Oorzaken en effecten van pesten bij kinderen. M Panhuijsen

De omgang met leeftijdsgenoten heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Lang niet altijd verloopt de omgang met leeftijdsgenoten goed. Een aanzienlijk deel van de kinderen wordt door hun leeftijdsgenoten gepest. Pesten kan zo dus de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Dit heeft ook zijn weerslag op het gedrag van kinderen. Uiteraard reageren niet alle kinderen hetzelfde als ze worden gepest en vertonen zij ook niet allemaal in dezelfde mate hetzelfde gedrag als reactie op pesten. Uit de literatuur is naar voren gekomen dat er verschillen zijn in de mate waarin jongens en meisjes, kinderen van verschillende leeftijden en kinderen van verschillende culturen worden gepest. Alleen jongens en meisjes verschillen ook daadwerkelijk in de effecten die pesten te weeg brengt. Kinderen die worden gepest vertonen meer externaliserend en internaliserend gedrag dan kinderen die niet gepest worden. Het is ook zo dat kinderen die externaliserend en internaliserend gedrag vertonen eerder worden gepest dan kinderen die dit gedrag niet vertonen. Door het pesten wordt dit gedrag versterkt. De effecten van pesten worden beïnvloed door hoe het kind met zijn leeftijdsgenoten omgaat. Deze effecten worden ook beïnvloed door hoe het kind over zichzelf denkt en hoe het denkt dat anderen over hem denken