Online en offline vriendschap in de brugklas : een kwalitatief onderzoek naar de rol van sociale netwerksites en smartphones in het behouden van basisschool vriendschappen. M van Brink

De huidige generatie jongeren van twaalf jaar oud die de overgang van basisschool naar middelbare school maken hebben tegenwoordig vele soorten sociale media tot hun beschikking om in contact te zijn met vrienden. In deze studie wordt gekeken naar de rol van sociale netwerksites en het gebruik van smartphones onder brugklassers in het onderhouden van basisschool vriendschappen en het creëren van nieuwe vriendschappen op de middelbare school. Deze jongeren bevinden zich in een belangrijke periode van hun leven, niet alleen verandert er rond deze leeftijd veel binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling, ook de overgang naar een nieuwe school is een spannende ervaring. Gebruiksmotieven van sociale netwerksites en smartphones, vriendschapskwaliteit en het ‘social capital’ van een individu zijn onderwerpen die van belang zijn in deze studie om een betekenis aan de rol van sociale media binnen het sociale leven van brugklassers te geven. Vier focusgroepen hebben plaatsgevonden met in totaal 28 jongeren van rond de twaalf jaar oud. Door middel van codering zijn de focusgroepen geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat brugklassers vooral gebruik maken van de sociale netwerksite Facebook en de smartphone applicatie Whatsapp. De vriendschapskwaliteit van de meeste brugklassers verschuift van een sterke offline vriendschapskwaliteit naar een zwakkere online vriendschapskwaliteit ondanks de mogelijkheid om via een toegankelijke manier met vrienden in contact te blijven via Whatsapp en Facebook. In het creëren van nieuwe vriendschapsrelaties op de middelbare school wordt vooral Whatsapp gebruikt onder de brugklassers om een sterke offline vriendschapskwaliteit op te bouwen.