BDSM-bondage wensen en problemen daarrond

Wat

Het wereldwijde succes van het drieluik Vijftig tinten grijs, donkerder en vrij bewijst dat heel wat mensen nieuwsgierig zijn naar dat tikje meer en geïntrigeerd zijn door bdsm (bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme). Bron (Jantien Seeuws https://jantienseeuws.com/meer-dan-vijftig-tinten/)

Sommige mensen beleven bdsm vooral lichamelijk beleven en stellen het sadomasochisme voorop. Anderen prefereren dan weer het psychologische spel, waarbij onder andere vernedering, controleverlies, het uitvoeren van opdrachten en het verschil in verhouding centraal staan. Bdsm kan voor iemand ook louter draaien om het artistieke aspect aan bijvoorbeeld bondage of fetisjisme. Vaak blijkt het een combinatie of uitbreiding te zijn van al het voorgaande, en dit van lichte tot extremere niveaus. Veel mensen vinden BDSM nog steeds eng, ook mensen met BDSM gevoelens. Juist omdat ze denken dat alle regels, de levenstijl (bijvoorbeeld Gorean, Total Power Exchange (TPE) e.d.) en al die andere typische BDSM dingen (lak, leer, rubber, latex, pijn, halsbanden etc.) er bij horen. 

De combinatie van genot en pijn is niets nieuws. In het oude Egypte werden reeds vormen van bdsm beoefend, en ook de Kama Sutra ziet de inductie van pijn als een aanvaardbare manier om extra seksuele prikkels te veroorzaken. De nagels sporadisch in iemands rug planten, bijten op allerhande plekken en een occasionele klets op de poep lijken deel uit te maken van de conventionele seksuele verhouding. Desondanks wordt de bdsm-minnende medemens door de Diagnostic and Statistical Manual of kortweg de DSM-5 (APA, 2013) wetenschappelijk gecategoriseerd onder de noemer ‘parafiel’, een zogezegd minder stigmatiserende versie van het woord ‘pervert’. In realiteit zijn bdsm’ers mensen wiens seksualiteitsbeleving afwijkt van de norm, maar daarom zijn zij niet de zonderlinge lustmoordenaars in lederen pakjes die komen opdraven in allerlei misdaadseries. Binnen de psychoanalyse worden seksueel deviante fantasieën en gedragingen dan weer losgekoppeld van een perverse structuur. Het hebben van bijzondere seksuele verlangens of het stellen van pervers gedrag, betekent dus niet dat iemand sowieso een pervert is.

BDSM is een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruik maakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren van een machtsrollenspel. Het Engelstalige acroniem BDSM staat voor Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (S&M or S/M).

Gezamenlijk geven deze een beeld van de verschillende onderdelen die sadomasochisme kan bevatten: bondage (het vastbinden van de partner), discipline (echte of gespeelde bestraffing), het uitoefenen van of zich onderwerpen aan macht (dominantie en submissie) en het veroorzaken of ondergaan van pijn (zie masochisme). Veel sadomasochisten voelen zich tot een van deze categorieën meer aangetrokken dan door de andere, maar de voorkeuren lopen ook veel door elkaar heen, de verschillen zijn meer gradueel dan absoluut. BDSM omvat een breed spectrum aan activiteiten, interpersoonlijke relatievormen en subculturen.

Voor het sadomasochistische spel kan gebruik worden gemaakt van speciaal daarvoor gemaakte 'speeltjes'. Bijvoorbeeld instrumenten die de vrijheid beperken zoals halsband, hand- en voetboeien, Andreaskruis, touw en mondknevel; seksspeeltjes zoals buttplug, dildo en vibrator; instrumenten om mee te slaan zoals cane, bullwhip, single tail, plak, gesels; elektrospeeltjes zoals elektrische vliegenmepper, laagspanningsapparatuur en violet wand, en overige instrumenten om pijn en/of genot mee te veroorzaken zoals naalden en messen.

Soms worden ook objecten die al in huis beschikbaar zijn als 'speeltje' gebruikt, zoals bijvoorbeeld pollepels, boterkwastjes, uienkam, wasknijpers of ijsblokjes.

Van opwinding over vertrouwen tot geborgenheid en liefde

Beoefenaars situeren zich op een continuüm van kinky seks over lidmaatschap van een vereniging tot een 24/7-levensstijl, en komen uit alle lagen van de bevolking. Elke bdsm’er is immers iemands kind, (groot)ouder, buurman, collega, kassajuf in de plaatselijke supermarkt, enzovoort. Clichébeelden die aan het woord ‘bdsm’ gekoppeld worden zoals verwerpelijke orgieën en folteringen in groezelige kelders, slaan nergens op. Op een openbaar bdsm-feestje zie je amper seksuele handelingen en zowel onderdanigen, switches als dominanten geven naast opwinding vooral vertrouwen, respect, openheid, geborgenheid, veiligheid, vrijheid, geluk, en liefde aan als kernaspecten van wat bdsm voor hen betekent.

Compulsiviteit en habituatie als recept voor extremiteiten?

Dat fysieke pijniging fijn bevonden wordt, valt neurologisch te verklaren. De gebieden in de hersenen die pijn en plezier beoordelen, hebben immers een soortgelijke werking. Ook klassieke conditionering helpt om de combinatie pijn-genot als lustvol te ervaren. Pijnbeleving wordt langzaam opgebouwd en de sadist of dominant zal daarbij een arsenaal aan seksueel prikkelende attributen aanwenden, gaande van zwepen en tepelklemmen tot vibrators. Masochisten of onderdanigen kunnen in een bdsm-spel streven naar het bereiken van subspace, een soort trance waarbij men genot en absolute rust ervaart in plaats van pure kwelling.

Bdsm’ers kunnen hun driften net zoals andere mensen beheersen en een spel uitstellen tot het daarvoor geschikte moment aanbreekt. Slechts een minderheid respondenten voelt bdsm aan als iets compulsiefs dat móét gebeuren om opgewonden te geraken. Dit zijn de mensen voor wie bdsm sterk aanleunt tegen een psychische problematiek waarbij de verlangens in periodes een negatieve weerslag hebben op hun persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren. Maar zelfs bij deze groep is er zelden sprake van een vooropgesteld scenario. Het niet weten wat je te wachten staat, is net een van de aspecten aan bdsm die respondenten als lustvol ervaren.

Ook in een bdsm-relatie kan er sleur komen. Hoewel er – zeker wat de pijnbeleving betreft – ontegensprekelijk habituatie optreedt en grenzen continu verlegd worden, betekent dit niet dat bdsm’ers steeds extremer hoeven te gaan om eenzelfde niveau van bevrediging te bereiken. Men zet soms ook stapjes terug en gebruikt nieuwe technieken die door het verrassende effect eveneens weten te plezieren. Extremer spelen hangt niet noodzakelijk samen met leeftijd, maar eerder met de mate waarin iemand op zoek is naar kicks, sadomasochistische gevoelens koestert en beschikt over een partner die mee wil in dat verhaal. Echte buitensporigheden worden in het verenigingsleven sowieso niet getolereerd.

Fetisjisme heeft betrekking op veel meer dan opgewonden geraken van objecten. Denk aan een specifieke situatie, een type persoon, een handeling, geluid, geur of gevoel: sowieso bestaat er iemand die daar een fetisj voor heeft. Men wil het fetisjobject zelf aanraken, likken, ruiken, strelen of gebruikt zien worden door iemand anders. Verschillende fetisjen kunnen met elkaar samenhangen. Een meesteres in hoge laarzen lijkt nog groter, vrouwelijker en onbereikbaarder voor de onderdanige. Wanneer zij die laarzen vervolgens gebruikt om ermee op het geslachtsdeel te gaan staan in het kader van CBT ofte cock & ball torture, wordt het gewenste machtsverschil tussen beiden nog meer benadrukt.  Bij veel fetisjen speelt de esthetiek van objecten een grote rol. Mensen hebben een fetisj voor specifieke soorten neuzen, schoenen, voeten, latex, enzovoort.

Je kunt iemand de technieken leren om bdsm te beoefenen, maar je kunt niemand leren om ervan te houden. Een man stelde droog dat hij zijn vrouw anders wel al lang een spoedcursus had gegeven. Er is niet zoiets als een ‘oorzaak’ die kan verklaren waarom men van bdsm houdt. De gedachtegang dat iemand een traumatische jeugd gehad moet hebben om seksualiteit zo te beleven, valt zeker niet te veralgemenen naar deze steekproef respondenten.

Fantasiespelen als cowboy en indiaantje of politie en boef, de blinkende hoge sandalen van de juf, een stripverhaal met als thema slavernij of een schooluitstap naar het Gravensteen in Gent: de eerste herinnering aan bdsm-gevoelens blijkt vaak getriggerd te zijn door beelden, situaties of personen in de kindertijd, en is niet zelden eveneens de eerste seksuele herinnering van respondenten. Bdsm’ers rapporteerden dat lustvolle gevoel terug op te zoeken als puber of volwassene.

Bdsm lijkt voor velen niet enkel iets wat zij doen, maar eveneens een deel van hun zijn. Liefhebbers ervaren deze gevoelens als een inherent deel van hun identiteit. Meer dan de helft van de respondenten voelt het zelfs aan als een geaardheid. Zoals een hetero houdt van een partner van het andere geslacht, houdt een onderdanige dan van een partner die dominant is. Benoemt men bdsm als een geaardheid bij een gebrek aan een andere gepaste term? Binnen de bdsm-wereld is hierover weinig consensus.
Keerzijden aan bdsm

“Ik wil mensen pijn doen. Betekent dit dat ik een tweede Dutroux zal worden?”, “Hoe vertel ik mijn vrouw dat ik verlang naar pijn?”, “Waarom word ik niet opgewonden van liefdevolle seks?”, “Hoe ver kan ik nog gaan voordat het gevaarlijk wordt?”, “Ben ik psychisch ziek, abnormaal?”

De psychische klachten die gelinkt kunnen worden aan iemands bdsm-voorkeur, hebben voornamelijk te maken met het proces van de ontdekking en aanvaarding van de bdsm-gevoelens en -gedachten, alsook met vragen over de absolute grens van de bdsm-gedragingen die kunnen neigen naar een verslaving, en ten slotte met de afkeuring van bdsm door de omgeving. Zelfs binnen het gezondheidssysteem zouden er nog mythes heersen met betrekking tot bdsm. Ook in Vlaanderen worden mensen soms meteen doorverwezen bij het uitspreken van hun bdsm-voorkeur. Maar waar kan je heen met vragen rond afwijkende gedragingen, gevoelens en geaardheden als zelfs psychologen of huisartsen deze onderwerpen liever vermijden?

Men is zich in Vlaanderen niet alleen bewust van de geestelijke en lichamelijke gevolgen, maar ook van de sociale en zelfs juridische risico’s van bdsm-beoefening. Respondenten verloren bijvoorbeeld al hun kinderen in een echtscheiding, hun job, of werden omwille van hun bdsm-voorkeur naar de psychiater gestuurd met de bedoeling zich te laten omvormen tot het ‘heteronormatieve’ model. De oorsprong van de algemene negatieve opvattingen over bdsm ligt bij een aantal factoren, waarvan religie, feminisme, de media, de wetgeving en de categoriale manier van diagnosticeren de voornaamste blijven. Onderzoek suggereert nochtans dat aan bdsm doen niet noodzakelijk een uitdrukking is van een onderliggende psychopathologie.

Bdsm heeft ook niets te maken met geweldpleging. Het aspect vrijwilligheid is voor bdsm’ers van cruciaal belang, net zoals het op de hoogte zijn van de risico’s die beide partijen nemen. Alles wat gebeurt, moet verantwoord en veilig voorbereid zijn. Mensen die aan geweldpleging doen, houden geen rekening met de ander. Maar hoe bewijs je na een relatiebreuk dat de blauwe plekken op het lichaam van je ex niets te maken hebben met intrafamiliaal geweld? En hoe leg je als bdsm’er aan de politie uit waarom je een tas vol zwepen en touw hebt staan in je kofferbak?

Er is weinig evidentie om te besluiten dat bdsm’ers doorgaans een perverse structuur hebben. Niettegenstaande respondenten aangeven dat bdsm hun leven verrijkt, wordt het anno 2013 nog steeds ten onrechte beschimpt, juridisch afgestraft en gepathologiseerd. Wordt bdsm zoals het door de beoefenaars daarvan beleefd wordt, verward met de ziektebeelden die in de categoriale manier van diagnosticeren terug te vinden zijn? Het is daarom belangrijk dat degenen die deze diagnoses toekennen op de hoogte zijn van wat bdsm inhoudt voor de beoefenaars ervan. Mensen van wie de seksuele verlangens afwijken van het heteronormatieve model, blijven anders de klinische diagnoses krijgen die het idee dat leeft bij de grote massa beïnvloeden.

Literatuur

Federoff, J. P. (2008). Sadism, sadomasochism, sex, and violence. The Canadian Journal of Psychiatry, 53 (10), 637-646.
Newmahr, S. (2010). Rethinking kink: sadomasochism as serious leisure. Qualitative Sociology, 33, 313-331.
Taylor, G. W., Ussher, J. M. (2001). Making sense of S&M: a discourse analytic account. Sexualities, 4, 293-314.
Weinberg, S., Williams, C. J, Moser, C. (1984). The social constituents of sadomasochism. Social Problems, 31 (4), 379-389.
Yost, M. R. (2010). Development and validation of the attitudes about sadomasochism scale. Journal of Sex Research, 47 (1), 79-91.

Bronnen

http://www.mensenkennis.be/

http://nl.wikipedia.org/wiki/BDSM

"Seeuws, J. (2012-2013). Meer dan vijftig tinten: Een exploratieve studie naar BDSM in Vlaanderen (Masterproef II), Gent: Universiteit Gent") https://jantienseeuws.com/meer-dan-vijftig

 

 

Mogelijke hulpverlening en tips

BDSM'ers zijn doorgaans erg veiligheidsbewust. Sommige spelvormen brengen (soms forse) risico's met zich mee, maar veel aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van deze risico's. Enkele daarbij gebruikte termen zijn "R5V": Respect, Vertrouwen , Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Voorzichtigheid en Vrijwilligheid, de "3V's" (Veilig, Verantwoord en Vrijwillig, afgeleid van het Engelse Safe, Sane & Consensual) en RACK (Risk Aware Consensual Kink), waarbij de nadruk ligt op het in ieder geval bewust zijn van de risico's die worden genomen.

Vaak wordt een veiligheidscode of safeword voor de onderdanige afgesproken om het 'spel' acuut te beëindigen in het geval dat er iets misgaat dat de Dom niet ziet of er een harde grens wordt overschreden en wordt vooraf uitgebreid onderhandeld over de grenzen waarbinnen het spel zich zal afspelen. Soms wordt daarbij gebruikgemaakt van een checklist.

Wanneer men aan BDSM wil doen is het belangrijk dat beide partners hier achter staan. Indien één van beiden dit niet wenst of specifieke grenzen heeft is het goed daar goede afspraken over te maken. Het kan handig zijn om een sekscontract af te sluiten waarin precies aangeduid staat wat men wenst en niet wenst. Zie daarvoor www.sekscontract.be

Je kunt je een partner niet verplichten samen iets te doen, wat die partner niet wil. Dat je dan zelf te kort komt, is een probleem. En daar moet dan een oplossing voor komen of het wordt een frustratie. In een solide relatie moet er op z’n minst de mogelijkheid zijn om je fantasieën op te biechten.

Er zijn enorm verschillende gradaties in het BDSM spel. Ook al een bedspel met slechts een blinddoek over de ogen zou theoretisch onder bdsm kunnen vallen. Het kan belangrijk voor je zijn om te weten hoever je man erin gaat als het voor hem/haar bevredigend is.

Vandaaruit kan je kijken of het
a. misschien voor jou mogelijk is er een klein beetje in mee te gaan en te zien hoe het voor jou uitwerkt?
b. onderzoeken of er een andere manier van seksuele beleving is die voor jullie beiden aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld Tantra.
c. er niets mee te maken willen hebben zelf, maar met je partner duidelijke afspraken maken wat wel en wat niet en hoe vaak?
d. er achter komen dat dit zo ver buiten jouw gevoel van een goede relatie ligt dat het niet kan samengaan en dat aangeven.

Als het koppel er niet uitgeraakt is het goed seksuologisch advies te zoeken.

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/BDSM

http://www.goeievraag.be/

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met meer info over de beschreven thematiek. Onze excuses mochten bepaalde links niet meer werken of indien de aangeboden info niet meer juist is.  De webmaster van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de doorgelinkte pagina's wordt aangeboden. Wenst u correcties mee te delen kan dat via het contactformulier met duidelijke opgave van de suggestie.

Informatieve film BDSM: It’s Not What You Think 2008 Regie: Erin Palmquist ‘BDSM: It’s not what you think’ is een documentaire die met veel humor en zelfrelativering laat zien wat BDSM  precies inhouden. Het bespreekt zowel vooroordelen: zoals de gedachte dat iedereen die ervan houdt in rubber pakken met zwepen rondrent, als de aantrekkingskracht: het plezier van het vastbinden bijvoorbeeld. Van kleine inkijkjes in de praktijk tot interviews met experts uit de scene in Verenigde Staten. Lees meer op IMDB.

Masterproef ‘Meer dan vijftig tinten. Een exploratieve studie naar bdsm in Vlaanderen.’ UGent 2012-2013 Lees hier de integrale masterproef.

Websites

http://www.bdsm-info.nl/

http://www.onderdanigeman.nl/

http://www.stichtinginfobdsm.eu/nl

http://www.seksinjepraktijk.eu/

http://bdsm-zorginfo.nl/bdsm/

 

Zoek hulpverlener

Klik hieronder op de seksuologische problematiek om alle seksuologen/seksuologische hulpverleners te vinden die rond deze thematiek werken. Vindt u niets bij deze term, dan is in deze database (nog) geen hulpverlener aanwezig die specifiek rond deze problematiek werkt.

Wenst u een hulpverlener in uw nabijheid te vinden, kies dan 'zoeken op specialisatie problematiek' en kies 'kaart' of 'lijst' uit het menu aan de rechterkant.