Onderzoek naar de betekenis van sociale netwerksites Desmaele Niki

Onderzoek naar de betekenis van sociale netwerksites bij het informeren en vormen van Vlaamse jongeren omtrent relaties en seksualiteit. Case: SENSOA & allesoverseks.be “Wat is de betekenis van sociale netwerksites bij het informeren en vormen van Vlaamse jongeren omtrent relaties en seksualiteit?”

Deze masterproef onderzoekt de betekenis van sociale netwerksites (SNSs) bij het informeren en vormen van Vlaamse jongeren omtrent relaties en seksualiteit. De literatuurstudie gaat in op de aard van SNSs en in het bijzonder van Facebook en Twitter. Ook wordt de educatieve en informatieve rol van SNSs behandeld en er wordt bestudeerd welke rol SNSs spelen in relationele en seksuele vorming (RSV). Als case voor de empirische studie staan de facebook-en twitterpagina van de jongerenwebsite van SENSOA, allesoverseks.be centraal. Voor dit kwalitatieve onderzoek werden zes focusgroepen gehouden met tieners en jongvolwassenen. Er werd gepeild naar de perceptie van de jongeren over de website allesoverseks.be en de twitter- en facebookpagina van de organisatie.