Maakt Facebook gelukkig? De invloed van surfgedrag op welzijn. Daemen, Kaat 2014 UAntwerpen

Facebook is deel geworden van het leven van een adolescent. Toch is er nog maar weinig geweten over de effecten van Facebookgebruik op het welzijn van jongeren. Bestaande studies leverden gemengde resultaten op en gebruikten vaak weinig differentiërende variabelen als aantal Facebookvrienden en tijd op Facebook om het effect te analyseren. In een experimentele studie gaan we op zoek naar de richting en de werking van een eventueel verband. We gaan na wat het effect is van verschillende soorten online activiteiten op het welzijn van jongeren. De jongeren werden opgedeeld in drie groepen: een groep die op het eigen Facebookprofiel surft, een groep die op andere Facebookprofielen surft en een controlegroep. Omdat jongeren op Facebook aan zelfpromotie doen en er een positievere zelfpresentatie neerzetten, verwachtten we dat de participanten die op hun eigen profiel surften hoger scoorden op subjectief welzijn en zelfvertrouwen dan wie op het Facebookprofiel van anderen surfte. Resultaten wijzen uit dat deze veronderstelling niet klopt. Er werd geen significant effect gevonden. Ook narcisme bleek geen significante interactieterm te zijn.