Pesten bij meisjes en vrouwen onderling. Judith Zissoldt

Een kwalitatief onderzoek over hoe slachtoffers van pest-incidenten de oorzaken en gevolgen van de ervaring zelf interpreteren en van welke strategieën zij gebruik maken om met het pestgedrag om te gaan.