Onderzoek naar de perceptie en beleving van pornografisch beeldmateriaal op het internet. Leslie Hodge

Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) hebben haast onbeperkt toegang tot internet. Pornografie blijkt een van de populairste toepassingen op het net te zijn, ook bij jongvolwassenen.
Pornografie schetst echter een stereotiep beeld van seksualiteit en creëert onrealistische verwachtingen. Jongvolwassenen vormen een kwetsbare groep aangezien hun mening, beeld en ervaring met seksualiteit zich volop aan het ontwikkelen is. Over deze problematiek bestaat weinig informatie bij Vlaamse jongvolwassenen. Daarom is exploratief onderzoek aangewezen over aard en omvang van de ervaringen met pornografisch materiaal op het internet. Het voornaamste doel van deze studie was de perceptie en beleving van online pornoconsumptie nagaan bij jongvolwassenen. Verder onderzochten we de mogelijke samenhang tussen seksueel zelfvertrouwen, seksuele satisfactie en relatiesatisfactie bij online pornoconsumptie. Er werden 906 valide vragenlijsten verzameld.
Algemeen genomen gebruiken jongvolwassenen dagelijks internet. Het enige significante verschil in internetgebruik tussen jongens en meisjes is dat jongens veel vaker online porno consumeren.
Jongvolwassen vrouwen rapporteerden genuanceerde belevingen en gevolgen van online pornoconsumptie. Mannen ervaren meer uitgesproken positieve gevoelens bij het kijken. Zij geven echter ook meer uitgesproken negatieve gevoelens weer.
Zowel Vlaamse jongvolwassen mannen als vrouwen geven aan te beschikken over een positief seksueel zelfvertrouwen, een positieve seksuele satisfactie en een positieve relatiesatisfactie. Maar mannen die heel veel naar porno kijken rapporteren minder tevreden te zijn over hun geslachtsdelen. Mannen met een hoge pornoconsumptie rapporteren ontevreden te zijn over de lichamelijke en emotionele kant van hun seksleven. Verder beweren mannen die zich meer aan hun partner ergeren vaker porno te consumeren. Ons onderzoek suggereert dat er een beperkte groep mannen en vrouwen gevoelig zou kunnen zijn aan de negatieve consequenties van online pornoconsumptie.