Deontologische code van beroepsorganisaties

Deontologische/ethische code/klachtenprocedure van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen

Deontologische/ethische code en klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Seksuologen

Ethical code of the European Federation of Sexology (EFS)

De nieuwe deontologische code voor psychologen in België.Deze code is op 2 april 2014 goedgekeurd en op 16 mei 2014 gepubliceerd in het Staatsblad, als “Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.” Ze is vanaf 26 mei 2014 verplicht voor alle psychologen, ongeacht hun statuut, sector of arbeidsreglement. Bij overtredingen kunnen zij gesanctioneerd worden. Lees hier verder

Deontologische Code van Klinisch Psychologen

Beroepsethiek en beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Psychologen

Ethische code van gestalttherapeuten

Gedragscode van de Vlaamse vereniging voor therapeuten in de interactionele vormgeving

Beroepscode van de haptotherapeuten.

Beroepsgeheim van hulpverleners. Richtlijnen Wegwijzers KULeuven