Bindingsangst

Wat

Bindingsangst wordt ook wel hechtingsangst genoemd, en dat is feitelijk een beter woord. Mensen die last hebben van bindingsangst willen zich vaak wel binden, maar ze kunnen zich moeilijk hechten aan een ander.  Bindingsangst kan een reeel probleem zijn binnen een (prille) relatie, maar lang niet altijd is het onvermogen van een van de partners om zich te binden het probleem.  Wanneer je in een nieuwe relatie terecht komt, verbind je je met je partner. Dat is niet een knop die omgezet wordt, maar een proces dat enige tijd duurt. Ideaal gezien verbindt jij je in hetzelfde tempo met je partner als omgekeerd. Maar lang niet altijd is dat het geval.

Ieder mens verbindt zich in zijn eigen tempo. de ene wat sneller, en de ander wat langzamer. Wanneer dat proces van verbinding niet helemaal gelijk opgaat, heb je ongelijke wensen en verwachtingen. Wanneer jij sneller gaat dan je partner, kun je het gevoel krijgen dat je partner last heeft van bindingsangst terwijl dat dus niet zo hoeft te zijn.

Maar dat bindingsangst bestaat, leidt geen twijfel. Mensen die last hebben van bindingsangst houden veel van hun eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Vaak zijn ze bang dat ze door het aangaan van een relatie hun geliefde vrijheid opgeven. Lang niet iedereen die last heeft van bindingsangst, is zich daarvan bewust. Vaak is het een onbewust proces, maar veel mensen met bindingsangst hebben meerdere van onderstaande kenmerken.

Dat soort mensen worden ook wel “Relatiefoob” genoemd. Ze zijn bang te worden vastgehouden en hun vrijheid te verliezen. Bindingsangst varieert van een beetje onzekerheid over je relatie tot doodsbenauwd worden bij de gedachte om je te moeten settelen.

Onder alle angst ligt de vrees om iets te verliezen. Dus iemand die te maken heeft met bindingsangst is bang om mogelijkheden verliezen. Maar in feite gaat het daar bij elke beslissing om die we nemen in het leven. Een besluit nemen betekent per definitie verlies van andere opties. Het maakt niet uit wat je doet, er is altijd een ander soort leven dat je zou kunnen hebben geleefd. Mensen met bindingsangst zijn bang om de “verkeerde beslissing” te nemen.

Er is ook nog iets anders. Mensen die bang zijn zich te verbinden tot een relatie zullen vaak ook moeite hebben met andere beslissingen. Ze kunnen moeite hebben met de beslissing over welke carrière, waar naartoe op vakantie, of zelfs wat ze gaan eten in een restaurant. Vaak zal je het relatiepatroon dus weerspiegeld zien in het dagelijks leven van zo iemand.

Kenmerken van bindingsangst

 • Personen hebben over het algemeen korte relaties
 • Personen twijfelen of hun partner wel de ware is
 • Personen geven hun geliefde het gevoel dat hij of zij te veel aandacht vraagt
 • Personen brengen veel meer tijd door met hun vrienden dan met hun geliefde

 

Meer specifiek

 • Je wilt je vrijheid en onafhankelijkheid niet opgeven.
 • Je hebt nog nooit echt een langdurige stabiele relatie gehad.
 • Je doet liever andere dingen dan tijd doorbrengen met je partner.
 • Je vindt het moeilijk om intieme gevoelens te delen met je partner.
 • Je bent niet emotioneel verbonden met je partner.
 • Je ervaart het als vervelend wanneer je partner een beroep op je doet.
 • Je mist al snel de spanning in je relatie.
 • Je hebt de neiging om vreemd te gaan.
 • Je hebt de neiging ruzie te zoeken met je partner.

Hoe herken je iemand met bindingsangst

Hij/zij verveelt zich snel in een relatie. Eens het nieuwe eraf, raakt hij/zij uitgekeken op de partner omdat men denkt dat men die op korte tijd al helemaal door heeft. De ander is dus niet meer boeiend. Bovendien eist degene met bindingsangst niets minder dan perfectie van de partner, hetgeen onmogelijk is. Daaruit volgt dat hij/zij continu van alles aan te merken heeft op de ander. Het resultaat: hij/zij acht de ander geen echte inzet meer waard. Wat uiteraard funeste gevolgen heeft.

Hij/zij verhindert via het bovenstaande handig dat de stap naar een volgend stadium gezet wordt. Dat betekent dat de relatie almaar ter plaatse blijft trappelen, daar waar ze spontaan naar een volgend niveau zou moeten doorgroeien.

Hij/zij zegt ja tegen seks en zet zijn/haar beste beentje voor in bed. Maar, eens het seksmoment voorbij, krijgt de partner amper of zelfs geen aandacht meer. Waarbij die het gevoel krijgt inwisselbaar te zijn. En dat is helaas vaak zo.

Hij/zij houdt van een gevarieerd, spannend en zelfs chaotisch seksleven met steeds nieuwe partners. De mens met bindingsangst is doorgaans niet uit op vastigheid, duurzaamheid, liefde en vereniging. Hij/zij wenst het liever leuk, losjes en volledig vrijblijvend te houden. No strings attached, remenber! Precies daarom blijven relaties met mensen die in een vaste relatie zitten en/of niet of weinig beschikbaar zijn ook zo aantrekkelijk. Dan kunnen ze intussen ook ongehinderd rondscharrelen.

Hij/zij zal de zogenaamde partner zelden of nooit hulp bieden wanneer die het nodig heeft. Geeft op dat moment volhardend en bewust niet thuis. Omdat hij of zij het engagement ontvlucht.

Hij/zij laat zo weinig mogelijk los over zichzelf en het eigen leven. Ook blijkt de mens met bindingsangst bitter weinig of zelfs helemaal niet, geïnteresseerd te zijn in de partner en alles en iedereen eromheen.

Hij/zij zorgt ervoor de lakens uit te delen in de relatie en bepaalt meestal strategisch het hoe, wanneer en waar, van de ontmoetingen.

Hij/zij houdt van zijn/haar familie (ouders, kinderen, broers en zussen) ver van de partner vandaan. Is vanzelfsprekend evenmin geïnteresseerd in de familie van de partner.

Hij/zij blijft constant oog hebben voor potentiële partners.

Hij/zij vertoont haremgedrag. Heeft de nodige vrienden/vriendinnen en koketteert onvermoeibaar (en wellicht automatisch) voor het andere geslacht. Heeft met meerdere van hen al een ‘soort’ relatie achter de rug. Trekt met hen die het aankunnen, dan ook graag nog eens op.

Hij/zij vertelt de ‘partner’ regelmatig hoe leuk ze het samen wel hebben. Brengt desondanks opvallend weinig tijd door met die partner. De lange pauzes garanderen immers een veilige afstand. Waarna de partner het gevoel krijgt emotioneel telkens opnieuw van nul te moeten starten. De partner, diens familie en omgeving, vragen zich dan ook terecht af of er hier wel sprake is van een (h)echte relatie. Intussen is het juiste antwoord overduidelijk en dat is: nee.

Hij/zij geeft altijd de absolute voorrang aan activiteiten met mensen uit zijn of haar vriendenkring. Wat betekent dat de partner eigenlijk nooit op de eerste of zelfs tweede plaats zal komen. Hobby’s en eventuele kinderen genieten eveneens altijd voorrang.

Hij/zij prefereert korte, tintelende relaties maar evenzeer lekker turbulente knipperlichtrelaties. Verdwijnt geoefend uit beeld van zodra een contact ernstig dreigt te worden. Denkt dus zelden of nooit toekomstgericht of in termen van ‘wij’ of ‘ons’. Indien de partner aandringt op meer duidelijkheid inzake de evolutie van de relatie, krijgt die gegarandeerd een vrijblijvend tot zelfs kwetsend antwoord. Dringt de partner verder aan dan zal de persoon met bindingsangst bewust op één of andere manier ( uitlokken ruzie, zaak laten doodbloeden) de relatie beëindigen.

Oorzaken bindingsangst

Bindingsangst is een begrip uit de psychologie. Het duidt het gevoel of gedrag aan dat iemands vrijheid verdwijnt zodra een relatie wordt aangegaan. Iemand met bindingsangst heeft daardoor meestal problemen met intimiteit.

Mensen met bindingsangst zijn huiverig voor samenwonen, huwelijk en relaties. Wanneer iemand bindingsangst heeft, is dat geen gedrag dat hij of zij bewust vertoont. En met jou heeft bindingsangst al helemaal niets te maken. Bindingsangst ontstaat vaak in de kindertijd. Een ouder die niet genoeg genegenheid gaf, een onveilige thuishaven, een persoon die je vertrouwen brak… Het is een verdedigingsmechanisme tegen onbewuste en niet verwerkte pijn uit het verleden. Dus eigenlijk heeft je bindingsangst een goede bedoeling, namelijk jou te beschermen! Spijtig genoeg lijdt dat er ook toe dat je je niet kunt binden en de eenheid en liefde van een harmonieuze relatie ervaren.

Bindingsangst kan ontstaan wanneer een kind op jonge leeftijd leert dat binding bedreigend is. Bijvoorbeeld omdat de ouders het kind (geestelijk) verwaarlozen. Een kind krijgt heel weinig aandacht, of de ouders geven alleen aandacht wanneer zij daar zin in hebben.

Het kan ook zijn dat de grenzen van een kind verregaand worden overschreden en de ouders het kind bijvoorbeeld te veel op de nek zitten. Deze kinderen zien binding onbewust als iets heel bedreigends. Een relatie is de meest intense vorm van hechting, die mensen dus ook het meest kwetsbaar maakt. Daarom gaan mensen met bindingsangst geen of alleen kortstondige relaties aan. Als ze een relatie hebben, spelen daar meestal veel problemen. Onbewust houden ze hun partner op een afstand. Want als het goed gaat, ontstaat de gevreesde intimiteit.

Verlatingsangst

Bindingsangst hangt nauw samen met verlatingsangst. In feite heeft iemand met verlatingsangst angst om zich te binden en realiseert die angst door de binding in vraag te stellen. Omgekeerd heeft iemand met bindingsangst angst om verlaten te worden, en houdt zich daarom op een afstand.

Iedereen is in essentie bang om verlaten te worden door zijn of haar partner. Iedereen is weleens jaloers of onzeker binnen een relatie. Wanneer je een partner hebt met bindingsangst, heb je reden te meer om bang te zijn dat je partner je verlaat. Maar bindingsangst en verlatingsangst reageren op elkaar als salpeterzuur met natrium. Het gaat niet goed samen. Lees verder onder de topic verlatingsangst.

Je kan heel erg aan jezelf gaan twijfelen of je wel goed genoeg bent, en daardoor zoeken naar bevestiging bij je parter. Maar wanneer je partner bindingsangst heeft, zal die dat al snel ervaren als claimgedrag en daardoor (nog meer) afstand nemen. Houd jezelf daarom goed voor ogen dat het niet aan jou ligt wanneer je partner bindingsangst heeft.

Doe nu de Bindingsangst test via: De Bindingsangst Test.

Bronnen

http://www.relatiehobbels.nl/bindingsangst.html

http://www.karinaderuyck.be

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com

 

Mogelijke hulpverlening en tips

Wat kun je er aan doen als je echt bang bent om je te binden?

1. Benoem je Angst.

Vraag jezelf af: waar ben je precies bang voor? We kunnen zo wennen aan het gebruik van woorden dat we niet meer weten wat we ermee bedoelen, dus wat betekent “commitment” eigenlijk? En wat denk je precies te verliezen?

Focus op de angst en zie waar het toe leidt in je geest Ben je bang om de  relatie zelf kwijt te raken of vrees je je singlebestaan te verliezen en niet meer in staat te zijn om te doen wat en wanneer het je uitkomt?

Ga echt aan de slag met het begrip om erachter te komen waar je precies bang voor bent want commitment is slechts een woord.Denk na over wat het is precies is dat je zou opgeven. Vrijheid, Onafhankelijkheid?

Wat betekenen deze woorden voor jou? Geen relatie of huwelijk zou alle vrijheden of onafhankelijkheid van je wegnemen. In feite moet een gezonde relatie je helpen aan jouw behoeften te voldoen op het gebied van vrijheid en onafhankelijkheid, als onderdeel van de relatie zelf.Misschien bent u gewend aan relaties die een groot beslag leggen op je leven en tijd, maar dit kunnen nooit gezonde relaties zijn wanneer ze gebaseerd zijn op controle van jouw of door jouw.

Een gezonde, liefdevolle en respectvolle relatie moet in wezen eenvoudig zijn om je aan te binden, net zoals je eenvoudiger kunt varen met een stevige zeewaardig boot dan, zeg, een versleten vlot gemaakt van verrot hout.Wat waardeer je zo enorm dat je bang bent om je te over te geven aan een ander?

En vraag jezelf af: Wil ik nog meedoen in de samenleving of totaal op mezelf terug geworpen zijn als ik 30, 40, 50, en ga zo maar door ben? Als deze ideeën ervoor zorgen dat je je niet wilt binden.

2. Beslis om meer besluitvaardig te worden.

Besluiteloosheid kan een gewoonte worden. Wanneer je  een beslissing besluit te nemen over iets, bind je ergens aan, in ieder geval voor het moment. Als blijkt dat je niet achter je beslissingen kunt staan, probeer dan met kleine dingen je besluitvaardigheid te oefenen.

Soms raak je alleen maar meer in de war naarmate je meer tijd besteed aan het afwegen van voor- en nadelen alvorens tot een besluit te komen. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat teveel nadenken leidt tot slechtere keuzes.

Dus wen je eraan meteen te beslissen waar te eten, wat te doen, en hoe je je tijd doorbrengt, en je zult zien dat daadkracht ook een gewoonte wordt.

3. Stel je voor dat je bindingsangst verdwijnt.

Soms verdiep je je zo in dat wat mis gaat, dat je niet meer kunt bedenken hoe het in de toekomst beter zou kunnen gaan.

Er zijn veel voordelen, zowel fysiek als mentaal, wanneer je een gezonde relatie hebt, maar die kun je eenvoudig over het hoofd zien als je alleen maar focust op de nadelen en je bindingsangst. Bedenk en beschrijf in detail je toekomstige leven zonder de angst. Als de angst er niet meer was of niet in dezelfde mate, wat zou je dan doen?

Hoe zullen andere mensen weten dat je ten goede veranderd bent? Welke keuzes maakt je vrij van zulke angst? Ga het echt verkennen.

4. Zeg nooit “voor altijd”, want nu is alles wat we hebben.

Bindingsangst is vaak simpel de angst andere mogelijkheden uit te sluiten, en geeft daarmee een gevoel van gevangenschap.  Maar het grappige is natuurlijk dat NU alles is wat we ooit hebben. Natuurlijk, beslissingen in het heden zijn van invloed op de toekomst, maar we hoeven nooit en voor niets “voor altijd”  te beloven, omdat we niet echt weten wat er zal gebeuren in de toekomst.
We hoeven nooit “voor altijd” te zeggen, want het leven is een serie van huidige momenten.  Bedenk, misschien werkt wat nu werkt niet meer over tien jaar, maar misschien ook wel. Het is een feit, het hele leven is een verkenning en absolute zekerheid willen, de hele tijd over alles, is alleen voor de mensen met een beperkt blikveld.
Geniet van wat je (nu) hebt!

Wanneer je zelf bindingsangst hebt geef je daar het liefste aan toe, wie weet mis je daardoor wel een hele leuke relatie. Je moet een manier vinden om de angst te aanvaarden zoals ze nu is zonder naar het verleden te kijken. Je bewust worden van het deel van jou dat die angst oproept. Welke gedachten, gevoelens, handelingen horen bij dat deel? Het aanvaarden van dit deel zonder rechtvaardiging of verdringen geeft je ook het perspectief dat het slechts een deel van jou is. Daardoor kunnen andere dingen ruimte krijgen, zoals het plezier van het samenzijn, het aangaan van de uitdaging die die persoon in jou oproept.

 • Praat er over. Het is moeilijk als je bindingsangst hebt, maar misschien kom je er samen wel uit door er over te praten. Wanneer je uitlegt hoe je je voelt, dan kan je partner er begrip voor opbrengen. Je partner hoeft nu ook niet het idee hebben dat het aan hem of haar ligt.
 • Zoek de middenweg. Probeer van tevoren zaken in te plannen maar blijf ook afspraken met vrienden. Hierdoor heb je voor jezelf het idee dat je niet alleen maar met je partner bent, maar dat je ook je eigen ding blijft houden. Wanneer je partner je gaat benauwen heb je nog steeds je vrienden om naar uit te kijken!
 • Push jezelf. Ook al moet je er niet aan denken om naar je schoonfamilie te gaan of met je partner een weekend weg, je kan jezelf ook eens pushen om het gewoon te doen. Het is eerst moeilijk, maar als je het stap voor stap doet kom je er misschien wel achter dat het helemaal niet zo erg is.

 

Hoe ga je met je partner om die bindingsangst heeft?

Wanneer je een partner hebt met bindingsangst dan maakt dat je meestal erg ongelukkig. Je wilt je partner ook niet kwijt. Je kan ruzie maken, maar je kan ook een manier vinden om er mee om te gaan. Zeker wanneer je partner aan zijn bindingsangst wilt werken, komen jullie er misschien wel uit.

 • Claim niet teveel. Stel geen eisen, maar geef je partner vooral de vrijheid. Ga niet moeilijk doen wanneer je partner iets met zijn/haar vrienden wil gaan doen. Hierdoor krijgt je partner het idee dat een relatie niet het einde van de wereld is.
 • Verwacht niet teveel. Als je weet dat je partner bindingsangst heeft, verwacht dan niet meteen teveel. Je partner kan dat als benauwend opvatten. Wanneer je hem/haar de ruimte geeft, durft hij/zij misschien wel intiemer te worden.
 • Praat niet over de toekomst. Het is het heerlijk om te fantaseren over later, zoals bijvoorbeeld samenwonen of kinderen maar iemand met bindingsangst wilt hier meestal nog niet aan denken.

Wat moet je niet doen:

1. Gedachten lezen
Hou op met te denken dat je weet wat er in de ander z’n hoofd omgaat. Dat weet je namelijk echt niet en je kwetst jezelf er onnodig mee. Zorg er ook voor dat je partner niet hoeft te gissen naar jouw zieleroerselen. M.a.w.: communiceer meer!

2. Zoeken naar de ware
Die bestaat namelijk niet. Punt. Hoe meer relaties je verbreekt, hoe onzekerder je wordt. En zonder overgave (sprong in het dipe) kun je het niet eens een relatie noemen.

3. Vergelijken
Had je een slechte vorige relatie, realiseer je dan dat je nu met iemand anders bent, die jou niet slecht behandeld heeft. Geef hem of haar een eigen kans en verwerk je verleden.

4. Problemen zien
Dat is de mogelijkheid geven om overal problemen op de weg te zien, die er nog helemaal niet zijn. Hier vermoordt je elke relatie mee.

5. Letten op negatieve eigenschappen
We hebben nieuws voor je. Iedereen heeft ze: die nare trekjes, kantjes of irritante luchtjes. Leef ermee of niet.

Indien je er niet zelf uitgeraakt, neem je best contact op met een seksuologisch hulpverlener.

Bronnen

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com/

http://www.schoolvoorrelaties.be

http://relatie.blog.nl/

 

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Websites

Hechtingsproblematiek bij volwassen relaties. Literatuurstudie van Cornélie Spijkerboer. Lees hier de tekst. Bron : http://www.mensinwerking.org

http://www.duetrelatiebemiddeling.be

http://www.bindingsangstverlatingsangst.com/werkboek/

http://www.proud2bme.nl/De_psychologie_van.../Bindingsangst

Therapie EFT van Sue Johnson. Lees hier een krantenartikel

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/het-is-op-wij-zijn-voorbij-a1594766

Boeken

Liefdesbang : over verlatings- en bindingsangst. Hannah Cuppen (2015). ‘Liefdesbang’ van auteur Hannah Cuppen heeft de publieksprijs Beste Spirituele boek 2015 gewonnen. Cuppen werkt als integraal therapeut en ervaringsdeskundige en heeft zich gespecialiseerd in verlatings- en bindingsangst. Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan?
Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In ‘Liefdesbang’ wordt uitgelegd dat dit alles met verlatings- en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Hannah Cuppen schreef het niet alleen voor singles maar voor iedereen die in zijn of haar relatie worstelt met de balans tussen vrijheid en verbinding.Liefdesbang
Behalve inzichten en tips bevat het veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.

Blijf bij mij. Rika Ponnet (2012) In elke relatie ontstaat op een bepaald moment een strijd om macht. Dat is perfect normaal; na de eerste verliefdheid vallen immers de oogkleppen weg en worden beide partners geconfronteerd met het leven van alledag. Elk weekend wil hij even langsgaan bij zijn moeder, terwijl zij de hare liefst alleen met kerst ziet. Zij draait elke euro tien keer om, terwijl hij vindt dat geld moet rollen. Plots wil hij dingen die zij niet wil, is zij veel minder beschikbaar dan hij had gedacht of heeft hij geen oog voor haar behoeften.
Weinigen beseffen dat deze discussies grotendeels om macht draaien. Beide partners proberen hun grenzen te bewaken en hun individualiteit te bewaren. Veel koppels slagen er na wat gezonde discussies in om een duurzame vrede te sluiten, bij andere verzandt deze machtsstrijd in een langdurige stellingenoorlog.
Blijf bij mij toont aan hoe de kiemen van deze strijd al worden gelegd in het begin van een relatie. Of beter nog: hoe je relatieproblemen beginnen nog voor je een relatie hebt aangeknoopt. Want je hechtingsstijl, en die van je partner, beïnvloedt in belangrijke mate hoe je relaties op volwassen leeftijd zullen lopen.
‘Hechting heeft te maken met ons emotionele programma, met de manier waarop we als kind liefde hebben ervaren, met de wijze waarop we zelf liefhebben, als partner en ouder. Al dat vechten, al die conflicten krijgen plots een andere betekenis. Het gaat in essentie om een strijd om liefde, om intimiteit.'

Dijkstra

Omgaan met hechtingsproblemen Dijkstra, Pieternel. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum 2012 

Liefde is het mooiste wat er is. Toch gaat ''houden van'' lang niet altijd vanzelf. Liefde geven en nemen kan behoorlijk wat problemen opleveren. Je kunt het bijvoorbeeld moeilijk vinden om je gevoelens te delen of last hebben van bindings¿ of verlatingsangst. Dergelijke hechtingsproblemen kunnen je leven flink verzieken en er bijvoorbeeld voor zorgen dat je relatie op de klippen loopt, ook al houd je nog zoveel van je partner.

In Omgaan met hechtingsproblemen geeft Pieternel Dijkstra inzicht in de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van hechtingsproblemen. Wat is ''hechten'' eigenlijk? Op welke manieren kun je dat doen? Wat is de rol van jeugdervaringen? Wat zijn de gevolgen van hechtingsproblemen voor je relatie en je zelfbeeld? En natuurlijk: wat is de beste behandeling? Gelukkig kun je ook zelf veel aan hechtingsproblemen doen. Op deze zelfhulptechnieken gaat het boek eveneens in. Omgaan met hechtingsproblemen verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.