Privacy op het internet. Joke Lamin

Internet speelt een steeds grotere rol in ons leven, zonder dat we onszelf de vraag stellen welke impact dit medium op onze levens heeft. Overal laat je, zowel bewust als onbewust, informatie achter over jezelf. De een, die bijvoorbeeld een persoonlijk dagboek bijhoudt op een blog, is hier al meer bedreven
in dan de ander, die internet misschien alleen gebruikt om e-mails te versturen. Maar hoe je het ook draait of keert: vanaf dat er verbinding gemaakt wordt met het internet worden er sporen nagelaten. Je privacy blijkt ineens niet meer zo privé. De vraag of privacy op het internet wel bestaat, is een vraag die mij in vele opzichten intrigeert, en die in direct verband staat met vele andere vragen. Welke gegevens zijn er over mij op het internet te vinden? Hoe kan ik mijn privacy op het internet beschermen? Hoeveel controle heb ik als internetgebruiker over mijn eigen gegevens? Wat allemaal onder het begrip ‘privacy’ verstaan wordt, wordt in het eerste hoofdstuk duidelijk afgebakend.
Als internetgebruiker hoop je dat websites je persoonlijke en vertrouwelijke gegevens respecteren. Dit blijkt in de praktijk al eens anders te verlopen. De online risico’s voor de privacy worden uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk.

Als eigenaar van een forum merk ik dat mensen soms totaal verschillend omspringen met hun privacy. Sommigen willen niet dat anderen kunnen zien wanneer zij online zijn, omdat zij dat ervaren als een inbreuk op hun privacy. Andere mensen posten de meest persoonlijke levensverhalen of foto’s van hun
hele gezin, zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen. Als je je privacy niet voldoende beschermt, kan dit immers gevolgen hebben. Deze worden in het derde hoofdstuk besproken. Zelf kan je echter al een deel van de schade beperken, door de tips & tricks op te volgen die gegeven worden in het vierde hoofdstuk. Aan deze praktische oplossingen zijn echter pro’s en contra’s verbonden die je best in het achterhoofd houdt bij het surfen op internet.

Gelukkig bestaan er ook wetten en andere initiatieven die helpen bij het beschermen van persoonlijke gegevens, een onderwerp dat grondig onder de loep wordt genomen in het vijfde hoofdstuk. Voor de bedrijven die ons toegang verschaffen tot het internet, is een belangrijke rol weggelegd in het beschermen van onze privacy. Het beleid dat internetproviders voeren wordt bekeken in het zesde hoofdstuk. Aangezien dit eindwerk de optimale strategie voor de internetgebruiker wil meegeven, bekijken we naast de thuisomgeving ook de situatie op het werk in het zevende hoofdstuk Hoe zit het met de wetgeving
over het privé-internetgebruik op het werk? Mag een werkgever de e-mails van werknemers controleren zonder hen hiervan op de hoogte te brengen?
In het achtste hoofdstuk bespreek ik de test die ik gedurende een maand gevoerd heb om spam te verzamelen. In dit hoofdstuk ga ik in een tweede test op zoek naar persoonlijke informatie van een aantal proefpersonen.
Tot slot probeer ik op basis van al deze informatie tot een optimale strategie te komen voor de internetgebruiker.