Pesten op MKT Oostvoorne. Dun, T. van; Hoon, K. de; Heuvel, P. van den ; Steensma, N. ; Stegeman, F.

Gedurende 20 weken is er onderzoek gedaan naar pestgedrag dat wordt gezien bij de kinderen op MKT Oostvoorne. Er is onderzoek gedaan naar: wat pesten inhoudt, wat de invloed van de (gedrag)stoornissen is op pesten, wat de houding, vaardigheden en kennis van groepsleiding is met betrekking tot pesten en welke methodes er nationaal gebruikt worden om met pesten om te gaan of om pesten te voorkomen. In dit adviesrapport vindt u allereerst een verkorte weergave waarin de resultaten van ons onderzoek worden weergegeven. Afstudeerproject SPH