Omgevingsinvloeden in de Jeugd op Sociale Angststoornis : Emotionele Warmte, Afwijzing & Pesten M Korst

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychologische stoornissen, waarbij sociale angststoornis de meest voorkomende stoornis is. Zowel genetische als omgevingsgerelateerde invloeden worden als mogelijke risicofactoren beschouwd. In dit literatuuroverzicht is gekeken naar de rol van emotionele warmte, afwijzing en pesten in de jeugd op de ontwikkeling van een sociale angststoornis bekeken. De rol van emotionele warmte is niet bepaald in dit onderzoek. De omgevingsinvloeden afwijzing door opvoeders en pesten door leeftijdsgenoten speelden een rol in de ontwikkeling van een sociale fobie. Zowel openlijk, relationeel als reputatiegericht pesten beïnvloedden het ontstaan van de stoornis. Dit literatuuroverzicht draagt bij aan de groei van kennis over
de etiologie van sociale fobie, en biedt mogelijke indicaties voor het verbeteren van huidige interventies en preventieprogramma’s.