Klachten omtrent een seksuologisch hulpverlener

Alle seksuologische hulpverleners die op deze website geregistreerd staan, hebben aangegeven de nodige professionele beroepscompententies verworven te hebben gedurende hun opleiding om verantwoord seksuologische hulp te kunnen bieden. 

U vindt hun opleidingskwalificaties en behaalde diploma's evenals bijkomende opleidingen terug bij hun profielbeschrijving.  Ze onderschrijven bovendien de deontologische codes van hun specifieke beroepsverenigingen indien ze aangeven daar lid van te zijn en hebben de ethische en deontologische code vermeld op deze website eveneens onderschreven.

Zij hebben daartoe te kennen gegeven op een professionele manier te werk te gaan en op een respectvolle correcte en deontologisch verantwoorde manier met hun cliënten om te gaan. Daarenboven hebben ze expliciet aangegeven alle grenzen omtrent seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag te respecteren.

Hoewel we de nodige controles uitvoeren, kunnen de samenstellers van deze website echter bij klachten omtrent een seksuoloog/seksuologisch hulpverlener, die u gevonden heeft via deze website,  niet verantwoordelijk gesteld worden, mocht betrokken seksuologisch hulpverlener ondanks het onderschrijven van de code, zich niet aan deze professionele ethische en deontologische regels houden. 

Indien u klachten heeft dat de werkwijze, aanpak of deontologie, de afgesproken prijs niet professioneel gebeurt en/of (seksueel) grensoverschrijdend is, mag u via het contactformulier melding maken van het probleem. Indien de klacht gerechtvaardigd is zal de seksuologisch hulpverlener,  na onderzoek van de klacht en contact met betrokken hulpverlener,  de informatie aanpassen of de seksuologisch hulpverlener van deze website verwijderen.  

Deze afhandeling van de  klacht houdt geen verdere stappen in, inzake het grensoverschrijdend of onprofessioneel gedrag dat mogelijks gesteld werd.   Wenst u verder te gaan met deze klacht, kunnen we u enkel aanraden klacht in te dienen bij de (lokale) politie omtrent betrokken seksuologisch hulpverlener en de deontologische regels die overschreven werden.  Deze website zelf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het grensoverschrijdend gedrag, dat personen die op deze site vermeld staan, plegen.

Indien u als seksuologisch hulpverlener klachten hebt over de vermelding op deze site, kunt u eveneens via het contactformulier uw klacht indienen.  In de mate van het mogelijke zullen we zo snel mogelijk gevolg geven aan de vraag.

 

Gerard Gielen, organisator