Pestende vmbo-ers, plagende havoers en pacifistische vwo-ers? Janssen, J.A.

Dit praktijk gerichte onderzoek richt zich op de relatie tussen beweegredenen en uitingen van pesten aan de ene kant, en het onderwijsniveau en het geslacht van onderbouwleerlingen aan de andere kant. Uitgangspunt is het vooroordeel dat vmbo-leerlingen meer fysiek pesten en een medeleerling sneller 'anders' vinden wat een reden kan zijn om te pesten. Bovendien wordt in de context van het onderzoek ook de rol van social media onderzocht.