Depressie en relatie

Wat

Wat?

Tot de symptomen van een depressie horen als eerste een depressieve stemming die het grootste deel van de dag duurt en die bijna elke dag voorkomt. Ook kan het zijn dat iemand zich niet zozeer depressief voelt, maar wel vrijwel alle plezier in het leven heeft verloren.

Daarnaast kan ook sprake zijn van een toename of afname van het lichaamsgewicht (zonder dieet), slaapklachten, geagiteerd of juist sterk geremd gedrag, vermoeidheid, concentratieproblemen en terugkerende gedachten aan de dood. Ten slotte wordt pas van een depressie gesproken als de klachten voor de persoon zelf een forse beperking vormen.

Er zijn diverse andere stoornissen op het gebied van de stemming, waar depressie een deel van kan zijn. Zo kunnen depressieve episoden afgewisseld worden met perioden waarin iemand zich juist vreselijk, overdreven, goed voelt en erg veel dingen onderneemt, waarbij het vaak om dingen gaat waar iemand ook risico's mee loopt, zoals vreselijk veel kopen, of zich op andere manieren ontremd gedragen.

Veel mensen denken dat depressies altijd veroorzaakt worden door nare ervaringen in het leven. Verdrietige of schokkende gebeurtenissen kunnen inderdaad depressies oproepen. Mensen kunnen bijvoorbeeld in somberheid wegzakken als ze hun partner hebben verloren en hun verdriet hierover niet goed kunnen uiten. Of ze verliezen hun levenslust omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt en zich uitgerangeerd voelen. Soms echter voelen mensen zich depressief zonder enige aanwijsbare 'reden'. De gevoelens kunnen dan (mede) veroorzaakt worden door processen in het lichaam dan zijn er dus ook biologische oorzaken in het spel. De meeste depressies worden veroorzaakt door een combinatie van psychische, sociale en biologische factoren.

Impact op relatie

Depressie kan de oorzaak zijn van relatieproblemen. Een depressie slokt alle energie op. Iemand met een depressie voelt zich vaak schuldig omdat de rol van partner niet ingevuld kan worden zoals men zou willen. Geduld en acceptatie van de partner met een depressie zijn belangrijke facetten in relatie. Ook in het belang van uw relatie is het onderkennen en vroegtijdig behandelen van een depressie erg belangrijk.

De meeste mensen met een depressie hebben geen zin meer in seks, maar het is onwaarschijnlijk dat de depressie van je partner iets met jou te maken heeft.
Een depressie heeft een negatief effect op alle aspecten van ons leven, ook op relaties, en wanneer een partner depressief is kan de relatie daar ernstig onder lijden.
Dit is erg jammer omdat een goede relatie heel therapeutisch is voor iemand die depressief is.
Wanneer je je terneergeslagen voelt heb je juist liefde, steun en verbondenheid nodig, zelfs als je er niet goed in bent dat te tonen.

Wat als je partner depressief is?

Depressieve mensen voelen zich meestal afgezonderd. Ze hebben geen energie voor dagelijkse routinehandelingen, om dingen te doen met hun familie of door te hebben dat hun partners attent zijn. Dit zorgt er voor dat de niet-depressieve partner het gevoel heeft dat hij of zij in de weg staat, ongewenst en onbemind is. Sombere stemmingen kunnen soms gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden als vijandigheid of bewijs dat de depressieve persoon genoeg heeft van de relatie.

Het kan heel lastig zijn rustig en zelfverzekerd te blijven wanneer degene die je dacht te kennen zich gek gedraagt en zo ongelukkig lijkt te zijn. Als je moeite hebt met de depressie van je partner, helpt het misschien om eraan te denken dat dit heel normaal is. De partner van een depressief persoon zijn is erg moeilijk.
Zelfs als je ten einde raad bent omdat je geliefde zich niet meer kan concentreren op wat je zegt, niet meer glimlacht of de goede momenten in het leven niet meer kan waarderen, probeer dan toch te accepteren dat deze dingen allemaal onderdeel zijn van de ziekte.

Een depressie heeft uiteraard ook gevolgen voor degene die samenleeft met de persoon die depressief is. De relatie is dikwijls veranderd en er wordt een behoorlijk beroep gedaan op het aanpassings- en incasseringsvermogen van de partner. Zeker als de depressieve stoornis ‘uit de lucht komt vallen’ of iemand voor de eerste keer depressief is is dat moeilijk voor de omgeving te begrijpen. Kortom: samenleven met iemand met een depressie is zwaar.

Iemand met een depressieve partner heeft zelf ook een verhoogde kans depressief te worden. Je kunt je eenzaam gaan voelen en soms gaat er zoveel negativiteit van de partner uit dat het moeilijk is zelf positief te blijven. Daarbij krijg je nauwelijks contact met iemand die depressief is aangezien deze erg in zichzelf gekeerd is en geen energie heeft voor dagelijkse routinehandelingen, dingen met naasten te ondernemen of op te merken dat hun partner attent is. Het lijkt alsof er bijna alleen nog maar sprake van eenrichtingsverkeer is waarbij weinig interesse getoond wordt in wat de ander bezighoudt en deze zelfs het gevoel kan krijgen in de weg te staan, ongewenst en onbemind te zijn.

Seks en prestatie

We weten nog niet genoeg over de chemische veranderingen die zich in de hersenen voordoen tijdens een depressie en er is maar weinig onderzoek gedaan naar hoe deze veranderingen van invloed zijn op seks. Vanuit klinisch oogpunt is het echter duidelijk dat een depressieve stoornis alle lichamelijke systemen ontregelt en vaak afremt.
Dit effect is het duidelijkst met betrekking tot het slaapproces, dat altijd verstoord wordt, maar er kunnen zich negatieve effecten voordoen op elke activiteit die verve, spontaniteit en goede coördinatie vereist – en dat geldt ook voor seks. Een verminderd libido kan een aanslag op de relatie zijn. Probeer de moed niet op te geven aangezien liefde en steun belangrijk zijn om je partner ervan te overtuigen dat deze waardevol is.

Een verminderde hersenactiviteit wordt bij mannen in verband gebracht met vermoeidheid en gevoelens van hopeloosheid die verband kunnen houden met erectieproblemen en libidoverlies. Bij vrouwen zorgt een dergelijke afname voor een totale desinteresse in seks en moeite hebben tot een orgasme te komen.

Naast de lichamelijke veranderingen die ten gevolge van de depressie plaatsvinden kunnen antidepressiva de seksuele functie ook verstoren waardoor het orgasmeproces verstoord raakt waarbij zich een uitgesteld of helemaal geen orgasme voordoet. Veranderen van medicatie kan hierbij de oplossing zijn.

Veel mensen met een depressie verliezen dus hun interesse in seks.
Dit is weliswaar niet altijd het geval. Sommige depressieve mensen slagen erin een normaal seksleven te behouden en vinden zelfs dat seks het enige is dat hen troost en geruststelling geeft.
- Bij mannen zorgt een verminderde hersenactiviteit voor vermoeidheid en gevoelens van hopeloosheid die geassocieerd kunnen worden met het verlies van libido en erectieproblemen.
- Bij vrouwen wordt de verminderde hersenactiviteit in verband gebracht met het totaal ontbreken van interesse in seks en zeer vaak met moeite om tot een orgasme te komen.
Op het moment dat de depressieve stoornis opklaart nemen dit soort problemen vaak af en hernieuwde interesse in seks kan zelfs duiden op het eerste teken van herstel.

Seks en antidepressiva

Het is niet alleen de ziekte die van invloed is op het seksleven. Ook antidepressiva zoals Prozac kunnen de seksuele functie verstoren. Een van de meest voorkomende bijwerkingen is verstoring van het orgasmeproces zodat deze uitgesteld wordt of zich helemaal niet voordoet.

 

Bronnen

Christine Webber, psychotherapeute en levenscoach  http://www.depressie.org/artikel/seks.htm

http://www.relatietip.nl/

http://www.lichtopdepressie.nl

Mogelijke hulpverlening en tips

Hoe depressieve mensen zichzelf en hun relatie kunnen helpen

Het is van belang om een depressie zo vroeg mogelijk te behandelen om te voorkomen dat deze onnodig lang duurt of verergert. Motiveer je partner daarom hulp te zoeken, deze zal over het algemeen om diverse redenen (schaamte, schuldgevoel, bang opgenomen te worden) zelf niet snel om hulp vragen. Maak bij een ernstige depressieve stoornis een inschatting van risico’s en wees alert op gedachten over suïcide. Probeer je partner zo goed mogelijk bij te staan in het opvolgen van de adviezen van hulpverleners of deskundigen waarbij er geprobeerd wordt om stapje voor stapje ook zelf te zorgen voor een verbetering van de situatie.

Heb geduld en geef niet op.

Iedereen die een relatie heeft of ooit heeft gehad met iemand die depressief is, weet dat het een haast onmogelijke leefsituatie is. Iemand die depressief is, wil niks, kan niks, doet niks en denkt niet veel omdat hij of zij in een negatief gedachtenpatroon zit. Gevangen in eigen geest en lichaam. Wat doe je daar nu aan? Kun je daar überhaupt iets mee?

De situatie is ernstig. Je wilt je partner wel helpen, maar alles wat je zegt of doet komt niet aan. Hoe redelijk, wijs, verstandig of slim je advies is, je partner doet er niets mee. Je wilt ook niet vervallen in een moeder-kind relatie. Jullie zijn immers gelijken. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Therapeutje spelen werkt ook vaak niet. Je bent veel te emotioneel betrokken bij je partner en het is dan veel te moeilijk om objectief naar oplossingen te zoeken.

Sommige dagen zijn beter dan andere. Probeer op de goede dagen liefde en waardering voor je partner te tonen.
- Probeer elke dag een wandeling te maken, het liefst met je partner. Hierdoor krijg je niet alleen frisse lucht die je zal opbeuren, maar net zoals andere vormen van lichaamsbeweging zorgt het dat er endorfine in je hersenen vrijkomt. Dit zijn bijmakende stofjes die je stemming snel verbeteren. Er is steeds meer bewijs dat lichaamsbeweging net zo goed werkt tegen een depressie als antidepressiva.

- Probeer blije momenten te ontdekken, zelfs op je slechte dagen, zoals een zingende vogel of een nieuwe bloem in je tuin. Probeer jezelf aan te leren drie van zulke hartverwarmende momenten per dag op te merken. Misschien heb je wel een vreemde relatie met eten terwijl je depressief bent (je hebt misschien weinig eetlust of bent constant aan het troost eten), maar probeer toch gezond te eten. Dit is een zorgzaam ding om voor jezelf te doen en is goed voor je fysieke en geestelijke gezondheid.

- Luister naar muziek die belangrijk voor je is.

- Heb er vertrouwen in dat de depressie over zal gaan en dat je weer van je leven zal kunnen genieten.

- Zelfs als je geen zin hebt in seks, probeer dan toch af en toe te knuffelen. Als je je zorgen maakt dat het knuffelen uit zal lopen in seks terwijl je dat niet wilt, vertel je partner dan dat je geen zin hebt ik seks, maar gewoon heel graag wilt knuffelen. Jullie zullen je beiden een stuk beter voelen. Aanraking en intimiteit kunnen een relatie intact houden.

Hoe je je depressieve partner kunt helpen
-Bespreek de sterke, positieve eigenschappen van iemand en zorg er voor dat ze niet in een negatieve spiraal terechtkomen.

-Zeg niet steeds dat je weet hoe je partner zich voelt. Dat weet je niet. Zeg in plaats daarvan: “Ik weet niet precies hoe je je voelt, maar ik doe m’n best om het te begrijpen en je te helpen.”

-Veel mensen die depressief zijn hebben geen zin meer in seks. Probeer te onthouden dat dit verlies van interesse waarschijnlijk niet persoonlijk is, maar gerelateerd aan de ziekte.

-Word niet wanhopig. Op sommige dagen lijkt het misschien alsof de liefde die je voor je partner koestert hem of haar helemaal niets kan schelen, maar geef de moed niet op. Jouw liefde en steun zijn heel belangrijk bij het overtuigen van je partner van zijn of haar waarde.

-Als helpende is het belangrijk dat je bij je partner bent, dat je afdaalt in het gevoel en de vreselijke gevoelens ook voelt en je partner niet afkeurt op zo’n moment met die gevoelens, want dat doet je partner zelf al meer dan genoeg.

-Moedig je partner aan professionele hulp te zoeken. Er zijn tegenwoordig veel alternatieven voor antidepressiva. Cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld (CGT) wordt steeds makkelijker beschikbaar.

-Doe iets leuks voor jezelf. In het gezelschap van een depressief persoon verkeren is erg energieslurpend, dus let erop dat je goed voor jezelf zorgt. Neem tijd voor jezelf, ga naar de bioscoop of op bezoek bij vrienden. Depressieve mensen willen vaak thuis blijven en niks doen, maar als jij dit ook doet zul je alles al gauw zat worden.

-Onthoudt dat deze periode in je leven over zal gaan en dat je partner, ondanks de depressie, dezelfde persoon is die hij of zij vroeger was.

-Probeer samen aan lichaamsbeweging te doen. De meeste depressieve personen bemerken een verbetering in hun stemming wanneer ze iets actiefs doen. Iets doen dat de hartslag verhoogt, bijvoorbeeld sporten of dansen, kan ook goed voor jou zijn.

-Aanraking en intimiteit kunnen een relatie overeind houden waarbij af en toe knuffelen in plaats van seks ook een goed gevoel kan geven.

Bronnen

http://www.lichtopdepressie.nl/

Christine Webber, psychotherapeute en levenscoach  http://www.depressie.org/artikel/seks.htm

http://relatie.blog.nl/

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites/literatuurbronnen met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Zelfhulpcursus depressie http://www2.kleurjeleven.nl

Partneroefeningen http://www.innerned.org

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.