Kwalitatief onderzoek naar Sociale Media Stress bij vrouwen in de leeftijd van 19 tot 27 jaar. Sanne Audenaert

Heden ten dagen zijn sociale netwerksites, zoals Facebook, populair en maakt bijna iedereen gebruik van een smartphone. Deze technologieën geven de mogelijkheid om continu online en bereikbaar te zijn, wat veelal als positief wordt ervaren. Maar welke betekenis heeft dit continu online zijn op het welzijnsgevoel van jongvolwassen vrouwen? Er is nog maar weinig aandacht voor de negatieve gevoelens, zoals stress en druk, die beiden kunnen veroorzaken. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de beleving is van jongvolwassen vrouwen van Sociale Media Stress en wat de rol van de smartphone is hierbij. Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door middel van focusgroepen, onder jongvolwassen vrouwen in de leeftijd van negentien tot zevenentwintig jaar. Resultaten tonen dat deze doelgroep gevoelens, zoals stress en druk, kunnen ervaren op het moment dat zij geen gebruik kunnen maken van sociale media. Verschillende theorieën, zoals the need to belong en de Self blijken van belang te zijn op de negatieve beleving. Ook vertonen de jongvolwassen vrouwen verslavingskenmerken en hierbij speelt de smartphone een belangrijke rol.