Behoud jongeren in school Riegman, A.B.

Spijbelen is een veelvoorkomend probleem op middelbare scholen en heeft een negatief effect op de schoolresultaten en het verdere leven van jongeren. Spijbelgedrag kan veroorzaakt worden door het vermijden van negatieve ervaringen op school, zoals gepest worden. In dit onderzoek wordt de relatie tussen gepest worden en spijbelen onderzocht en wordt gekeken of deze relatie gemedieerd wordt door internaliserende problemen. De verwachting is dat jongeren die worden gepest meer internaliserende problemen zullen ervaren en meer zullen spijbelen. Dit conceptuele model wordt onderzocht met data uit het HBSC onderzoek en bevat gegevens van 5.397 Nederlandse scholieren. Met behulp van correlaties en multipele regressies zijn de relaties tussen gepest worden, internaliserende problemen en spijbelen onderzocht, waarbij is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, schooltype, etniciteit, SES, relatie met ouders en relatie met vrienden. Resultaten laten zien dat er een positieve relatie is tussen gepest worden en internaliserend probleemgedrag en tussen internaliserende problemen en spijbelen, maar tegen de verwachting in werd er geen relatie gevonden tussen gepest worden en spijbelen. Bevindingen geven dus geen bevestiging voor het conceptuele model, verklaringen hiervoor worden bediscussieerd. Tevens worden implicaties en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gegeven.