Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Sophie Koot

Een klein aantal studies heeft een positief verband tussen narcisme en pesten gevonden. De meeste studies waren echter cross-sectioneel van aard. In dit longitudinale onderzoek werd nagegaan of narcisme een predictor is voor pesten. In eerder onderzoek is er tevens onderzocht of sekse een modererende factor is tussen narcisme en pestgedrag. Dit interactie effect werd niet in alle onderzoeken gevonden. In dit onderzoek werd onderzocht of narcisme een risicofactor voor pestgedrag is en of het verband tussen narcisme en pestgedrag werd gemodereerd door sekse. Door de eerder uitgevoerde onderzoeken werd verwacht dat narcisme een risicofactor is voor pesten. Naast het interactie effect werd er alleen voor jongens een relatie tussen pestgedrag en narcisme verwacht. De participanten waren kinderen van 12 verschillende scholen uit Nederland. De kinderen werden gevolgd van groep 6 naar groep 7 (N=393; Mage = 10.3; 48.7% jongens). Deze kinderen vulde zelfrapportages in over narcisme, pesten werd gemeten middels peernominatiemethode. Uit huidig onderzoek blijkt dat narcisme geen risicofactor is voor pestgedrag wanneer gecontroleerd wordt voor pesten in groep 6. Tevens bleek dat het verband tussen Pesten en Narcisme niet werd gemodereerd door Sekse. Geconcludeerd kan worden dat alleen pesten in groep 6 een significante voorspeller is van pesten in groep 7.