Online gepest worden – in relatie tot sociale angst, eenzaamheid en MSN-gebruik Jumelet K

Met de komst van het internet heeft een nieuwe vorm van gepest worden zijn intrede gedaan; het online gepest worden. Hier is tot op heden betrekkelijk weinig onderzoek naar verricht. Doel van het hier beschreven longitudinale onderzoek is dan ook om meer theoretische kennis te verkrijgen over de relatie tussen gepest worden in het echte leven en online gepest worden, de mate waarin deze vormen van pesten voor de slachtoffers samenhangen met gevoelens van eenzaamheid en sociale angst en met de mate waarin men gebruik maakt van MSN. Uit de resultaten blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen online gepest worden en in het echt gepest worden. Sociale angst vergroot de kans op online gepest worden, terwijl eenzaamheid de kans op gepest worden in het echte leven vergroot. Sociale angst blijkt bovendien een modererend effect te hebben op de relatie tussen MSN-gebruik en online gepest worden: jongeren die gebruik maken van MSN en daarnaast sociaal angstig zijn, hebben meer risico om online gepest te worden dan jongeren die niet sociaal angstig zijn. De mate van gepest worden, zowel online als in het echt, voorspelt toekomstige gevoelens van eenzaamheid.