Pesten - ik pik het niet meer! Module dramatherapie voor gepeste kinderen. 2dln. Deel 1: Plan van aanpak - literatuurstudie - procesverslag Deel 2: De module: opzet en draaiboek. Schoonhoven Floor van

Sinds de jaren negentig is er naar aanleiding van een groot onderzoek, veel meer aandacht gekomen voor pesten onder kinderen. In de lijn hiervan schreef ik een module dramatherapie voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool, die gepest worden. Het is onderbouwd met een literatuurstudie en verantwoord in een module opzet. Naast het draaiboek per sessie, is er ook een evaluatie door drie mensen uit het werkveld die met deze module te maken zouden kunnen hebben. De module is bedoeld voor kinderen die passief op pesten reageren (de indicaties staan in de module opzet), maar deze module kan als basis worden gebruikt voor modules voor gepeste kinderen in het algemeen. In the nineties, a research revealed that serious bullying amongst children was a much bigger problem than assumed. Still, it will always be a problem. Wanting to contribute to the solution, I wrote a series of 14 sessions of dramatherapy for children in the age of nine to twelve years old. The treatment is based on a literature study and evaluated by three professionals.