Tips over pesten op school

Pesten gebeurt meestal op school. Er zijn een heel aantal tips die voor iedereen gelden op alle scholen, die je maar net even moet weten. Je hebt namelijk rechten als slachtoffer.
De school moet jou serieus nemen als je met een klacht over pesten komt. Of je dat nu zelf doet of je ouders, dat mag geen verschil uitmaken.
Het is belangrijk dat je zo compleet mogelijk vertelt wat de daders hebben gedaan. Niets is niet erg genoeg om te vertellen. Soms wordt je gevraagd om je verhaal vaker te vertellen en aan andere personen. De school mag je hiertoe niet verplichten.

De school mag jou niet verplichten je verhaal te doen in bijzijn van de daders. Als je er geen problemen mee hebt, is dat ook geen probleem. Als je er wel problemen mee hebt, dan mag je hiervoor kiezen om het niet te doen.

De school zal je vragen om daders aan te wijzen. Wijs ze dan ook allemaal aan. Je hoeft niemand te beschermen die meegedaan heeft. Wijs ze dan ook echt allemaal aan.

Op de meeste scholen zal je leerkracht of je mentor een gesprek met de daders hebben. Dit kan negatieve gevolgen voor jou hebben als dit niet goed gebeurd. Wordt het na zo’n gesprek erger, ga dan direct naar je leerkracht of mentor en vertel wat er gebeurd is. Wacht niet.

Heb je het gevoel dat het allemaal niet helpt of dat je mentor of leerkracht je niet serieus neemt, vraag dan naar de vertrouwenspersoon. Deze is er voor jou en kan en mag meer dan je mentor of leerkracht. Als er geen vertrouwenspersoon is, vraag dan naar de medewerker van het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding België) of iemand van de schoolbegeleidingsdienst (Nederland)

Download hier ook de tien tips voor het ontwikkelen van een pestprotocol op school(Bron Ouders van waarde). Klik hier