Online risico's bij jongeren in het buitengewoon onderwijs. Cyrille Bourdeau

Het doel van deze masterproef is om na te gaan in welke mate jongeren in het BuSO te maken hebben met online risico‟s en hoe zij daar mee omgaan
. Een eerste vraag die deze masterproef probeert te beantwoorden is of jongeren in het BuSO vaker in aanraking komen met online risico‟s en of zij hier vaker een negatieve ervaring aan overhouden dan jongeren in het gewoon onderwijs. Vervolgens wordt er nagegaan wat de mogelijke determinanten kunnen zijn van blootstelling aan online risico‟s bij jongeren in het BuSO. In een laatste deel wordt er nagegaan op welke manier jongeren in het BuSO omgaan met online risico‟s. De steekproef in dit onderzoek bestaat uit zeven BuSO scholen waarbij 254 leerlingen werden bevraagd omtrent hun ervaringen aangaande online risico‟s aan de hand van een online vragenlijst.