in zich heeft om een fijn orgasme te ervaren. Snel zin in seks hebben, begint bij uzelf goed kennen (en soms is dat echt zo simpel als voor een spiegel op onderzoek uitgaan) en het veel en vaak met uzelf doen. Als u weet wat voor u werkt, is het veel makkelijker om dat aan uw partner duidelijk te maken. Zo wordt seks met zijn tweeën leuker en groeit de zin vanzelf.

18 Leg de lat laag
Goede seks is niet per definitie vier uur verwennerij en vergt ook niet per se slagroom en kroonluchters. Een gezellig vluggertje en daarna lekker samen slapen is ook al een emotionele investering in uw relatie. Kom op, die vijf minuutjes hebt u toch wel voor elkaar over?

19. Ken elkaars lijf
Aangenomen dat jullie allebei wel iets zien in een vrolijke en luchtige sekstherapie, maak je dan op voor de eerste sessie. Leidraad is hier: kennis is macht. Je denkt misschien dat je alles over je partner weet, maar is dat ook zo? Weet je bijvoorbeeld precies hoe je geliefde er “van onderen” uitziet? En weet je ook hoe alles heet? Check het zelf, maak allebei een tekening van elkaars lijf en geef daarop aan wat volgens jullie de gevoelige plekjes van de ander zijn. Check dit bij elkaar en de kans is groot dat je iets nieuws ontdekt over je partners lijf. Werk met strelingen. Wat de een opwindt, laat de ander misschien steenkoud. Niet iedereen reageert hetzelfde op je strelingen. Probeer daarom verschillende dingen uit: kussen in de hals, de binnenkant van de dijen, knabbelen aan een oor ... en ga er alleen mee door als je merkt dat je partner het graag heeft.

20.Werk aan jullie techniek
Als je als man vaak te snel klaarkomt, kan dat de pret behoorlijk bederven. Je kunt zelf een hoop doen om je orgasme uit te stellen. Houdt je partner ervan om oraal verwend te worden? Spreek dan af dat ze een paar keer aanwijzingen en tips geeft. Voel je niet beledigd als je het niet meteen goed doet, maar doe er je voordeel mee. Omgekeerd kun jij aangeven wat jij opwindend vindt. Zo kun je je techniek in korte tijd flink verbeteren.

21. Luister naar elkaar
Luisteren en praten zijn twee belangrijke vaardigheden in een relatie. Wissel van gedachten en gevoelens, spreek ergernissen uit, en durf te praten over seks. Geef jouw partner 100 procent aandacht tijdens het gesprek en luister oprecht. Zo kom je ongetwijfeld een aantal nuttige tips te weten die je kan gebruiken tijdens de volgende vrijpartij. Zijn er bijvoorbeeld dingen waar jij op afknapt of andersom? Een goed gesprek, waarbij je elkaars gevoelens respecteert, kan wonderen doen.

22.Zoete liefde
Wie zegt dat snoepen ongezond is? Niet tijdens een lekker voorspel. Eet elkaar op duizenden manieren op: honing op zijn mond, slagroom rond je tepels, champagne op de dijen en vergeet de chocolade niet! Zo doe je dat: leg een van deze heerlijkheden op het lichaam van je partner, neem het zonder handen in je mond en deel het terwijl je hem vurig kust.  Of laat je sekspartij vooraf gaan door een romantisch etentje waar je zoveel mogelijk gebruik maakt van afrodisiaca. Heel wat voedingsstoffen kunnen de lust opwekken.  Een gezond libido vraagt onderhoud. Er zijn voedingsmiddelen die een handje helpen en je seksuele verlangen aanwakkeren, zodat je een interessant seksleven hebt. De lijst is lang: soja voor meer glijcomfort, gember, oesters, en alle kruiden om je op te winden, bois bandé (een boomsoort gebruikt als afrodisiacum) voor sterkere gevoelens en chocolade voor meer endorfine in de hersenen, wat plezier meebrengt.  Wel opletten met voedsel dat je plaatst op de genitale zones. Je moet opletten dat je de dag erna niet met een infectie opgescheept te zitten.

23. Een vluggertje
Vergeet alles wat je hebt geleerd over de verschillende stappen van een goede vrijpartij. Gun jezelf af en toe een kwartier waanzinnige seks. Dat is goed voor je zelfvertrouwen.

24. Film je liefdesspel
Geef eens een sexy videoclip (met jullie zelf in de hoofdrol) als pikant cadeautje aan je partner, hij/zij zal trots zijn op zijn prestatie. Zorg ervoor dat jullie zo mooi mogelijk in beeld komen: kies een gunstige hoek met de juiste lichtinval en passende posities. Spreek wel af met elkaar dat je er samen voor kiest en let op met waar je de gegevens mee filmpt. Doe het niet met een smartphone of tablet want dat zou wel eens gestolen kunnen worden en je weet dan nooit waar de beelden terecht komen. Houd er ook rekening mee dat een relatie kan stuklopen en dat hij/zij dan de beelden wel eens zou kunnen misbruiken. Maak dus goede afspraken of film en wis de beelden daarna als je ze bekeken hebt.

Lees ook het advies van e-gezondheid. Klik hier

Bekijk hier een filmpje over fabels en feiten over (geen) zin in seks. Rutgers nam voor het programma Feiten en Fabels van SBS6 een filmpje op over hoe zin in seks werkt, met medewerking van seksuoloog Ceryl Janssen. Kijk voor meer tips en inspiratie voor je seksleven op www.seksualiteit.nl.

Bronnen

http://www.telegraaf.nl/

Knack 24/10/2012

www.rutgerswpf.nl

http://relatie.blog.nl/

http://www.dokterdokter.nl

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/extra literatuurinfo/video's met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.Brochure Verschil in verlangen Rutgers

Literatuur en websites

Verschil in verlangen. Als de één vaker zin heeft om te vrijen dan de ander. Als de één minder vaak zin heeft om te vrijen dan de ander, kan dat een probleem zijn in een relatie. De brochure 'Verschil in verlangen' gaat in op de mogelijke oorzaken en wat je er (samen met je partner) aan kunt doen. (Rutgers WPF)
Lees in deze interssante brochure verder omtrent verschil in verlangen.

Het orgasme bij vrouwen. Brochure over hoe vrouwen een orgasme kunnen bereiken. Wat gebeurt er precies bij een orgasme en hoe kun je als vrouw een orgasme bereiken? Welke factoren veroorzaken dat het niet of bijna nooit lukt om als vrouw een orgasme te hebben? Je leest het in de brochure 'Het orgasme bij vrouwen'. Uiteraard geeft de brochure tips voor het oplossen van het probleem en voor meer lezen. (Rutgers WPF) Lees hier verder

Van alle leeftijden. Hanneke de Graaf De resultaten van dit literatuuronderzoek laten zien dat seksualiteit op elke leeftijd een rol speelt. Seks is een leven lang leren. Het lichaam verandert, kennis en ervaring nemen toe, relaties ontwikkelen zich, persoonlijke omstandigheden wijzigen. Een leven lang moeten mensen zich op seksueel vlak aan nieuwe situaties aanpassen en nieuwe keuzes maken. Over deze seksuele levensloop gaat dit boek. De kindertijd en adolescentiefase worden behandeld, maar ook het volwassen leven en de fase van senioriteit. In elk van deze levensfasen wordt de seksuele ontwikkeling beschreven met betrekking tot elementen als seksueel gedrag, motieven en opvattingen, relatievorming, liefde en intimiteit, gender, seksuele oriëntatie, interesse en verlangen, lichaamsbeeld, reproductieve gezondheid, soa/hiv, seksueel geweld, seksuele problemen en wetgeving. Dit alles in de context van relevante biopsychosociale factoren. Lees hier verder

Soms heeft een afname in seksueel verlangen een duidelijk medische, psychologische of relationele oorzaak, maar vaak ook niet. De vraag is dan natuurlijk waardoor komt het dan? Waarschijnlijk valt daar geen duidelijk antwoord op te geven evenmin als op de vraag waarom andere mensen wel seksueel verlangen hebben. Lees hier verder

http://www.zininseks.nl

http://www.groepspraktijk-facet.be

http://sochicken.nl

http://www.depaarsekeizerin.nl/

Interview Sybille Vanweehaeghe ivm libidoproblemen. Klik hier 

Engelstalig informatiefilmpje over libidoproblemen en verschil in verlangen http://bcove.me/6ixzfam1

Boeken

Luyens, M. (1997). Liever Vrijen. Gids voor een betere seksuele relatie. Tielt: Lannoo
Luyens, M.; Smit, P. (1996). Seksuele problemen bij het vrijen. Leuven: Garant
Hengeveld, M. W.; Brewaeys, A. (red.) (2001) Behandelingsstrategieën bij seksuele disfuncties. Houten: Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
Ijff Marijke (2006). Sexcounseling. Assen : Van Gorcum

Video

In de medische wereld wordt geen zin in seks aangegeven als verminderd libido. We spreken hiervan als iemand niet meer snel seksueel opgewonden raakt en minder plezier beleeft aan seks.  Er kunnen lichamelijke oorzaken aan ten grondslag liggen, maar meestal gaat het om (tijdelijke) psychologische problemen of om relatieproblemen.
Geen zin in seks komt vaak voor: * ongeveer 20% van de vrouwen geeft aan er last van te hebben * ongeveer 15% van de mannen geeft aan er last van te hebben.
Presentatie: Chimène van Oosterhout

In deze video vertelt onderzoekspsychologe Diana van Ham hoe het komt dat sommige vrouwen geen zin in seks hebben. Ze legt uit wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van een verminderd seksueel verlangen. Tot slot laat ze zien welke behandelingen ervoor zorgen dat vrouwen weer zin krijgen in seks.

Verschillen tussen mannen en vrouwen. Waarom mannen meer zin hebben. Hoe het kan dat mannen met meer partners seks hebben dan vrouwen. Roos Vonk was als deskundige te gast in het programma man/vrouw (2006) met Linda de Mol en Beau van Erven-Dorens.

 

Geloof, Seks & (Wan)hoop: Aflevering 5: Het Vrouwelijk Genot | IKON, 15 dec 2008 Door de feministische revolutie van de jaren zestig zijn veel taboes rond vrouwelijke seksualiteit weggenomen. Tegelijkertijd is de druk om mee te doen sterk toegenomen.

Vrouwen hebben seksuele vrijheid opgeëist, maar de seksuele revolutie is ergens halverwege het proces gestopt, constateert Ingeborg Beugel. Steeds meer jonge vrouwen zijn slachtoffer van een cultuur van gedwongen seks. "De laatste tien jaar krijg ik steeds vaker jonge meisjes over de vloer met ernstige pijnklachten in hun kruis. Dat is een ziektebeeld dat inmiddels ook onder huisartsen heel erg bekend is", zegt de Groningse seksuoloog Jelto Drenth.

Door de feministische revolutie van de jaren zestig zijn veel taboes rond vrouwelijke seksualiteit weggenomen. Tegelijkertijd is de druk om mee te doen sterk toegenomen. Drenth: "We mogen geen seksuele taboes hebben, maar als een meisje gewoon geen zin heeft mag dat eigenlijk ook niet." Het onbedoelde bij-effect van de verworven seksuele 'vrijheid' is dat jonge vrouwen niet meer de tijd nemen of krijgen om zichzelf voor te bereiden op geslachtsgemeenschap. Met als gevolg dat ze niet vochtig genoeg zijn en penetratie pijnlijk wordt. Met porno als referentie durven veel meisjes geen nee te zeggen. Ze willen niet dat de jongen merkt dat ze pijn hebben. Ook jongens hebben door porno vaak een vertekend beeld van seksualiteit. Ze gaan te snel over tot penetreren, want ze weten niet dat vrouwelijke seksualiteit heel anders is dan ze in porno te zien krijgen. Volgens Drenth is het aantal vrouwen dat als gevolg hiervan last heeft van een beschadigde vagina sterk aan het toenemen. Drenth laat daarnaast in het Groninger Universiteitsmuseum het een en ander aan Aletta Jacobs-parafernalia uit de collectie van het museum zien.

Hoofddocent psychologie aan de universiteit van Utrecht, Liesbeth Woertman, ziet ook dat de seksuele revolutie ergens halverwege is blijven steken: "Het lijkt wel alsof die tegen een blinde muur is opgebotst. Ik zie in die muur weinig openingen."

Er zijn ook positieve geluiden, zoals de 'slow seks'-beweging en het vrouweninitiatief 'she-spot', dat vrouwvriendelijke porno propageert en zich verheugt in een toenemende populariteit. Toch mag het wat Woertman betreft niet bij deze initiatieven blijven: "Het debat wordt volgens mij langs twee uiterste lijnen gevoerd. Enerzijds is er de zorg dat in Nederland eigenlijk alles seks is, aan de andere kant zie je een groep mensen, met name orthodoxe gelovigen, die er niets mee willen.

Bekijk hier de uitzending.

Geloof, Seks & (Wan)hoop: Aflevering 3: Verwarde Veertigers | IKON, 1 dec 2008  De seksuele revolutie en het feminisme hebben niet gebracht wat veel mensen gehoopt hadden. Want wat is er eigenlijk terecht gekomen van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw? "Eigenlijk niet zo veel als het gaat over seksualiteit", stelt Liesbeth Woertman, zij is hoofddocent psychologie aan de universiteit van Utrecht.

Woertman: "Er is wel een wat betere participatie van mannen in het huishouden en ten aanzien van hun vaderrol. Maar als je het hebt over de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid, dan zijn we weer terug bij heel klassieke opvattingen."

Veel mannen en vrouwen weten niet wat er van hen wordt verwacht. Ze zijn de weg kwijt. Het beeld van vrouwen wordt in sterke mate beïnvloed door reclame waarin de vrouw als lustobject wordt geëxploiteerd. De fixatie op uiterlijk maakt veel vrouwen onzeker. Dit verklaart mede de populariteit van tantra-cursussen. Aan de hand van deze duizenden jaren oude levensfilosofie uit India wordt gezocht naar de balans tussen spiritualiteit en seksualiteit.

Verslaggever Ingeborg Beugel bezoekt in deze aflevering een tantra-cursus voor vrouwen. Te zien is hoe zij de dialoog aan gaan met hun yoni: het complexe geheel van vagina, baarmoeder, eierstokken en clitoris. De vrouwen werken aan hun vrouwelijk bewustzijn om hun positie ten aanzien van mannen te definiëren. Cursiste Jolande: "We moeten in de mannenmaatschappij opboksen tegen de mannen en ik denk dat we zo langzamerhand merken van hó eens even; dat stukje dat wij als vrouw hebben moet weer wakker worden en dat moeten we weer ontwikkelen met elkaar."

Ook mannen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Wat wil de vrouw nou eigenlijk? Volgens mannenspecialist Tijn van Ewijk, aanhanger van de evolutionaire psychologie, is het wel helder: "Een vrouw wil een sterke vent, een rots in de branding." Van Ewijk organiseert 're-mancipeer' cursussen, als antwoord op dertig jaar emancipatie. Een van zijn cursisten brengt zijn probleem glashelder onder woorden: "Je denkt dat je een beetje aardig moet zijn of zo. Dat ben ik ook van nature. Maar dan hoor je dat dat juist helemaal niet aantrekkelijk wordt gevonden. Dus op een gegeven moment is er wel een beetje verwarring."

”We staan aan het begin van een beweging”, zegt Van Ewijk. "Ik denk dat mannen het eerst even zelf moeten uitzoeken. Even terug naar zichzelf. We hebben ons uiterste best gedaan in te vullen wat vrouwen willen. We zijn gaan breien, we zijn gaan kantklossen, we zijn gaan koken, we dragen schortjes, we zijn gaan huilen en we krijgen te horen 'goh, er zijn gewoon geen leuke mannen meer'. Dus wat dat betreft is er een verschil tussen wat vrouwen zeggen aantrekkelijk te vinden en wat ze werkelijk aantrekkelijk vinden."

Bekijk hier de uitzending

Sletvrees? - Vrijheid blijheid of slet? 3Doc: Sletvrees? | VPRO, 14 nov 2013

Actieve vrouwelijke lust wordt nog altijd kritisch bekeken. Een vrouw wordt al snel een slet genoemd als zij openlijk seksueel actief is. Bij mannen wordt dit gedrag juist als stoer bestempeld. Waar komt het negatieve waardeoordeel van de vrouw als slet vandaan?

Hoe seksueel bevrijd zijn we eigenlijk? Sinds de seksuele revolutie zouden we de schaamte voorbij zijn, seks zonder schuld en zonde, vrijheid blijheid voor iedereen, dat was het idee. Maar vrouwelijke seksualiteit wordt vaak verward met mooi en gewillig zijn. Sunny Bergman verkent het denken over vrouwelijke seksualiteit en hoe sletvrees ons bewustzijn en ons seksleven binnendringt.

Bekijk hier de uitzending

Documentaireserie. Sunny Bergman reist over de wereld langs de grenzen van ons denken over seksualiteit, de liefde, vrouwelijkheid en het lichaam. Vanuit een persoonlijk betrokken perspectief gaat Sunny in Oeganda, China, Cuba en India op zoek naar verrassende denkbeelden, die aan onze eigen (westerse) ideeën wrikken over wat normaal is, of hoort te zijn. We zien dat in het liberale Nederland, dat seksueel bevrijd lijkt te zijn, toch dogma's en vastgeroeste conventies bestaan. Seks is veel complexer en boeiender dan wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen.

Bekijk hier alle afleveringen

 

 

Ze werd ook geïnterviewd voor het tijdschrift Primo inzake 'Vrijen zonder druk : libidoproblemen' Lees hier het artikel. - See more at: http://www.seksuologischehulpverlening.info/s...
Ze werd ook geïnterviewd voor het tijdschrift Primo inzake 'Vrijen zonder druk : libidoproblemen' Lees hier het artikel. - See more at: http://www.seksuologischehulpverlening.info/s...
Ze werd ook geïnterviewd voor het tijdschrift Primo inzake 'Vrijen zonder druk : libidoproblemen' Lees hier het artikel. - See more at: http://www.seksuologischehulpverlening.info/s...

 

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.