Op welke manier wordt Online Pestgedrag beïnvloed door de Zelfwaardering van de Pester? Gijsbers D

Online pesten kan een enorme impact hebben op de pester, de gepeste en hun omgeving. Dit alledaagse internetmisbruik heeft wel aandacht gekregen, maar die aandacht ging meestal uit naar de gepeste personen, naar het daderschap is maar weinig gekeken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen van de dader, was het doel van dit onderzoek, nagaan in hoeverre de zelfwaardering van jongeren van invloed is op pestgedrag. Op basis van de literatuur zijn de volgende hypothesen opgesteld: ‘Adolescenten met een hoge zelfwaardering zullen vaker online pestgedrag vertonen dan adolescenten met een lage zelfwaardering’ en ‘Adolescenten met een instabiele zelfwaardering zullen vaker online pestgedrag vertonen van adolescenten met een stabiele zelfwaardering’. In het kader van deze laatste hypothese is ook gekeken naar een modererende rol van depressieve gevoelens op de relatie tussen zelfwaardering en pestgedrag.