Mediavaardigheden van leerkrachten in het onderwijs. Wulp Eva

De huidige generatie kinderen, de zogenoemde generatie Z, is opgegroeid met nieuwe media. Nieuwe media bieden voor generatie Z veel positieve kanten. Zo gebruiken de kinderen nieuwe media als een middel voor zelfexpressie en communicatie. Helaas komen ze ook veel gevaren tegen als hacken, cyberpesten, seks en geweld. Kinderen moet geleerd worden hier mee om te gaan. Leerkrachten moeten kinderen de juiste mediavaardigheden aanleren. Als leerkrachten mediavaardig gemaakt worden kunnen zij dit ook overbrengen aan de kinderen. Uit de vijf afgenomen interviews en het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat leerlingen gemotiveerder zijn en beter leren wanneer mediavaardigheden toegepast worden in het onderwijs. Het is van belang dat leerkrachten kinderen mediavaardig maken zodat de kans dat er straks een tweedeling ontstaat van kinderen die wel met mediavaardigheden kunnen omgaan én kinderen die dit niet kunnen verkleind wordt.